fbpx

Frankrigsgade Svømmehal

Læs projektets egen beskrivelse

Innovativt energibesparende system

Frankrigsgade Svømmehal har fået nyt energibesparende system, der udnytter energien fra det brugte afløbsvand til opvarmning af brugsvand.

Renoveringen

Efter 10 måneders renovering slog Frankrigsgade Svømmehal den. 10. marts 2013 atter dørene op for stedets brugere. Det gennemgribende arbejde omfatter bl.a. etablering af gulvvarme på afdelingerne, nye elektroniske skabe, renovering af eksisterende saunaer og oprettelse af to nye fælles saunaer – en traditionel og en infrarød.

I tråd med Københavns Kommunes energipolitik er energibesparelser tænkt med i renoveringen. Bl.a. er al belysning skiftet ud til LED, og et varmevekselsystem sikre maksimal udnyttelse af afløbsvandet.

Et nyt og innovativt system

Netop varmevekselsystemet er et af renoveringsprojektets helt unikke og nyskabende initiativer. Ved projektets start var kendskabet til det energibesparende system minimalt. Byggeudvalget havde ingen tidligere erfaringer med hverken etableringen eller anvendelsen. Ideen om at energioptimere vha. afløbsvand var imidlertid så attraktiv, at udvalget besluttede at installere systemet.

Sådan fungerer det

Systemet er ganske enkelt. Varmevekslere udnytter energien fra det brugte bade- eller procesvand til at opvarme det kolde brugsvand. Hermed minimeres den spild af energi, der normalt er, når det brugte varme vand ryger i afløbet.

Konkret består systemet af 8 parallelt forbundne rør med dobbelte vægge, der leder spildevandet forbi brugsvandet. Spildevandet føres i det inderste rør, og i det yderste rør føres brugsvandet. Herved forvarmes brugsvandet, inden det ledes videre til en varmtvandsbeholder eller et blandingsarmatur. Systemet fordrer kun minimale vedligeholdelsesudgifter, idet der anvendes gravitation i stedet for pumper. Desuden er systemet praktisk talt selvrensende.

Foruden varmegenvindingen på afløbsvandet giver systemet en årlig CO2-reduktion på 17.080 kg.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Ejendomme

Rådgiver: CREO Arkitekter

Entreprenør: SKOU Gruppen

Sted

Frankrigsgade
København

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2