fbpx

Heimdalsvej

Læs projektets egen beskrivelse

Fire boligblokke fra 1971 stod til at skulle renoveres. Det viste sig dog, at merudgifterne til at foretage en energirenovering af bebyggelsen kunne finansieres af den opnåede varmebesparelse, så energirenoveringen betalte sig selv. Energirenoveringen betød desuden, at boligernes indeklima markant, idet forhold som trækgener, kuldenedfald og skimmelsvamp blev fjernet..

Den planlagte renovering skulle bringe byggeriets energiforbrug ned på ca. 37 kWh/m², svarende til nybyggeri i energiklasse 1 jf. BR08. En tydelig besparelse imod de tidligere 122 kWh/m². Under renoveringen blev foretaget ændringer i, så at byggeriet overholder kravene lavenergiklasse 2015 jf. BR10, ca. 20% lavere end oprindeligt planlagt.

En væsentlig del af renoveringen var en arkitektonisk fornyelse af bygningerne. Det klassiske kransporsbyggeri havde en slidt og mørk facade med altaner. Den lette facade blev erstattet med en tidssvarende hvid facade, der stedvist bliver brudt af glaspartier i klare, strålende farver. De klare farver står i kontrast til hvidheden. Bygningernes tidligere altaner er omdannet til vinterhaver, der er fremhævet i facaden som vertikale karnapper, hvilket giver en fin reliefvirkning. For at minimere generne for beboerne og undgå genhusning blev de eksisterende facader nedtaget og nye monteret samme dag.

Det samlede budget for energirenoveringen var på 70 millioner inkl. moms. Det var en grundforudsætning, at der ikke var anvendt offentlige støttemidler til projektet. Projektet er derfor alene finansieret af beboernes reducerede varmeudgifter med en godkendt merudgift for den enkelte lejligheds samlede månedlige udgift til varme og husleje på max. 200 kr. efter gennemførelsen af energirenoveringen.

For at skabe beslutningsgrundlaget for projektet, blev der foretaget en serie konsekvensberegninger af de fremtidige varmeudgifter. Derudover er der blevet forhandlet med fjernvarmeværket om den fremtidige afregningsform, så denne i højere grad er forbrugsafregnet.

Blik for brugerne

Grundstenen i projektet er fremtidssikring og energieffektivisering med hensyn til beboerne og en økonomisk tilgang, så udgifterne til renoveringen finansieres af besparelse på de reducerede varmeudgifter.

Bidrag til omgivelser

Det arkitektoniske løft af området, er helt tydeligt, fx er der ingen graffiti på de store hvide facader, hvilket er et konkret eksempel på ejerskabet for bygningerne hos beboerne og brugerne af området. Det vidner om det identitetsløftet af området.

Eksempelværdi

Projektet er helhedsorienteret og har forbedret den arkitektoniske værdi, indeklimaet og energiforbruget. Ved at lave grundige beregninger inden start og løbende revidere projektet blev projektet optimeret og fremtidssikret.

Solidt samarbejde

Der har løbende væren de en dialog med beboerne både i de indledende og byggefaserne, ligesom myndighedssamarbejdet har været meget smidigt.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er finansieret af beboernes reducerede varmeudgifter, med en godkendt merudgift for den enkelte lejligheds samlede månedlige udgift til varme og husleje på max. 200 kr. Stort ejerskab og identitetsløft af det tidligere meget slidte område

Udførelseskvalitet

Ingeniørtekniske: Decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er etableret og har forbedret indeklima. Håndværksmæssige: Udskiftningen af de fagstore facadeelementer Arkitektonisk: bearbejdning af ydervægge, vinduer og indgangspartier

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Rosenvænget
Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: Mangor&Nagel, Plan+Landskab
Ingeniør: Esbensen A/S

Yderligere information om projektet

http://www.mangor-nagel.dk

Sted

Heimdalsvej
Frederikssund

Realiseret

2012

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017