fbpx

Skelagergårdene

Læs projektets egen beskrivelse

Skelagergårdene blev opført i begyndelsen af 1970’erne og er et klassisk eksempel på 1970’ernes store almene boligbebyggelser med lyse, velindrettede boliger placeret omkring grønne fællesarealer. Inden renoveringen var bebyggelsen præget af fysisk nedslidning og store sociale problemer.

Den omfattende og gennemgribende renovering har betydet, at alle boligblokkene har fået en helt ny klimaskærm med et let og tidssvarende arkitektonisk udtryk. Tagene er blevet renoveret med nyt tagpap og facaderne har fået lyse elementer i fiberbeton. Der er blevet etableret nye indgangspartier, vinduer og altandøre er blevet udskiftet. Der er blevet indrettet handicapegnede boliger samt nedlagt og sammenlagt 104 lejligheder.

Årstiderne Arkitekter har været arkitekter på renoveringen og deres forslag byggede på en tæt dialog med boligforeningen og beboerne – både under skitsering og under udførelse. Beboernes kommentarer og ønsker er således blevet indarbejdet i det færdige resultat. Renoveringen har givet bebyggelsen et nyt og forbedret ry.

Parter bag projektet

Kærsgaard og Andersen og Årstidernes
Arkitekter
Landskabsarkitekt for renovering Metopos By- og Landskabsdesign
Ingeniør for renovering Kærsgaard og Andersen

Sted

Skelagervej 75-181
Aalborg

Realiseret

2011

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2