Ryesgade 30 A-C

Vinder 2013

Realiseret

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Projektet viser at der kan skabes høj boligkvalitet og samtidig spares meget energi i ældre etageboliger. 32 boliger fra 1896 er renoveret til høj standard og der er etableret 4 nye lyse og meget attraktive tagboliger.

Det primære energiforbrug (Be10) er reduceret med 73% fra 162,5 til 43.5 kWh/m²/år. Dette er opnået gennem et udviklingsprojekt, hvor nye materialer til indvendig isolering og forskellige vinduesløsninger er testet. Desuden er testet centrale og decentrale, delvis solcelledrevne ventilationsanlæg med behovs- og brugerstyring. Med indvendig isolering af facaderne, kombineret med nye klasse A vinduer med koblede rammer, står bygningen stadig med den murede facade og dannebrogsvinduer – men nu med en langt lavere U-værdi og langt højere komfort i boligerne.
I et parallelt udviklingsprojekt er brugeradfærdens effekt på varmeforbrug og indeklima registreret før og efter renoveringen. Beboerne vejledes i hvordan de kan optimere adfærden for at sænke varmeforbruget og forbedre indeklimaet.

Sted

Ryesgade 30 A-C
2200 København N