fbpx

Heerup Skole

Nænsom renovering af bevaringsværdig folkeskole til specialskole

Se mere

Heerup Skole

Nænsom renovering af bevaringsværdig folkeskole til specialskole

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Heerup Skole, tidligere Frederiksgård Skole, omfattede transformeringen af en klassisk dansk folkeskole fra 1934 med høj bevaringsværdi til en specialskole til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser under Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Skolen blev opført i 1934 af arkitekt Frits Schlegel og består af fire røde 2 etagers tegllænger med felter i gul puds. I dag er skolen en kategori 4 skole, som er det mest vidtgående og specialiserede skoletilbud for børn i 0 – 10 klasse.

De eksisterende bygninger er udformet som en klassisk skole med lange gange og ligeligt fordelte klasseværelser, hvilket ikke var velegnet til børn og unge med særlige behov. Brugerne havde tidligt i processen været meget bekymrede over at skulle anvende en bevaringsværdig bygning med mange fysiske bindinger, smalle mørke gangarealer, et stort antal interne trapper osv.

Intentionen i projektet har derfor været at skabe en skole, som tilgodeser elevernes særlige behov i undervisningsforløbet. Behovet for sammenhængende baselokaler med tilknyttede mindre rum og behovet for et rummeligt og aktivt disponeret gangareal med plads til elevernes fysiske aktivitet blev derfor helt centralt i renoveringen.

Konceptet for renoveringen af skolen har været at nedlægge de eksisterende gangforløb, så de mange m2 kunne optimeres og derudover få etablerer et nyt sammenbindende bygningsvolumen i den eksisterende skolegård.

De tidligere lange smalle gange blev omdannet til terapeutiske rum til tilbagetrækning med akustiske og visuelle løsninger, som skaber ro for børnene.

Det nye gangforløbet blev i stedet trukket ind i den tidligere skolegård i form af en ny amøbeformet tilbygning med et stort cirkelformet uderum i midten og en glasgang udenom.

Tilbygning sammenbinder etageniveauer via mindre rampeforløb og bygningsformen omkring gårdrummet sikrer at konflikter hos børnene kan undgås.

Blik for brugerne

Den eksisterende skole er opført i gode materialer og i en arkitektur, hvor proportioner, takt og sammenhæng med området har været i fokus. Dette gør blandt andet skolen til bevaringsværdig, og derfor har præmissen for byggeriet været at behandle det eksisterende så nænsomt som muligt. Skolen er i forbindelse med renoveringen blevet efterisoleret, men udgangspunktet har været at ændre så lidt som muligt på den eksisterende skoles facade. Ved at behandle vores bevaringsværdige bygninger med stor nænsomhed, sikrer vi deres levetid i mange år fremover. Sammenbygningen mellem den nye tilbygning og det eksisterende er også forsøgt at gøres så diskret som muligt, så den nye bygning afsætter et minimalt aftryk på skolen. Den nye tilbygning overholder krav til lavenergiklasse 2015. Den er opført i materialer i høj arkitektonisk kvalitet med lang holdbarhed både inde og ude. Facaden er gyldne anodiserede alu-beklædninger i fuld facadehøjde. Alu-beklædningen skygger samtidig for overophedning med syd-vest i glasgangen. Der er udført LAR-projekt i form af grønne tage og siveanlæg.

Brugskvalitet

Omdisponeringen af lokalerne i skolen, og den nye lyse tilbygning, har gjort, at der i dag er langt bedre plads til det enkelte barns behov. I den eksisterende skole er der opført lokaler med mange forskellige terapeutiske tilbud, hvor barnet kan trække sig tilbage. Skolen er indrettet med store åbne rum med masser af dagslys, og alle rum har adgang til udearealer. Det skaber en stor frihed både for brugerne, at eleverne kan komme udenfor så snart en konflikt er ved at opstå. Netop denne løsning har været med til at gøre, at konflikterne er faldet markant. Farver og materialer er alle med til at sikre, at skolen føles som et trygt og godt sted for personale såvel som eleverne, som alle har meget individuelle, særlige behov. Derudover er der ingen trapper i skolens centrale rum, hvilket gør at alle elever kan komme let omkring.

Bidrag til omgivelser

Skolens facade fremstår til fire ud af dens fem sider, som den har gjort siden 1934 og ligner således en almindelig folkeskole, som diskret passer ind med områdets murstensbygninger. Ved skolens nye indgang, får man et kig ind til den nye tilbygning, som både i form og materialer skiller sig ud fra den eksisterende bygning uden at dominere. Skolen virker åben mod den nye legeplads og de grønne områder med gangstier, sansehave og beplantning -selvom der grundet sikkerhed er hegn omkring skolen. Denne visuelle åbenhed skaber en god kontakt mellem skole og naboer, og gør at skolens udeområde virker som et grønt åndehul i byen.

Eksempelværdi

De danske folkeskoler bygget op igennem 1900-tallet vidner om tradition og historie både indenfor undervisning og byggeri. Men mange af disse skoler trænger til modernisering – både for at kunne tilpasse nutidens undervisnings behov, og ganske enkelt fordi mange af skolerne er nedslidte. Renovering af en folkeskole handler derfor om stor respekt for det eksisterende, samtidig med at der tilføjes de nødvendige nye faciliteter. Når skolens behov skifter i så høj grad, som i tilfældet ved Heerup Skole, fra folkeskole til specialskole, har der derfor været behov for at gentænke den eksisterende skole og vende den 180 grader. Renoveringen er foretaget nænsomt, således at skolens tidligere facader står uberørte mod gadeplan. Indvending er renoveringen ligeledes foretaget med en følsomhed og respekt overfor skolens materialer, karakter og identitet. Den nye tilbygning er opført i den tidligere skolegård, og er bundet elegant sammen med den eksisterende bygning på udvalgte steder. Det er samtidig tydeligt udefra at kende forskel på nyt og gammel.

Solidt samarbejde

Der har været mange samarbejder i gang for at muliggøre opførelsen af Heerup Skole. Det vigtigste samarbejde har dog uden tvivl været med brugerne. For at forstå og imødekomme brugernes behov, interesser og bekymringen, har der været en lang brugerinddragende-proces. Når man skal bygge en specialskole, er det vigtigt at der bliver rum til hvert enkelt barns behov. Børnene på Heerup Skole er meget forskellige; nogle har brug for ro, orden og system, andre for rum til fysisk udfoldelse. Og samtidig skal der være plads til at disse børn kan fungere i samme rum. At brugerne er blevet lyttet til i så høj grad som i denne proces har skabt en stor glæde og en ejerskabsfornemmelse hos brugerne.

Udførelseskvalitet

Udfordringen ved projektet har været at omdanne en klassisk forskole fra 30’erne til en specialskole med plads til hver enkelt elevs særlige behov. Der har været lagt stor vægt på at renovere med materialer af høj kvalitet for at sikre en lang holdbarhed og et godt miljø for skolens brugere. Indvendig er væggene beklædt med egelister ved akustikregulerede vægge, siddenicher i gangarealer er beklædte og toiletterne er med rengøringsvenlige steniplader på vægge. Den eksisterende skole er indvendigt transformeret uden at påvirke facaden og den nye tilbygning markerer sig diskret i hjertet af den eksisterende. Siden skolens ibrugtagelse i sommeren 2019 er personalets sygefravær faldet og der har været mærkbart færre konflikter hos eleverne. Der er blevet skabt en skole med plads til den enkelte elevs behov. Brugerne trives i de store åbne rum med direkte adgang til udearealer og i de mindre terapeutiske rum, samt i de nye uderum.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune, Totalrådgivere Arkitekt: CASA Arkitekter A/S, Underrådgivere arkitekt: MATTERS, Ingeniører: Fjerring A/S, Landskabsarkiteker: Urbanlab Nordic

Yderligere information om projektet

https://casa.dk/heerup-skole/

Sted

Frederiksgårds Allé 13
2720 København

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000 m²