fbpx

Panum

Renovering af eksisterende

Læs projektets egen beskrivelse

Omdannelsen af de tidligere lokaler på SUND (Panum Instituttet), tidligere brugt til lagerfunktioner, driftskontorer og værksteder, har skabt lyse, venlige og funktionelle fælles kontorområder og en række gode mødefunktioner – både som egentlige møderum, delvist åbne mødebokse og åbne loungearealer. Omdannelsen er sket med stor respekt for den eksisterende arkitektur. Den oprindelige loftshøjde er genskabt, de bærende søjler fremstår stadig i rå form og der er synlige installationer i loft, ligesom der er arbejdet med at integrere de oprindelige Panum farver på markante områder.

I forbindelse med opførelsen af Mærsk Bygningen, var det nødvendigt at nedrive en del af det eksisterende Panum kompleks, og efter nedrivningen stod man tilbage med en stor del af Panum som i sig selv var svært anvendelig og usammenhængende med det øvrige kompleks. Der var et stærkt ønske på Panum Instituttet om at skabe et nyt og sammenhængende kontorfællesskab for Dekanat og fakultetsadministrationen med tilhørende underafdelinger som eksempelvis ledelsessekretariat, kommunikation, økonomi, HR mfl, samt arbejdspladser for driftspersonalet på Panum, ved at skabe et åbent og transparent kontormiljø med en høj grad af fleksibilitet.

Projektet er et eksempel på et forbilledligt samarbejde mellem bygherre, arkitekt og ingeniør, samt KU og SUND drift, der også er brugere af lokalerne. En målrettet brugerproces med en høj grad af inddragelse og et visionsseminar for hele driftsafdelingen blev gennemført, så konkrete behov og ønsker fra brugerne blev inddraget og implementeret i projektet.

Udstrakt brug af transparente materialer sikrer så meget dagslys som muligt i det dybe bygningskompleks, og mellem stue- og førsteetagen blev der skabt gennembrud med skylight og markante ovenlys for at trække dagslys ned gennem bygningen. En væsentlig del af opgaven var at de nye lokaler levede op til brugernes ønsker og krav til udformning og design, og samtidig kunne skabe en identitet i sammenhæng med brugernes arbejdstype og funktion. De åbne kontorområder blev her udformet med synlige installationer – ventilationsrør, kabelbakker mv. Samtidig blev de eksisterende Panum lysarmaturer genbrugt og ombygget med energibesparende LED lyskilder.

Ombygningerne gav samtidig mulighed for at der kunne arbejdes med en helhedsløsning for en genskabelse og renovering af bygningens facader, hvor udfordringen var at få skabt tilstrækkelige dagslysforhold til arbejdspladserne i bygningen, og samtidig skabe en facade som var tilpasset bygningens arkitektur og oprindelige facadeelementer. For facaderne mod øst og syd blev de eksisterende lukkede panelfacader tilpasset og der er tilføjet gennemgående vinduesbånd i geometri og form som det øvrige Panum. I stueetagens massive murede base blev de karakteristiske gennemgående vinduesskår i murværket kopieret og gentaget for at skabe tilstrækkeligt lysforhold for kontorpladserne her.

Afleveringen blev grundigt planlagt med henblik på ”mangelfri aflevering”, hvilket var en af årsagerne til, at lokalerne kunne tages i brug umiddelbart efter aflevering, og ledelse og medarbejdere i driftsafdelingen er for første gang i mange år samlet i et fælles område, og der har været stor begejstring fra alle både for funktionaliteten af lokalerne, indretningen – der skaber helt nye muligheder for samarbejde og networking – og for den meget flotte arkitektur, der giver daglig arbejdsglæde.

Læs mere om projektet her: Panum – Renovering af eksisterende

Blik for brugerne

Dagslys og solindfald, Ventilation , Højisolering, Energivinduer, Energirenovering, LED, Sundt indeklima, Støjminimering

Brugskvalitet

Se ovenstående beskrivelse.

Bidrag til omgivelser

Se ovenstående beskrivelse.

Eksempelværdi

Se ovenstående beskrivelse.

Solidt samarbejde

Se ovenstående beskrivelse.

Økonomi og værdiforøgelse

Se ovenstående beskrivelse.

Udførelseskvalitet

Se ovenstående beskrivelse.

Parter bag projektet

Bygherre: BYGST, Københavns Universitet
Arkitekt: C.F. Møller
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Storentreprise (tøm, mur, mal): ELINDCO og G. Jackson Entreprise
Storentreprise (inst): Wicotec Kirkebjerg

Sted

Blegdamsvej
2200 København N

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2