fbpx

Forvandling af almen boligbebyggelse på Ryde-Fjældevænget

En opdatering på flere dimensioner: indeklima, arkitektur og mangfoldighed

Se mere

Forvandling af almen boligbebyggelse på Ryde-Fjældevænget

En opdatering på flere dimensioner: indeklima, arkitektur og mangfoldighed

Læs projektets egen beskrivelse

Ringgårdens boligafdeling på Ryde- og Fjældevænget i Aarhus V har fået et kvalitetsløft i forhold til bokvalitet, energi og arkitektur. Samtidig har et af målene været at opnå en mere varieret beboersammensætning end tidligere ved at kunne tilbyde boliger til alle livets faser: familier, unge, enlige og seniorer.

I forbindelse med renoveringen er 70 boliger totalombygget til tilgængelighedsboliger.
På de flade tage er der opført 93 ungdomsboliger, som danner en fin arkitektonisk afslutning af de eksisterende bygninger. På taget er der gode muligheder for et godt socialt liv på gangarealer og opholdsterrasser med udsigt over et kuperet naturområde mod vest.
Som demonstrationscase i EU’s READY-projekt er der monteret 1.666 kvm solpaneler på tagene af de nye penthouse ungdomsboliger, som bidrager med 270.000kWh pr. år svarende til bygningernes samlede årlige elforbrug.

Blik for brugerne

Som demonstrationsprojekt i EU’s READY-projekt har det været muligt at tilføje tiltag, som styrker renoveringens grønne profil. På tagene af de nye tagboliger produceres solcellestrøm. Den lette adgang fra tagterrassen gjorde det nemt og dermed billigere at montere solcellerne. Solcellerne producerer på årsbasis 100% af bebyggelsens elforbrug inkl. forbruget i de enkelte lejligheder; men 30% leveres i begyndelsen til det offentlige elnet, men vil på sigt også kunne udnyttes internt til ladning af elbiler. Solcellestrømmen fordeles internt bag de to hovedmålere, dvs. med intern lastudjævning, der er en fordel for elnettet. Beboerne indgår således i et energifælleskab, hvor beboerne deler den økonomiske fordel ved selv at producere vedvarende energi. En anden nyskabelse er varmegenvinding fra spildevandet med en ny type varmeveksler på faldstammer koblet til en solcelledreven modulær varmepumpe, der leverer varmt brugsvand til et nyt legionellasikret brugsvandssystem med in-liner cirkulation. Bebyggelsens samlede energiforbrug er reduceret med over 60%, og det reducerede varmebehov hjælper fjernvarme-forsyningen til at dække behovet ved lavere temperaturer og tilmed med et udvidet samlet areal. Link til READY: http://www.smartcity-ready.eu/

Inspirerende ressourcetiltag

Beboerne i afd. 21 Ryde- og Fjældevænget er stolte af deres ’nye’ afdeling. Før var det hele trist og gråhvidt, nu er der et smukt samspil mellem de forskellige materialer: lyse betonflader, træforede altaner og aluplader, som indrammer altanpartier og bruges som beklædning på den nye penthouseetage. Desuden har blokkene fået en markant afslutning i stedet for flade usynlige tage. Der er bygget en by på tagene med gangarealer og opholdsterrasser, hvor de unge beboere færdes og opholder sig og bidrager med nyt liv til afdelingen. Samtidig giver de nye tagboliger en effektiv isolering af tagfladen på det oprindelige hus. Beboerne fremhæver, at de har fået et markant bedre indeklima efter renoveringen. Det er der flere grunde til. Kuldebroer mellem altaner og boliger er brudt, det betyder, at der ikke længere er træk, fugt og kulde i værelser. Også de nye tre lags energivinduer bidrager til en markant bedre rumtemperatur og minimerer træk. Ligesom det nye ventilationsanlæg sørger for et godt luftskifte, hvilket især allergikere har stor gavn af. Alt sammen er med til at forbedre indeklimaet og energiforbruget. Lysforholdene i boligen stærkt forbedrede. Vinduespartier i stuen er gjort større, nu fra gulv til loft, og de tunge betonbrystninger på altanerne, er udskiftet med værn af glas. I de 70 ombyggede boliger, tilgængelighedsboligerne, er rumindretningen helt ændret. Her er der i dag lyse og sammenhængende køkkenalrum. I boligerne er dørene bredere og badeværelserne større mm, så kørestolsbrugere og gangbesværede let kan komme rundt i boligen. I opgangene, der tidligere kun fik lys gennem et smalt vandret vinduesbånd på hver etage, er der i dag et lodret vinduesparti i hele bygningens højde. Det gør opgangene lyse og indbydende. Hver opgang får sin markante farve, som ses gennem de store vinduespartier, og skaber genkendelighed og variation.

Eksempelværdi

Boligafdelingen, der er opført fra 1976-1980, er en del af Herredsvangbebyggelsen, hvor flere boligforeninger i bedste stordriftsstil opførte ensartede monotone boligblokke, som desværre ikke kunne bryste sig af holdbarhed. Efter flere renoveringsrunder er det ikke længere ensartethed, der præger området. Blokkene er gennem tiden iklædt forskellige overfrakker, nogle blev efterisoleret og forsynet med udvendige kulørte overfrakker, som var en tidstypisk måde at renovere de første betonbebyggelser på i slut 80’erne og 90’erne. Set i den kontekst er renoveringen af Ryde- og Fjældevænget andet end blot en overfrakke eller et nyt lag sminke. Der er arbejdet på at tilføre bebyggelsen grundlæggende kvaliteter som bedre lysforhold både i opgange og boliger ved at skære noget af betonen væk, at tilføje materialer, der rummer kontraster og at tilføje blokkene en afslutning, der skaber liv på taget. Hertil kommer de bæredygtige tiltag, som READY har gjort muligt.

Solidt samarbejde

Beboerne i ca. 160 lejligheder har boet hjemme under renoveringen, det vil sige de har levet med stilladser uden for vinduerne, besøg af håndværkere samt støj og møg. Det har fordret et omfattende varslingssystem og fokus på adfærdsregler for leverandører og håndværker – samt et tæt samarbejde mellem de udførende, bygherre, engagerede ejendomsfunktionærer og beboerrepræsentanter og ikke mindst tålmodige beboere. Tak for det!

Levende bygningskultur

I hele bebyggelsen er der gennemført en tiltrængt fornyelse af de tekniske installationer, renovering af facaderne for at løse konstruktive problemer med kuldebroer mellem altaner og boliger, samt udskiftning af alle vinduespartier og døre. Herudover er der etableret ventilationsanlæg i alle boliger. Formålet er at nedsætte energiforbruget og skabe en bedre komfort i den enkelte bolig. 70 af afdelingens 232 boliger er total ombyggede til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang, mens 162 boliger er light-renoverede. Det betyder, at alle boliger har tidssvarende køkkener og badeværelser samt et energieffektivt ventilationsanlæg, der sikrer et godt indeklima. Herudover er de 93 nye ungdomsboliger på taget en markant værdiforøgelse til afdelingen.

Parter bag projektet

Boligforeningen Ringgården er bygherre, totalentreprenør Casa, rådgivende ingeniører Sloth Møller, rådgivende arkitekter Arkitema. Bygherrerådgiver DAI

Sted

Rydevænget 105-131, Fjældevænget 110-136
8210 Aarhus V

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2