fbpx

Forplads, KBH Hovedbanegård

Læs projektets egen beskrivelse

Under fornyelsen af Københavns Hovedbanegård blev stationsforpladsen renoveret i 2008. Samarbejdet omkring udførelsen var meget vellykket og blev gennemført indenfor den afsatte tid, den aftalte kvalitet og indenfor de aftalte økonomiske rammer. Pladsen er udført med stor faglig omhu i en ny granitbelægning i chaussésten og rektangulære fliser. Hovedtanken bag materialevalget har været at skabe en karakter, der fremmer hensynsfuld trafik og har en materialekvalitet der matcher Hovedbanegårdens fredningsstatus og arkitektoniske værdi. Med udgangspunkt i den oprindelige forplads er brugskvaliteten hævet betragteligt for fodgængere og cyklister. De nye forhold giver bløde trafikanter bedre adgangsveje, og det øgede antal af cykelstativer er bedre organiseret end hidtil. Tilgængeligheden for handicappede er indrettet efter tidssvarende principper med ledelinjer og ramper. For at fremhæve den hævede kvalitet og skabe trygge overskuelige forhold, er der etableret ny belysning ved indgangspartiet og på forpladsen.

Parter bag projektet

Bygherre: DSB / Banedanmark
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Ingeniør: Grontmij

Sted

Banegårdspladsen
1570 København V

Realiseret

2008

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Øvrige

Areal

5.001-20.000m2