fbpx

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

Kultur og skole på Vesterbro

Se mere

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus

Kultur og skole på Vesterbro

Læs projektets egen beskrivelse

Mindre end et år efter idéen opstod i Københavns Kommune, er de fysiske rammer for Vesterbro Bibliotek og Kulturhus blevet ombygget, og huser nu også det nye 10. klassescenter Vest. Den hurtige omsætning fra vision til virkelighed er udført af det strategiske partnerskab ByK med TRUST, som har stået for ombygning og indretning af det nye 10. klassescenter for ca. 130 elever. Skolen indeholder klasselokaler, pause- og fællesområder samt administrative funktioner, mens flere af kulturhusets faciliteter samtidig er blevet gennemgående renoveret.

Eksempelværdi

Bygningen har tidligere huset en badeanstalt, og er tegnet af Poul Holsøe i 1930, som nok er bedre kendt for at stå bag den Hvide Kødby få kilometer derfra. Arbejdet med den bevaringsværdige bygning har haft fokus på en respektfuld renovering med robuste materialer og bevaring af de originale detaljer, som stadig er tilbage i huset efter mange års brug. Bl.a. er den originale sildebensparket og de svungne håndlister bragt tilbage til sin originale stand i en af husets trappeopgange. Bedre tryghed, sammenhæng og synlighed af kulturhusets aktiviteter har desuden været højt på brugernes ønskeliste. Derfor er adgangsforhold og flow i bygningen tilpasset de nye funktioner. Der er sikret tilgængelighed til alle etager, og der er etableret en ny hovedindgang, som giver huset en indbydende og åben karakter. Indgangspartiet er udført på en ambitiøs, men nænsom måde, med genbrugstegl fra samme periode. Det har været ambitionen at fremhæve den stringente arkitektur, og tilføre den en nutidig kvalitet, der passer til de nye behov.

Solidt samarbejde

Projektet er både tegnet og udført af det strategiske partnerskab TRUST, som bygger og renoverer en lang række københavnske skoler og daginstitutioner. I TRUST har man samlet alle byggeriets fagligheder på ét kontor med det formål at bygge fremtidens skoler og daginstitutioner i København. Partnerskabet består af Byggeri København og virksomhederne Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter. Det er dog ikke kun i projekteringen og udførelsen, at samarbejdet har været usædvanligt. De samlede kræfter mellem de to forvaltninger, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, har sammen bestilt renoveringen, hvad der måske peger på større samtænkning af projekter og ressourcer i fremtidens København.

Økonomi og værdiforøgelse

En af ambitionerne for Københavns Kommune har været bedre udnyttelse af kvadratmeter – også om aftenen. Både skole og kulturhus er derfor indrettet med multianvendelige lokaler med forbedret indeklima, som har resulteret i en højere udnyttelse af byens værdifulde kvadratmeter end hvad der er sædvane for både undervisnings- og kulturinstitutioner. Kulturhusets funktioner er omdisponeret med henblik på bedre sammenhæng og hensyn til de forskelligartede behov. Der er etableret ny frokoststue for alle husets ansatte, der med en central placering og udsigt over Enghaveparken fungerer som et nyt socialt samlingspunkt, der giver grobund for den synergi, som har været succeskriteriet. Projektet er udviklet i dialog med de mange interessenter i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus og de forskellige faste lejere samt Ungdomsskolen. På baggrund heraf har der været fokus på sammenhængen mellem en ny skole med mange kulturelle og læringsmæssige tilbud til sine elever, og et eksisterende bibliotek og kulturhus med nye brugermuligheder. Resultatet er både en velfungerende skole og kulturhus, der har gensidig gavn af hinanden på samme adresse.

Parter bag projektet

Projektet er tegnet og udført af det strategiske partnerskab TRUST, som består af Byggeri København og virksomhederne Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter.

Sted

Lyrskovgade 4
1758 København

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2