fbpx

Filmlageret

Bofællesskab i det gamle Filmlager på Strandlodsvej

Se mere

Filmlageret

Bofællesskab i det gamle Filmlager på Strandlodsvej

Læs projektets egen beskrivelse

Med renoveringen af Det Gamle Filmlager på Strandlodsvej 5 og opførelsen af en ny bygning på Strandlodsvej 5, ønsker Spacon & X at skabe et unikt sted for studerende og unge voksne. Bygningen var tidligere lager for Det Danske Filminstitut, og den industrielle hal har gennem tiden været hjemsted for filmruller med både danske klassikere og udenlandske biografsucceser. Denne historie har i høj grad været inspirationskilde for udførelsen af projektet og tankerne bag bygningens udformning og interiør. Spacon & X har arbejdet med en høj grad af bevaring af bygningens ydre arkitektoniske udtryk, og arbejdet med eksisterende industrielle motiver som genfortolkes og viderebringes i de renoverede hvide facader. Indvendigt fungerer bygningens filmhistorie som udgangspunkt for den rumlige og materielle bearbejdning, og her arbejdes der med farvereferencer til specifikke danske film og med stemningsfulde rum med fokus på lys, overflader og materialitet.

Hovedfokus har siden projektets start været, at etablere gode rammer for et stærkt fællesskab, både for grundens egne beboere og for det omkringliggende lokalområde. Fællesskabsfølelsen opnås ved at tænke de private boenheder mere kompakte, og i stedet fokusere på de områder som deles mellem beboere, såsom fælles-køkkener, stuer, møntvaskeri og et stort grønt gårdareal. Alle fællesområder etableres med sin egen rumlige identitet og karakter, med fokus at skabe indbydende rum der inviterer til alsidig brug og personlig udfoldelse. Åbenhed, tilgængelighed og plads til beboernes behov og sociale samspil er vigtige temaer i projektet, og gennem brug af nicher, genkendelige elementer og farver lægger projektet op til at skabe steder hvor vi ‘kommer hinanden ved’ og bliver en del af fællesskabet.

Filmlageret er udarbejdet i samspil og dialog med den kommende nye bygning på Strandlodsvej 3, hvor formålet er, bogstaveligt talt, at bygge bro mellem de to bygninger og skabe et samlet udtryk, hvor nyt og gammelt går hånd i hånd.

Blik for brugerne

Filmlageret tilbyder nye boligmuligheder til en af de mest trængende befolkningsgrupper i København - nemlig de studerende. De unge voksne er en særlig interessant målgruppe fordi deres adfærd og behov dominerer de kommende års byudvikling, hvor pladsmangel i høj grad er et af de problemer som den urbane livsstil står overfor. Spacon & X har indtænkt de kommende urbane udfordringer i renoveringen af Strandlodsvej ved hjælp af kombinationen af mindre kompakte private m2 og større fælles multifunktionelle rum og fællesområder. Disse tiltag er med til at redefinere den måde hvorpå vi tænker rum og rummelighed. Når beboerne deler inventar og rum behøver de ganske enkelt mindre plads og færre ting. Beplantning og grønne elementer er en stor del projektet. Gårdens grønne areal, der fungerer som et naturlig samlingspunkt på grunden, består af varieret beplantning og forskellige zoner for ophold. ‘Det grønne’ tænkes ydermere som et gennemgående element for hele projektet: planter vokser op af facaderne, tagterrasser forsynes med urtehaver og fællesrum beplantes for at skabe levende og inviterende rum.

Brugskvalitet

Det nye liv i Det Gamle Filmlager er resultatet af et stigende behov for boliger som efterkommer de kontemporære behov og urbane udfordringer, og som er udarbejdet med et overordnet fokus på beboerne og beboernes sociale rammer. Et fællesskab skal formes med tiden, og der er derfor lagt vægt på at skabe nogle arkitektoniske rammer hvor beboerne selv kan sætte sit personlige aftryk og selv komme med initiativer til brug og aktiviteter. Der skal være plads til at trække sig tilbage, men der er også lagt op til alsidige steder hvor man kan falde i snak med sin nabo og dyrke de uformelle møder. Ofte oversete rum som trappeopgange, elevatorer og gangarealer er indrettet med små nicher, siddepladser og indbydende materialer, med det formål at forøge mulighederne for at komme hinanden, ved både inde og ude. Filmlagerets boenheder er udarbejdet med en stor diversitet og variation i størrelser, med det formål at skabe mangfoldighed og mange muligheder inden for samme projekt. Her kan man flytte ind som single, møde en kæreste og flytte til en større enhed sammen, og måske endda få et barn sammen og flytte ind i den i den største enhed. Dette sikrer at der altid er beboere med god kendskab til stedet, som kan videreføre fællesskabsværdier til nyindflyttere. I underetagen af Filmlageret er der lagt an til restauration med plads til større sociale arrangementer for bygningens beboere. Spiseområdet vil være et offentlig tilgængeligt mødested i gadeplan, som vil bidrage til et livligt lokalmiljøet for alle.

Eksempelværdi

Som arkitektonisk greb er renoveringen af Strandlodsvej 5 et værdifuldt eksempel på hvordan industriel arv kan bevares og fordelagtigt inddrages som et centralt identitetsskabende element. Det har været vigtigt både at bevare og forstærke stedets eksisterende unikke kvaliteter ved at viderefører arkitektoniske elementer fra den eksisterende insitu-støbte lagerbygning, og ved at genfortolke industrielle motiver såsom vindues opsprosning og skyggevirkning, rytmer, farvepalette, samt eksisterende geometriske forme. På denne måde fremhæves områdets historiske spor og industrielle arv, og nyt og gammelt etablerer et arkitektonisk slægtskab. De kulturhistoriske referencer går også igen i bygningernes interiør, hvor farverne skaber associationer til de tidligere funktioner på grunden. Renoveringen af Filmlageret er et originalt eksempel på hvordan farver, på abstrakt og tidsløs vis, kan bruges til at bibeholde en relation mellem nyt og gammelt. Fælles-køkkenerne er alle udført med en individuel farve identitet med referencer til film, og disse farver videreføres i vinduets ydre ramme på facaden. Således fortæller bygningens ydre en historie om de bagvedliggende funktioner og liv. Farver bidrager også til at gøre noget særligt ud af boenhederne, og for eksempel er badeværelserne belagt med farverige fliser som på en og sammen tid adskiller de individuele værelser fra hinanden, og giver et fælles farvesprog på tværs af værelserne. Badeværelserne står samtidig i kontrast til de farveneutrale private værelser som er helt op til beboeren at indrette. Med denne renovering ønsker Spacon & X at bruge farver som et stærkt redskab til at skabe atmosfære, ny identitet og kommunikation i og omkring bygningen.

Solidt samarbejde

Renovationen af Det Gamle Filmlager er muliggjort gennem et tæt og produktivt samarbejde med bygherre Mitco Ejendomme. Direktør i Mitco Ejendomme, Lennart Bent Lajboschitz står tidligere bag etableringen af Folkehuset Absalon, som med sine mange daglige fælles aktiviteter og ugentlige arrangementer danner grobund for et stærkt og aktivt fællesskab forankret i den lokale kontekst. Mange af de samme tanker går igen ved renovationen af Det Gamle Filmlager, hvor de private boenheder er holdt til et minimum for i stedet at give plads til områder som deles mellem beboere. Dette initiativ anses ikke som et kompromis men derimod som et tilvalg, hvor de unge voksne mulighed for at opleve fællesskabet som ressourcestærk enhed og ikke som et påtvunget engagement. Fællesskab har været et bærende tema for projektet helt fra start, og gennem dialog mellem arkitekt og bygherre har der været et stærkt fokus på hvordan vi kan være med til at udforme et fællesskab der ikke bare skaber et unikt sted for Filmlageret, men også hvordan dette kan være et eksempel for samfundet i øvrigt.

Udførelseskvalitet

Foruden den markante brug af farver bærer renoveringen præg af et stærkt fokus på taktilitet og materialitet. Bygningernes indre overflader er skiftevis rå, ubehandlet og finere bearbejdede flader med farver. Bygningens oprindelige industrielle arv understøttes af nye rå materialer såsom stål og krydsfiner i sammenspil med synlig rørføring og ventilationssystem. Det rå, ærlige interiør går hånd i hånd med bygningens udvendige industrielle fremtoning med den typisk opført facader i hvid puds, velbevarede vinduespartier og udvendig trappe. Udførsels kvaliteten ses særligt i form af fokus på detaljer - alt fra sorte eludtag til særligt udvalgte skruer, armaturer og fliser. Alle gangarealer, der forbinder de private- og fællesrum, er istandsat med halvplade forbandt krydsfiner som giver varme til de ellers ofte oversete gangområder.

Parter bag projektet

Bygherre: Mitco Ejendomme
Totalrådgiver og arkitekt: Spacon & X
Entreprenør: Clausen og Elkjær
Bygningskonstruktion og projektering: Tegnestuen Krabbe
Akustik: Gade & Mortensen

Yderligere information om projektet

https://spaconandx.com/FILMLAGERET-AT-STRANDLODSVEJ

Sted

Strandlodsvej 5
2300 København S

Fotos: Spacon & X

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2