fbpx

Hanstholm Fyr

Ind- og udvendig istandsættelse

Se mere

Hanstholm Fyr

Ind- og udvendig istandsættelse

Læs projektets egen beskrivelse

På Jyllands skulder, på Hanstholmknuden, står Hanstholm Fyretablissement. Det fredede bygningsanlæg består af fyrtårn, fyrmesterbolig, beboelseslænge med maskinhus og udlænger. Anlægget er opført som det første fyr på vestkysten i 1843, tegnet af klassicisten Jørgen Hansen Koch. I 1889 blev anlægget udvidet med maskinbygning, redningsstation og telegrafstation. Gulkalket murværk, hvide gesimser og sorte skifertage i klittens marehalm.

Anlægget har teknisk været meget avanceret. Det var et meget kraftigt fyr, takket være fresnel-linse og kulbuelampe, og hele anlægget har repræsenteret det statslige apparat i denne del af landet. Bygningerne er opført i en robust klassicistisk og historicistisk arkitektur. Det er solide bygninger i et hårdt klima.

I takt med automatiseringen, er fyretablissementet blevet mindre og mindre bemandet, og bygningerne har i de senere år været delvist funktionstømte. Kommunen overtog med tiden bygningerne, der blev indrettet til forskellige aktiviteter, der ikke har taget megen hensyn til de indvendige fredningsværdier. Især 1970’erne var hårde ved bygningerne. Derfor har der været et stort arbejde med afskrælning af nyere lag for at finde tilbage til bygningernes originalmateriale.

I forbindelse med denne proces, kom historicismens polykrome farver frem for dagens lys. Okkergul, chromoxyd-grøn, sienna-rød, og flere andre. Det har været en gave for projektet at farvesætte rummene med udgangspunkt i den oprindelige farveskala. Farver, der nu er en integreret del af fyrets grafiske identitet og kommunikation.

Eksempelværdi

Bygningerne er istandsat ind- og udvendigt. Beboelseslængen er transformeret til lejligheder – både til turister og artist-in-residence, der lejes ud på kort eller længere basis. Hele stueetagen er indrettet til udstillingsrum for kunst. Der arrangeres fællesspisning, sangaftner, foredrag mv. Musikskolen er flyttet ind i maskinhuset, hvor man stadig ser sporene fra den generator, der forsynede fyrlampen. Samtlige bygningers oprindelige rumstruktur og detaljering er bevaret eller genskabt, og detaljer såsom døre er rekonstrueret med forlæg i de oprindelige. Gårdspladsens grusbelægning er afløst af storformatfliser i pladsstøbt og kostet beton. Bænkene er fuldtømmer i dansk eg. Den meget dybe brønd er håndgravet, og i dag kan man kigge ned i dybet gennem en rist i gårdspladsen. Der er arbejdet med stedets iboende kvaliteter, så besøgende får en oplevelse, man ikke får andre steder end på Hanstholm Fyr. Fyretablissementet er genopstået fra sin tornerosesøvn, og hedder i dag Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Parter bag projektet

Bygherre: Thisted Kommune & Hanstholm Fyrs Støtteforening

Totalrådgiver: P+P arkitekter
Underrådgiver: A&I ingeniører

Yderligere information om projektet

https://www.pplusp.dk/portfolio/hanstholm-fyretablissement/

Sted

Tårnvej 7
7730 Hanstholm

Realiseret

2017

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²