fbpx

Ryesgade 30 A-C

Begrundelse for nominering

Område

Ryesgade 30 A-C, 2200 København N

Realiseret

2012

Anvendelse

Før: Bolig
Efter: Bolig

Areal

501 – 5.000 m2

Bygherre: Drost Fonden

Bygherre rådgiver: Advokaterne Arup & Hvidt

Arkitekter: rönby.dk og Krydsrum Arkitekter.

Ingeniører: Falkon rådgivende ingeniører, Ekolab

Entreprenør: Juul & Nielsen, Smock

Særlig rådgivning: Cowi, DTU

Nomineringsudvalgets begrundelse

Ryesgade 30 A – C er et fint eksempel på en historisk københavnerejendom, hvor det på fornem vis er lykkes at kombinere kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn med forbedret funktionalitet og markante besparelser på energiforbruget.

Med en engageret styring af byggeprocessen, en udvidelse af det økonomiske råderum via et tæt samarbejde med materialeproducenter i eksperimenter rettet mod boligernes indeklima og en indvendig efterisolering for at nedbringe energiforbruget, opnås et resultat som fortjener respekt. Energiforbruget er reduceret med hele 73 procent.

Indvendigt er boligernes gulve, stukken langs lofterne og de pudsede vægges nøgterne præcision intakt. Men ikke nok med det. I tagetagen er der, uden at antaste det arkitektoniske udtryk, etableret fine terrasser og overbevisende penthouselejligheder. Herfra er der via skylights i taget og store vinduer etableret udsigt i stort format til Københavns skyline. Udvendigt står den rensede facade med sit solide murværk og de skarptskårne vandrette gesimser og bånd som et fornemt kulturhistorisk eksempel på 1800-tallets murede byggeri.

Samspillet med omgivelserne er som noget særligt ikke glemt. Hjørnets inviterende cafe og lokalet for socialt udsatte unge vil generere et blomstrende byliv og åbne for et værdifuldt samspil mellem ude og inde.

Et enigt nomineringsudvalg indstiller Ryesgade 30 A – C til RENOVER prisen.

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet viser at der kan skabes høj boligkvalitet og samtidig spares meget energi i ældre etageboliger. 32 boliger fra 1896 er renoveret til høj standard og der er etableret 4 nye lyse og meget attraktive tagboliger.

Det primære energiforbrug (Be10) er reduceret med 73% fra 162,5 til 43.5 kWh/m²/år. Dette er opnået gennem et udviklingsprojekt, hvor nye materialer til indvendig isolering og forskellige vinduesløsninger er testet. Desuden er testet centrale og decentrale, delvis solcelledrevne ventilationsanlæg med behovs- og brugerstyring. Med indvendig isolering af facaderne, kombineret med nye klasse A vinduer med koblede rammer, står bygningen stadig med den murede facade og dannebrogsvinduer – men nu med en langt lavere U-værdi og langt højere komfort i boligerne.
I et parallelt udviklingsprojekt er brugeradfærdens effekt på varmeforbrug og indeklima registreret før og efter renoveringen. Beboerne vejledes i hvordan de kan optimere adfærden for at sænke varmeforbruget og forbedre indeklimaet.

Parter bag projektet

Bygherre: Drostfonden v/advokat Torben Heding Andersen
Arkitekter: rönby.dk og Krydsrum Arkitekter.
Ingeniører: Falkon, Arup&Hvidt, Ekolab
Entreprenør: Juul&Nielsen, Smock
Udv.projekter: EUDP, Min. f. By og Bolig, COWI, DTUbyg m.fl.: se billede 2

Sted

Ryesgade 30 A-C
2200 København N

Vinder 2013

Realiseret

2013

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2