fbpx

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus

Transformation af historisk skole til mangfoldigt medborgerhus

Se mere

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus

Transformation af historisk skole til mangfoldigt medborgerhus

Læs projektets egen beskrivelse

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er fortællingen om, at selvom byer og lokalsamfund i disse år former og forandrer sig med hidtil uset hast, så er det værd at værne om deres historie. For deres historie rummer, ikke alene bygninger af høj håndværksmæssig kvalitet, men også fælles fortællinger om det levede liv gennem årtier og, ja tilmed, århundreder. Det gælder også den bevaringsværdige N.J. Fjordsgades Skole, der i mere end 100 år har fungeret som vartegn og bymæssigt anker for livet på Frederiksbjerg i hjertet af Aarhus. Men byen udvikler sig i disse år hastigt, og med etableringen af en ny midtbyskole har N.J. Fjordsgades Skole udtjent sit formål.

Det nye Fjordsgade Forenings- og Fritidshus demonstrerer derfor, hvordan bevaringsværdige bygninger kan bringes i spil på ny, så de fortsat skaber værdi for byer og lokalsamfund. På mange måder havde det været lettere at rive den gamle skole ned og bygge nyt, men bygningens iboende kvaliteter gjorde den til en både social og kulturel ressource – frem for industrielt affald. For at bevare og bygge videre på bydelens sociale og kulturelle DNA er renoveringen og transformationen af skolen derfor udført med stor omhu. Det er gjort ud fra tanken om at skabe størst mulig værdi ved at efterlade et så lille arkitektonisk aftryk som muligt. Bag facader og vægge gemmer sig et gennemgribende renoveringsarbejde, mens huset på overfladen – inde som ude – står smukkere end nogensinde, hvor moderne kontraster smelter næsten usynligt sammen med de historiske rammer. Et arkitektonisk koncept, der i ét greb fornyer bygningen samtidig med at forstærke dens unikke håndværk, historie og relevans for bydelens borgere i dag.

Blik for brugerne

99 procent. Så mange procent af materialerne er genbrugt i forbindelse med udviklingen af Fjordsgade Forenings- og Fritidshus, idet hele bygningens genbruges. Den skifter blot funktion fra nedslidt folkeskole til moderne medborgerhus til glæde, ikke alene for borgerne på Frederiksbjerg, men for hele Aarhus. Med 99 procent af materialerne genbrugt bidrager byggeriet til bæredygtig praksis. Det viser, hvordan vi med renovering og transformation af Danmarks eksisterende bygningsmasse kan bidrage til den bæredygtige omstilling, vi står overfor som samfund – ikke mindst da affald fra byggeriet udgør 30 procent af alt det affald, der genereres i Danmark, og 97 procent af byggeaffaldet stammer fra nedrivning af eksisterende bygninger. Renovering og transformation er med andre ord en af de største knapper vi kan dreje på som samfund i den bæredygtige omstilling. Læg dertil, at bæredygtighed handler om mere og andet end grønne tiltag. Det handler også om at værne om vores kulturelle arv og styrke livskvaliteten for mennesker på tværs af alder og sociale skel. For at værne om den kulturelle arv er der i renoveringen og transformationen af den gamle N.J. Fjordsgades Skole til det nye Fjordsgade Forenings- og Fritidshus gjort en dyd ud af at bevare alle de historiske bygningsdetaljer, ligesom nye detaljer er tilføjet med respekt for de tidstypiske håndværksmæssige udførelser, detaljeringer og materialer. For eksempel er de nye udvendige trapper udført i samme type granit som bygningens fundament og sokkel. Dertil kommer, at bygningen hviler på et solidt, socialt fundament. Den bidrager til en socialt bæredygtig udvikling af Frederiksbjerg – og Aarhus i bred forstand – ved at fremme foreningslivet for både unge, børnefamilier og ældre. For her får alle adgang til aktiviteter som yoga, e-sport, boksning, foredrag, aftenundervisning m.m., ligesom lokaler som noget helt nyt kan bookes af enhver borger i Aarhus efter forudgående godkendelse af Aarhus Kommune Sport & Fritid. Kort sagt giver det gennemgribende renoverings- og transformationsarbejde ikke alene nyt liv til en af Aarhus’ smukkeste bygninger fra starten af 1900-tallet. Det giver også noget tilbage til omgivelserne og bidrager til at berige livet for mennesker på tværs af alder og samfundsskel. Social bæredygtighed har på den været et nøgleord i udviklingen af Fjordsgade Forenings- og Fritidshus.

Brugskvalitet

Som medborgerhus er Fjordsgade Forenings- og Fritidshus skabt med brugerne i fokus. Det er resultat af en ambitiøs brugerproces, hvor en bred vifter af brugerne er blevet inddraget for at optimere arkitekturen og indretningen i både detalje og helhed. Brugerprocessen har for eksempel udmøntet sig i en fleksibel indretning, der gør, at samme lokale kan anvendes til flere forskellige typer aktiviteter – fra stillesiddende foredrag til aktivitetsfyldt teater og kreative fag i musik, håndarbejde m.m. Der er også indrettet lokaler til motion og kampsport. Den fleksible indretning gør bygningen anvendelig for en bred vifte af brugere. Bygningen er på den måde gået fra én funktion til mange – og fra et favne én brugergruppe til mange. Den er gået fra skole til mangfoldigt medborgerhus. Det hele med afsæt i tanken om, at det gode liv i byen blandt andet bygger på muligheden for et rigt og alsidigt fritidsliv. Og med udviklingen af Fjordsgade Forenings- og Fritidshus har Aarhus Kommune lagt grunden, og sammen med et dedikeret rådgiverteam skabt rammerne, som brugerne nu skal tage til sig og med deres ideer og initiativrigdom bringe i spil som et meningsfuldt mødested for de mange i stedet for de få.

Bidrag til omgivelser

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus beriger omgivelserne – kulturelt og socialt. Det bygger på et gennemgribende renoverings- og transformationsarbejde med sigte på at værne om områdets kulturelle arv og løfte livskvaliteten for borgerne på Frederiksbjerg og i Aarhus i bred forstand. For at værne om den kulturelle arv er der gjort en dyd ud af at bevare alle de historiske bygningsdetaljer, ligesom nye detaljer er tilføjet med respekt for de tidstypiske håndværksmæssige udførelser, detaljeringer og materialer. For eksempel er de nye udvendige trapper udført i samme type granit som bygningens fundament og sokkel. Læg dertil, at bygningen hviler på et solidt, socialt fundament. Den bidrager til en socialt bæredygtig udvikling af både bydelen og byen i bred forstand ved at fremme foreningslivet for unge, børnefamilier og ældre. For her får alle adgang til at aktiviteter som yoga, e-sport, boksning, foredrag, aftenundervisning m.m., ligesom lokaler som noget nyt kan bookes af enhver borger i Aarhus efter forudgående godkendelse af Aarhus Kommune Sport & Fritid. Kort sagt giver det gennemgribende renoverings- og transformationsarbejde ikke alene nyt liv til en af Aarhus’ smukkeste bygninger fra starten af 1900-tallet. Det giver også nyt liv til omgivelserne og bidrager at berige livet for mennesker på tværs af alder og samfundsskel.

Eksempelværdi

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er et eksempel på, hvordan bevaringsværdige bygninger kan bringes i spil på ny, så de fortsat skaber værdi for byer og lokalsamfund. Ikke ved at ændre deres tidstypiske detaljer og karakter, men snarere ved at værne om dem. Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er derfor resultatet af en gennemgribende, men nænsom renovering. Med det formål at efterlade et så lille arkitektonisk aftryk som muligt, alt i mens formålet er ændret radikalt. Bygningen er på den måde gået fra ét formål som skole til flere formål som mangfoldigt medborgerhus med yoga, boksning og e-sport, foredrag, teater, undervisning i kreative, sproglige og musiske fag. Og i hjertet af det hele er skabt en kantine, hvor alle de forskellige interessefællesskaber kan mødes, så der opstår inspirerende synergier. For at nå indtil bygningens oprindelige, arkitektoniske DNA er der i renoveringen arbejdet bevidst med at fjerne støj, som gennem årene er bygget til i form af for eksempel udvendige spiraltrapper som flugtveje og lignende. I stedet har man i starten af renoveringen analyseret kravene til flugtveje og med baggrund heri etableret flugtveje i form af trappekerne i hver ende af bygningen. En prioriteret beslutning, som ganske vist har taget noget af bygningens areal, men til gengæld har givet masser af frihed og frirum til at arbejde med design og indretning af resten af bygningen – og som nævnt har gjort det muligt at rense den for støj og finde ind til dens oprindelige, arkitektoniske kvaliteter.

Solidt samarbejde

Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er resultat af et dedikeret, tværfagligt samarbejde. Fra projektets start har det tværfaglige rådgiverteam arbejdet ud fra ét fælles mål. Sammen har de fokuseret på at bevare bygningens arkitektur og sjæl, samtidig med at de har fokuseret på at integrere nutidens krav vedrørende tilgængelighed, flugtveje, brandsikkerhed m.m. så nænsomt som muligt i de historiske rammer. For eksempel har de renset bygningen for støj i form af de udvendige spindeltrapper, ligesom den nye elevatorkerne i foyeren er beklædt med højglanspolerede, rustfrie stålplader, så den næsten usynligt smelter sammen med det smukke, dobbelthøje foyerrum. Samarbejdet har fra de første projektmøder til aflevering af det færdige byggeri været præget af socialt engagement og respekt for de historiske rammer. Frem for egen vinding har samarbejdet bygget på en fælles vision om at berige bydelens borgere og samtidig bevare et unikt kapitel af bydelens arkitektoniske historie.

Udførelseskvalitet

Allerede fra de indledende faser har der været stort fokus fra alle involverede parter – både bygherre, entreprenør og rådgivere – på at renovere og transformere den gamle skole med respekt for bygningens historiske arkitektur, materialer og konstruktioner. For eksempel kan nævnes de tidstypiske asfaltgulve, der er bevaret og renoveret, samtidig med at udvidelsen af de udvendige trapper og ramper er udført i granit svarende til den eksisterende granitsokkel. Derudover er de nye yderdøre udført i gedigne materialer og konstruktioner svarende til de oprindelige døre – uden at gå på kompromis med nutidens krav til flugtvej og adgangskontrol. Værd at nævne er også foyerens elevatorkerne, der er beklædt med højpolerede, rustfrie stålplader, så den på den ene side næsten usynligt smelter sammen med bygningen og på den anden side står som en moderne kontrast til de historiske rammer. En detalje, som indkapsler selve essensen af arbejdet med at renovere og transformere den gamle skole. Et arbejde, der har handlet om at forny for at kunne bevare.

Parter bag projektet

Bygherre: Aarhus Kommune Sport & Fritid
Entreprenør: Færch & Co.
Arkitekt: AART architects
Ingeniør: Tækker
Inventar: AART designers og Lokale & Anlægsfonden

Yderligere information om projektet

https://aart.dk/da/projekter/fjordsgade-forenings-og-fritidshus

Sted

N. J. Fjords Gade 2
8000 Aarhus

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2