fbpx

Gadehavegård

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Blok 9 i Gadehavegård er ”Danmarks første passivhus-renovering af en almen boligblok”. Passivhus-begrebet er verdens mest energieffektive byggekoncept, og Blok 9 er derved den mest energieffektive almene boligblok i landet. Både hvis man ser på renoverede almene boligblokke, men faktisk også nybyggede.

Renoveringen af Gadehavegård er et EUDP-støttet renoveringsprojekt, med det formål at anskueliggøre potentialet for ultra-lavenergirenoveringer i den almene boligsektor. De tildelte EU-midler har muliggjort at modelrenoveringen af Blok 9 – hvis vi ser på anlægsprisen pr. m² – har kunnet udføres til samme pris, som hvis hele bebyggelsen var udført samtidigt. Renoveringen er derfor finansieret, som ethvert andet renoveringsprojekt i den almene sektor, gennem beboernes boligøkonomi.

Projektet har påvist, at hvis vi begynder at se totaløkonomisk på vedligeholdelsen af vores almene sektor, kan vi ofte udføre komplette klimaskærmsrenoveringer til færre penge end ved blot at fortsætte med klatreparationer af vores bygningsmasse. I Blok 9 i Gadehavegård havde det reelt været dyrere for beboerne blot at udskifte vinduer og døre! Dette kan KUN lade sig gøre gennem projektets meget høje energiambitioner og totaløkonomiske vision. Herigennem er der fritlagt driftsmidler og besparelser i varme- & energiforbrug, som i sidste ende har været med til at betale for anlægsomkostningerne. Desuden medfører projektet at beboernes samlede boligøkonomi faktisk vil være lavere om 30 år (byggelånets løbetid) end de er nu, grundet de store energibesparelser & sikringen mod energiprisstigninger fremover. En fremtidssikring der bør være standarden, men desværre nærmere er helt uhørt i den almene sektor.

Denne unikke tilgang til energi & totaløkonomi har – udover at skabe et fantastisk sundt indeklima for beboerne samt at sikre bygningen konstruktivt for fremtiden – meget håndgribeligt har medført at bygningens visuelle udtryk er blevet løftet markant. Bygningen er visuelt blevet brudt ned i mindre enheder, som farvedefinerede rækkehuse, der giver et tiltrængt identitetsløft til bebyggelsen, samt mindsker bebyggelsens ellers meget store skala. Renoveringen har med farver, varme og tekstur, pustet nyt liv i en ellers grå bebyggelse og projektet har bevidst arbejdet med at flytte ”livet” ud i facaderne gennem etableringen af, de nu klimaskærmsinddækkede, altaner og store etagehøje, vinduespartier. Alt dette har medført en højnet tryghed i de fælles, grønne, udearealer. Dette har udelukkende været muligt gennem projektets høje energiambitioner.

Der er efterfølgende, af et uafhængigt institut, lavet tilfredshedsundersøgelse på bygningen, som viser at beboerne er meget positive og glade for renoveringen.

Gadehavegård står som et unikt og ambitiøst renoveringsprojekt, der bør sætte en ny og skelsættende standard for hvordan de almene boligforeninger fremover burde tænke vedligehold & renovering af deres boliger.

Parter bag projektet

Bygherre:
DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB

Administration:
DOMEA

Arkitekt/Totalrådgiver:
BJERG ARKITEKTUR

Ingeniør/Underrådgiver:
DOMINIA

Hovedentreprenør:
BYGGESELSKABET PAULSEN

Yderligere information om projektet

http://www.bjerg.nu/arkitektur

Sted

Murskeen 29-34
2630 Taastrup

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2