fbpx

ECCO, R&D-afdeling

Fra kedelig lagerhal til innovativ udviklingsafdeling.

Se mere

ECCO, R&D-afdeling

Fra kedelig lagerhal til innovativ udviklingsafdeling.

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en transformation af en eksisterende lagerhal, til et kreativt, varieret og innovativt arbejdsmiljø til ECCOs R&D-afdeling. Det er med stor succes lykkedes at skabe et varmt og indbydende miljø i den rå hal, hvis industrielle æstetik er bevaret, men nu suppleret af inventar og ”rum i rummet” i varme materiale og med bløde, organiske former.

For at få mere naturligt lys ind i bygningen, samt give medarbejderne udsyn til det fri, er den store, og hidtil helt lukkede facade mod Harresvej blevet åbnet op med nye, store vinduesåbninger. Den før meget lukkede og afvisende facade udadtil er således blevet åbnet op, så forbipasserende nu kan fornemme det liv, der er inde i bygningen.

At skulle passe en moderne og innovativ R&D-afdeling ind i en gammel, industriel lagerhal giver selvfølgelig nogle udfordringer, men også indenfor arkitektur er benspænd oftest af det gode og får os til at se tingene fra en anden vinkel, og ikke forfalde til standardiserede løsninger.
Derudover har mødet mellem det gamle og det nye givet en spændende, indbygget kontrast. Det er det varme mod det rå, det industrielle mod det organiske, og det rationelle mod det kreative.
De mest markante, nye elementer er forskellige ”bokse”, der med deres træbeklædning og smukke, afrundede hjørner skaber et blødt udtryk, der står i smuk og harmonisk kontrast til det industrielle. Derudover er afdelingen indrettet med et væld af planter og træer, der skaber visuelle og rumlige oaser.

Innovation kommer ikke af sig selv. Det er netop i mødet og kommunikationen mellem de forskellige afdelinger og faggrupper, at der opstår den vidensdeling og de benspænd, der gør os klogere og tvinger os til at tænke ud af boksen, for sammen at finde de gode løsninger.
Det har været et bærende princip for indretningen af de nye rammer at bringe alle de forskellige fagligheder, der kræves for at designe og producere en sko, sammen i et åbent og indbydende miljø, hvor der er stor synlighed af det arbejde der udføres, og de processer, der ligger bag udviklingen af en sko. Således har de forskellige ”bokse” bl.a. den funktion, at de lukker støj fra maskiner m.m. inde, mens de store glaspartier samtidig giver en stor synlighed til de forskellige processer i sko-fremstillingen.

Bilag

Blik for brugerne

Der er umiddelbart langt fra en simpel lagerhal til et innovativt R&D-miljø, men ved at se potentialet i den eksisterende, ledige bygningsmasse hos ECCO i Bredebro, har man undgået den væsentligt større miljøbelastning, det ville være at bygge nyt. En rapport fra Rambøll, udgivet i 2020, viser netop med al tydelighed, at renovering af den eksisterende bygningsmasse fremfor nybyggeri er en klar, miljømæssig gevinst - såvel som en økonomisk gevinst. Et yderligere bæredygtigt aspekt er, at transformationen af den store hal er gjort uden store, gennemgribende ombygninger, men i stedet med primært lette konstruktioner, inventarløsninger og ”rum i rummet-løsninger” i form af træbeklædte bokse af varierende størrelse. Det vil, med andre ord, være relativt simpelt at tilpasse hallen til ændrede eller helt nye behov i fremtiden. Denne indbyggede fleksibilitet og tilpasningsevne er med til at sikre bygningen en længere levetid, og vil dermed også fremover være med til at sænke behovet for at skulle bygge nyt. De nye, rumdannende elementer er alle beklædt med træ i form af krydsfinérsplader. Udover at fremhæve de nye tiltag via kontrasten til det i øvrigt ”rå” og industrielle rum og skabe en mere varm og intim atmosfære, er træ også en bæredygtig løsning, bl.a. i kraft af sin genanvendelighed.

Inspirerende ressourcetiltag

I den nye R&D-afdeling har man gjort det muligt at samle alle de fagligheder, processer og redskaber, der ligger bag udviklingen og produktionen af nye sko og støvler. I stedet for, som før, at sidde i hver sin afdeling, arbejder designere, syersker, materialespecialister og maskinbestyrere nu i det samme miljø, hvor de derfor får uvurderlig indsigt i, og forståelse for, hinandens fagligheder. Dermed bliver udviklingsarbejdet mere gnidningsfrit, når f.eks. designeren lige kan tage en hurtig snak med en syerske om tekniske udfordringer, eller få gode råd om materialer af eksperten, når man alligevel mødes ved kaffemaskinen. Det er ikke kun indadtil i ECCO-organisationen, at transformationen af den gamle lagerhal har været et positivt bidrag, også udadtil har transformationen sat et positivt aftryk. For bilisterne på Harresvej, der er en hovedvej, der fører nord om Bredebro, er det den tidligere lagerbygning, der er ECCOs ansigt udadtil. Hvor bygningen før fremstod som en lukket og introvert bagside, er den blevet åbnet op med vinduer og store glaspartier, så man nu fornemmer det liv og den aktivitet, der udspiller sig indenfor. Bygningen er altså gået fra afvisende bagside, til indblik til det kreative udviklingsarbejde.

Eksempelværdi

Transformationen af ECCOs lagerhal illustrerer på bedste vis, hvordan selv en simpel, billig og rå bygning kan forvandles til et moderne og attraktivt arbejdsmiljø. De penge, der spares ved ikke at skulle opføre en ny bygning fra grunden, kan bruges bedre og klogere, så gevinsten for virksomheden, såvel som for den enkelte medarbejder, kan blive så meget desto større.

Solidt samarbejde

Forud for udførelsen af transformationen, er foregået en omfattende, involverende proces med medarbejdermøder og workshops, hvor alle de forskellige afdeling og fagligheder, der har skullet samles i den nye R&D-afdeling, har haft mulighed for at blive hørt, og løbende i skitseringsfasen har kunnet komme med kommentarer og ændringsforslag. Udover en høj grad af reel funktionalitet, har resultatet af denne proces været en høj grad af medejerskabsfornemmelse for de ansatte, samt en fælles indsigt i- og respekt for de forskellige behov og muligheder, som de forskellige fagligheder hver især bidrager med.

Levende bygningskultur

En opgradering af en bygningsmasse fra simpel lagerhal til fremtidssikret, kreativt arbejdsmiljø udgør naturligvis en reel, økonomisk værdiforøgelse. Der er dog ikke tvivl om, at den nye R&D-afdeling i tillæg har givet ECCO en anden form for værdiforøgelse. Den øgede interaktion mellem de forskellige faggrupper, og den deraf afledte videns- og erfaringsdeling, er uvurderlig for en virksomhed som ECCO, der lever af at udvikle nye, trendsættende produkter i en kvalitet, der betyder, at kunderne kommer igen og igen. At fremtidens sko nu bliver udviklet i et miljø, hvor alle led af produktionen er involveret fra starten, vil utvivlsomt have en mærkbar effekt. Etableringen af den nye R&D-afdeling er desuden med til at højne værdien af virksomhedens øvrige faciliteter og resterende bygningsmasse, og dermed konsolidere ECCOs tilstedeværelse i Bredebro. At ombygningen, det nye inventar og de rumskabende elementer, er udført i en høj kvalitet, er naturligvis bare med til at øge bygningens værdi. At resultatet er et indbydende arbejdsmiljø med en behagelig atmosfære af aktivitet, grønne planter, taktile overflader som rammer om en høj faglighed, er naturligvis af stor værdi for medarbejderne, der har deres daglige gang i R&D-afdelingen.

Parter bag projektet

Bygherre: ECCO Sko A/S (kontakt: Madara Larsen mads@ecco.com)
Arkitekt: ZENI arkitekter a/s (kontakt: Torben Engsig Svan Sørensen, 40 80 05 15, tes@zeni.dk)
Ingeniør: SlothMøller A/S (kontakt: Jørn Plaugborg, 51 22 24 11, jp@sloth-moller.dk)
Udførende, Tørmrer: Skriver A/S (kontakt: Lars Paulsen, 21 71 02 74, lp@skriver.as)

Yderligere information om projektet

https://www.zeni.dk/ecco-rd

Sted

Industrivej 5
6261 Bredebro

Fotos: Martin Schubert

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2