fbpx

Saturnvej 17

Læs projektets egen beskrivelse

Typehuse fra 60’erne og 70’erne er dårligt isolerede sammenlignet med nye huse, derfor har en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut udviklet et nyt teknisk koncept til at energirenovere facademurene og herved opnå en markant bedre isoleringsevne.

Formålet med projektet er at dokumentere et koncept, som ikke kun reducerer energitab, men også skaber merværdi for bygherren. Den nye teglfacade giver mulighed for at bibeholde husets kvaliteter og opdatere huset æstetisk og derved øge salgsværdien, samtidig med at energiomkostningerne reduceres, og komforten i bygningen forbedres ved eliminering af kuldebroer og trækgener.

Som dokumentation for konceptets effekt er der gennemført et demonstrationsprojekt. Omdrejningspunktet herfor er et typisk murermesterhus fra 1956 i Thy. Huset er opført med facader i massive gule maskinsten og tag af røde vingetagsten. Murværket er nedslidt med afskalninger fra sten og fuger, og beboerne kan berette om træk på grund af utætheder i taget og kuldenedfald ved vinduer og døre. Nærmere undersøgelser viste tærede trådbindere og sammensunken isolering.

Det anvendte koncept er baseret på, at den eksisterende formur nedrives, hvorefter der opføres en ny, slank formur i tegl. Dette giver plads til mere isolering, uden at murtykkelsen øges. Den nye isolering udføres med højeffektive isoleringsmaterialer, hvorved U-værdien reduceres kraftigt.

Forudsætningen for at kunne reducere tykkelsen på den nye formur uden at reducere hulmurens bæreevne er, at der etableres såkaldte EPS-søjler. En EPS-søjle udnytter bæreevnen i stiv isolering i form af EPS ved, at isoleringen med limmørtel er klæbet sammen med såvel for- som bagmur samt en indlagt armering. På den måde virker det sammenklæbede murfelt som en sandwich-konstruktion, der afstiver et helt murfelt.

Et mål i projektet har været at opnå en isoleringsevne på et såkaldt BR 2015-niveau i lighed med nye huse.

Blik for brugerne

Renovering efter den udviklede metode giver både en betragtelig energibesparelse samt forbedret indeklima, hvilket også var et af de primære mål med løsningen. Reduktionen i energiforbrug og forbedringen af indeklima er naturligvis afhængig af en given bygnings tilstand før renoveringen. U-værdien for en renoveret 29 cm ydervæg kan reduceres til 0.14 – 0.15 W/m2*K, hvilket svarer fuldt ud til niveauet for nye lavenergihuse. Indbygningslinjetab ψsa ved vinduer og døre kan reduceres til 0.02 W/m, hvilket også svarer fuldt ud til niveauet for nye lavenergihuse.

Brugskvalitet

Under demonstrationsfasen er beboerne i det udvalgte hus blevet boende, og de har været tilfredse med ikke at skulle genhuses andetsteds. Energiforbruget er mindsket væsentligt, så varme forbruget nu ligger på et minimum, og ikke mindst er komforten og indeklimaet forbedret markant, har beboerne meddelt.

Bidrag til omgivelser

Mange husejere holder af deres huse og har gjort investeringer i det. For en del af husene vil facadeteglene, som i mange tilfælde er maskinsten, efterhånden være slidt, og huset har derfor ikke et samlet attraktivt udseende. Puds på isolering er en af de løsninger, som markedet tilbyder, men vil man bibeholde teglfacaden, kan løsningen med en ny formur med slanke tegl være løsningen. Det skal selvfølgelig overvejes, om et så omfattende indgreb i huset ”kan betale sig”. Skulle man ikke hellere rive hele huset ned og få et nyt? Hertil er svaret for det første, at den største del af huset jo bevares, hvorved der er langt mindre spild, end hvis huset rives ned. Det gælder især, hvis man som nævnt allerede har investeret i et godt køkken og bad og i øvrigt er glad for huset. Endelig kan man blive boende i huset, mens renoveringen pågår. Det vil sige, at man slipper for at pakke alt ned og finde en alternativ bolig i en længere periode.

Eksempelværdi

Energirenoveringskonceptet med tegl er en løsning udviklet til parcelhusejere, som er glade for deres bolig og har investeret i det på andre områder end selve facaden af murværk, som de ønsker at bibeholde. Energiforbedring af murede facader er ikke nogen enkel sag, hvis man ikke ønsker at pakke huset ind i andre materialer, derfor gøres der som regel ikke meget ved selve facaden, men fokuseres på vinduer, tag m.m. Med den nye løsning kan man beholde tegl og de kvaliteter, der følger med mht. holdbarhed og patinering, men også optimere husene fra 60’erne og 70’erne uden at gå på kompromis med den byggeskik og æstetik, som disse repræsenterer.

Solidt samarbejde

Løsningen med efterisolering af murede facader med tegl er et samarbejde mellem et murerfirma, energiingeniører, et arkitektfirma, et teglværk og et GTS-institut. Samarbejdet har været særdeles frugtbart i hele udviklingsprocessen og bidraget med ny viden til alle parter og mulighed for forretningsudvikling.

Økonomi og værdiforøgelse

Energibesparelser opnået via konceptet kan ikke alene argumentere for løsningen, derimod skal medregnes den merværdi, som løsningen skaber for brugerne via øget komfort bl.a. pga. eliminering af kuldebroer samt større værdi af bygningen samlet set efter renovering. Det er også bevist, at en bedre energiklasse generelt forbedrer husets salgsværdi.

Udførelseskvalitet

Konceptet og dets detailløsninger er udviklet af projektets parter og testet i Teknologisk Instituts laboratorier. De involverede parter har tidligere indgået i tætte samarbejder og har stor erfaring med teglmaterialerne og lavenergibyggeri og har sikret det tekniske og faglige niveau i undersøgelsesfasen og demonstrationsprojektet.

Parter bag projektet

Teknologisk Institut, Møller Nielsens Tegnestue, Thyholm Murer A/S, ekolab, A/S Randers Tegl, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893

Sted

Saturnvej 17
7790 Uglev, Thyholm

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2