fbpx

Haldor Topsøe Testcenter

Læs projektets egen beskrivelse

Et nyt testcenter til Haldor Topsøe Fuel Cell omfatter en gennemgribende renovering af en typisk fabriksbygning fra starten af 80’erne. Således er den højteknologiske virksomhed stilrent integreret i den gamle rå betonkonstruktion som er tilpasset de nye behov. Lysforhold og fleksibilitet har været nøgleord for projektet. Vinduer er forhøjet ved at skære op i betonelementerne, hvilket har skabt udsyn til omgivelserne og dagslys længere ind i bygningen. Flere porte er erstattet med glaspartier, der også forbedrer dagslysforholdene og gamle ovenlys er erstattet af nye med øget isoleringsevne. Interiøret er udført enkelt og fleksibelt. Facaderne er efterisoleret indvendigt, og vægge og lofter er malet hvide. Stedvis er rumadskillelserne udført som glaspartier fra væg til væg, for at øge overskueligheden i den meget dybe bygning. Alle gulve er udført som blanke epoxygulve. Projektet er et eksempel på en vellykket renovering af en del af den eksisterende bygningsmasse, der normalt ikke er meget fokus på. Haldor Topsøe A/S har selv fungeret som byggeledelse på projektet.

Parter bag projektet

Bygherre: Haldor Topsøe Fuel Cell A/S
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S i samarbejde med Haldor Topsøe A/S

Sted

Maglebjergvej 22
2800 Lyngby

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2