fbpx

Fodboldklubben B1903

Respektfuld tilbygning og renovering

Se mere

Fodboldklubben B1903

Respektfuld tilbygning og renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Fodboldklubben B1903 i Hellerup, har fået tilført et stykke arkitektur samt en indvendig renovering, som I sin geometriske form læner sig op af Arkitekt Eske Kristensens bevaringsværdige bygning fra 1951, men som i materialevalg viser, at den er et produkt af tiden.
Den oprindelige bygning er opført i solide tidstypiske materialer, med røde teglsten i facaderne og skifer på taget.

Brugskvalitet

Fodboldklubben har længe ønsket, at samle administration, køkken, restaurant, lounge og omklædningsrum i en ny toetagers tilbygning i forlængelse af klubhuset. Ønsket var en større kasseformet tilbygning. Imidlertid tager den gældende lokalplan samt Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik, hånd om, at helheden i området, samt bygningernes bærende bevaringsværdier, skal respekteres ved nybyggeri. Gentofte Ejendomme har derfor sammen med Svendborg Architects og fodboldklubbens byggeudvalg, gentænkt funktionsønskerne i klubben i en kreativ proces, hvorved det med en renovering/ombygning af eksisterende m² er lykkedes at udnytte den eksisterende bygningsmasse bedre, fremfor at udføre nybyggeri for alle funktioner. Herved bibeholdes den originale hovedindgang, hvor man via den smukke fordelingskorridor føres gennem den oprindelige bygning mod lyset, tilbygningen og det store udsyn over klubbens baner.

Bidrag til omgivelser

B1903’s bygninger er tegnet af Eske Kristensen i 1951. Én af de bærende arkitektoniske værdier er det langstrakte saddeltag. Det giver et harmonisk udtryk omkring selve anlægget og dets forløb, endvidere er der en dynamik i samspillet med Lyngbyvejen. Tilbygningen forlænger bygningen og forstærker udtrykket. I den sublimering, indfølt adaption, kunne man kalde det, er der opstået rum til at tilbygningens materialekarakter og detaljering er absolut moderne, således at det samlede anlæg opretholder sin autenticitet.

Eksempelværdi

Fra Gentofte Ejendommes side, har muligheden for renovering af eksisterende bygningsmasse været i fokus. Med markant færre nybyggede m² end oprindeligt ønsket fra brugerne, er det lykkedes, at få opfyldt klubbens funktionsønsker, så der er mulighed for at udleve et aktivt klubliv i en meget smuk tilbygning. Tilbygningen accentuerer det oprindelige arkitektoniske hovedgreb, og står samtidigt som en nutidsmarkør med sine skarpe asymmetriske linjer og de sorte anodiserede aluminiumsplader.

Solidt samarbejde

Projektets byggeprogram er udarbejdet i et stærkt samarbejde mellem bygherre, arkitekt samt byggeudvalget, og er et godt eksempel på, at man med en robust og kreativ brugerproces kan finde nye muligheder indenfor de eksisterende rammer. De implicerede parter er: Bygherre – Gentofte Ejendomme, Arkitekt: Svendborg Architects, Udførende entreprenør: Curacon A/S, Herlev, Byggeudvalg: Udvalgte medlemmer af B1903’s bestyrelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Gentofte Ejendomme
Arkitekt: Svendborg Architects
Udførende entreprenør: Curacon A/S, Herlev

Sted

Lyngbyvej 270
2900 Hellerup

Fotos: Jakob Sonne Kibsgaard

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2