fbpx

Farum Midtpunkt

åbner sig

Læs projektets egen beskrivelse

Farum Midtpunkt åbner sig:
Rambøll og BOGL Landskab står bag en gennemgribende renovering af udearealerne til Farum Midtpunkt. Renoveringen af udearealerne rummer bl.a. med en ny åbning, nye grønne stier, aktivitetspark, multibane, kunstgræsbane, opholdssteder, klatrevæg og dansescene.

Farum Midtpunkt er en almen boligafdeling på 1646 boliger fordelt på 27 blokke. Inden renoveringen blev bebyggelsen opfattet som en lukket borg, der kan være svær at komme ind i. Renoveringen tager derfor afsæt i beboernes ønske om, at åbne bebyggelsen op på en måde, som inviterer gæsterne ind, og som skaber aktiviteter på fællesarealerne, der kan benyttes af både beboere, gæster og områdets naboer. Renoveringens handler derfor om at åbne Farum Midtpunkt for omverdenen og genetablere forbindelserne på tværs i afdelingen, så det fremover er nemmere og mere trygt at komme rundt i bebyggelsen.

Renoveringen er udført med kirurgisk præcision, hvor der er fokus på udvalgte nedslag, dér hvor det skaber værdi for området og beboerne:
– Ny fysisk åbning af Farum Midtpunkt
– Ny centralt beliggende aktivitetspark
– Grøn gangsti
– Lysdesign for at understøtte udvalgte områder /aktiviteter
Nedslagene er udvalgt med afsæt beboernes ønsker for renoveringen.

Rambøll Arkitektur og BOGL har lavet projektet i tæt samarbejde med beboerne. Afdelingen har en stor grad af beboerdemokrati – organiseret i husudvalg i de enkelte blokke samt et centralt blokråd, hvor alle har mulighed for at deltage. Beboerdemokratiet har været en aktiv motor i arbejdsprocessen. I løbet af arbejdet etablerede Rambøll og BOGL tegnestue i området i en uge, hvor beboerne kunne besøge arkitekterne, og hvor der blev afholdt workshops hver aften; lysvandring, workshop i den lokale ungdomsklub og meget mere.

Processen har været et frugtbart samarbejde med beboerne, hvor en følgegruppe har fulgt projektet fra idé til udførelse.

Blik for brugerne

Landskabet er renoveret med respekt for den vilde natur i afdelingen. Der er skabt en bæredygtige udvikling på tre niveauer: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Fokus er fællesskab, bedre image og respekt for naturen.

Brugskvalitet

Med aktivitetsparken er der kommet et nyt attraktivt samlingssted for beboere og gæster. Miljøstien har, efter et ønske fra beboerne, skabt en ny mulighed for at opleve afdelingens vilde og dyrerige natur.

Bidrag til omgivelser

Socialt (fællesskab), arkitektonisk (respekt for byggeriets kvaliteter) og oplevelsesmæssigt (aktivitetspladsen) har renoveringen skabt et positivt bidrag til afdelingen og Farum generelt, som beboerne gerne vil invitere mere ind deres område.

Eksempelværdi

Renoveringen af Farum Midtpunkt er et eksempel på, hvordan man med få præcise nedslag kan løfte et helt område, og hvordan man med et visionært landskabsprojekt kan understøtte afdelingens vision: At åbne Farum Midtpunkt mere op mod omverden.

Solidt samarbejde

Farum Midtpunkt har et meget aktivt beboerdemokrati. Det er brugt som motor for udviklingen af projektet. Arkitekterne flyttede blandt andet tegnestuen til Farum Midtpunkt i løbet af designprocessen. Beboerne og følgegruppe har løbende været involveret.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen er finansieret med støttede lån fra Landsbyggefonden og økonomisk støtte fra Real Dania under "Det gode boligliv".Renoveringen har derfor ikke medført huslejestigninger for beboerne. Der er skabt stor værdi for området efter beboernes ønske.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er udført i holdbare materialer, og landskabet er renoveret med respekt for den vilde natur i afdelingen.

Parter bag projektet

Rambøll Arkitekter (totalrådgiver) + BOGL Landskab (design).
Bygherre: Furesø Boligselskab v. KAB. Hovedentreprenør: Hoffmann.

Sted

Farum Midtpunkt
Farum

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017