fbpx

Hasselhøj

Læs projektets egen beskrivelse

Hasselhøj i Erritsø i Fredericia er en boligafdeling bestående af sammenbyggede rækkehuse med i alt 124 lejemål.
Boligerne er opført i 1981 og er en afdeling med mange forskellige planløsninger og boligtyper.
Der er boliger i et plan samt boliger i 2 plan med enten kælderplan eller 1 salsplan.
Alle boligerne har deres egen have på bagsiden af boligen samt en forhave/opholdsareal ved boligens indgang på forsiden af boligen.
Den byggetekniske kvalitet i afdelingen var ikke af de bedste og derfor var afdelingen efterhånden meget nedslidt, og krævede generelt meget vedligehold, som afdelingen selv finansierede, og som betød at afdelingens husleje var forholdsvis høj i forhold til kvaliteten af boligerne.
Facaderne, tagene, vinduerne, køkkenerne og badeværelserne trængte kraftigt til at blive udskiftet.
De dårlige tage, facader og vinduer gjorde at afdelingen brugte forholdsvis mange midler på at udbedre skader inde i boligerne.
I tæt samarbejde med beboerne og en større beboerproces blev det i afdelingen besluttet at der skulle foretages en renovering af hele afdelingen, for at højne kvaliteten i boligerne, og for at højne tilfredsheden blandt beboerne for deres egen afdeling.
Renoveringen som blev vedtaget omfattede nye tage, renovering af de eksisterende murede facader, nye vinduer, nye badeværelser og nye køkkener, samt en omfattende renovering af de udvendige arealer i afdelingen.
Renoveringen af boligerne blev udført mens beboerne boede i deres lejemål, hvilket selvfølgelig har været en stor udfordring for både beboerne i afdelingen, samt for de håndværker som udførte renoveringen
Renoveringen af afdelingen har været en stor succes for selve afdelingen samt afdelingens beboer.
Rent byggeteknisk er kvaliteten i boligerne hævet betydeligt, og har givet en stor tilfredshed blandt afdelingens beboer.
Udenomsarealerne i afdelingen er renoveret på en sådan måde, at der i afdelingen er meget mere aktivitet på de forskellige opholdsarealer og legepladser

Brugskvalitet

Alle boliger har fået varmegenvindingsanlæg, nyt tag, nyt badeværelse, nyt køkken samt nye vinduer, hvilket har givet lejerne en stor tilfredshed for deres bolig, samt et betydeligt bedre indeklima i boligen.

Bidrag til omgivelser

Den omfattende renovering af afdelingens udearealer har givet et betydeligt løft til hele området hvor afdelingen er beliggende, hvilket kan ses ved at mange fra området omkring tager en tur gennem afdelingen.

Solidt samarbejde

Renoveringen af afdelingen er udført i tæt samarbejde med afdelingens beboer, ved bla. afholdelse af workshops og informationsmøder. Lejerne har i deres egen bolig haft mulighed for stor indflydelse på farver og valg af materialer.

Økonomi og værdiforøgelse

Fra at være en meget nedslidt afdeling som måske også så lidt kedelig ud, er afdelingen nu en afdeling hvor kvaliteten er hævet kraftigt, samtidig med at det er en fryd for øjet at tage en tur gennem de forskellige områder og opholdsarealer i afdelingen.

Parter bag projektet

Bygherre.: Boligkontoret Fredericia, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia
Rådgiver.: Rambøll, Danmarksgade 2A, 7000 Fredericia
Landskabsarkitekt.: MOVE, Nørregade 656, 6700 Esbjerg

Sted

Holmbjerggårdsvej 1-145
7000 Fredericia

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017