fbpx

Gyldenrisparken

Læs projektets egen beskrivelse

Gyldenrisparken er et tidstypisk montagebyggeri fra 1960’erne, der er opført i betonelementer og med store grønne områder imellem bygningerne. Inden renoveringen var bebyggelsen i sin helhed nedslidt, men trods sine skavanker rummede bebyggelsen rumlige, funktionelle og arkitektoniske kvaliteter som er blevet bevaret.

Bebyggelsen er blevet mere energivenlig ved, at alle boligblokkene har fået en ny facadebeklædning. Bygningerne er dermed blevet bedre isoleret. Derudover har den givet bebyggelsen et nyt og mere karakteristisk arkitektonisk udtryk. Det har ikke været arkitekternes intention at skjule den oprindelige arkitektur, men snarere at fremhæve den med mere sanselige materialer end de oprindelige. Det er gjort ved at sætte en hvid fiberbetonfacade med riller uden på den gamle. Der er desuden sat nye vinduer i gavlene, der giver bedre lysforhold og generelt nye vinduer med solafskærmning i træ.

Det er værd at fremhæve, at arkitekterne har taget hensyn til den oprindelige arkitektur, der gør, at bebyggelsen har bevaret sin egenart.

Parter bag projektet

Tegnestuen Vandkunsten,
WITRAZ arkitekter + landskab
Landskabsarkitekt for renovering Algren og Bruun
Ingeniør for renovering Wissenberg

Sted

Amagerbrogade, Store Krog, Gyldenriisvej, og Bjørneklovej
2300 København S

Realiseret

2011

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2