fbpx

Vibenhus Skole

Læs projektets egen beskrivelse

Renovering af Vibenhus skole – Transformation som kvalitetsløftestang

Vibenshus Skole ligger i hjertet af Østerbro. Da et stigende antal børnefamilier i området nødvendiggjorde en udvidelse, vandt NOVA5 arkitekter opgaven at opgradere det eksisterende og bygge nyt.
Den oprindelige hovedbygning, en klassisk 1900-tals bygning, er i 1980’erne blevet udvidet af Stadsarkitekten med administration, faglokaler og en stor sportshal med to gymnastiksale. Begge eksisterende skolebyggerier er udført i røde mursten, hvor byggeriet fra 80’erne har tidstypiske træk med f.eks. tunge betonoverliggere.
Udfordringen har bestået i at skabe et helstøbt anlæg, der hænger arkitektonisk og funktionelt sammen, og kan matche den moderne skoles behov.
NOVA5 har med sin udbygning formået at åbne den gamle, tilknappede skole op, både indvendigt og udvendigt. Den L-formede nybygning er bygget direkte på den eksisterende sportshal med en bred fælleszone som kobling. Dette opholds- og cirkulationsområde har indbyggede hygge-nicher og store og små vinduer med kig til hhv. gymnastiksale, klasseværelser og bibliotek – og herfra videre til udearealerne. Alt sammen med til at skabe åbenhed og lette orienteringen.
Ved at koble den nye tilbygning direkte på den eksisterende sportshal, sparer man en ny facade, samtidig med at de oprindelige store murflader ”efterisoleres” kvit og frit. Dybe bygningskroppe i både det eksisterende og det nye giver desuden plus på energiregnskabet.
Kvaliteten i de murede firserbygninger er blevet en integreret del af hele anlægget, hvor gammelt og nyt flyder sammen på en harmonisk måde. Opgraderingen af alle eksisterende bygninger, betyder klar sammenhæng og flow med optimal udnyttelse af hele skolen. Facaden med de store glaspartier mod skolegården og bykvarteret udstråler at Vibenhus i dag er en åben skole.

Blik for brugerne

Grønne tage, renovering af eksisterende klimaskærm,solceller, merisolering af tag, vandbesparende armaturer, energibesparende lysarmaturer, nye energiruder, bedre dagslysforhold og indeklima, socialt løft.

Brugskvalitet

Adgang, orientering og flow er i dag logisk og optimal. Undervisningsområder er indrettet efter de nyeste pædagogiske principper med ideelle lærerforberedelsesforhold. Skolegård på taget forbeholdt de ældre elever, understøtter deres behov for privathed.

Bidrag til omgivelser

Hvor der før lå en utilnærmelig, privat skolegård med en massiv og lukket sportshal, har Vibenhus Skole i dag fået en ny, åben tilbygning i dialog med sine omgivelser. Transformationen har givet hele bykvarteret et markant løft.

Eksempelværdi

Klassisk udfordring – Nytænkende løsning NOVA5 har forvandlet et lukket skoleanlæg til et imødekommende læringsmiljø der åbner sig - både indadtil og mod omverdenen.

Solidt samarbejde

Opgaven er udført i tæt, frugtbar dialog med Københavns Kommune og skolen - fra første skitse til endelig aflevering. Det har fra start været helt afgørende, at renoveringen skulle tilføre værdi og bedre sammenhæng overalt.

Økonomi og værdiforøgelse

Kapacitetsudvidelse med samtidig opgradering og energirenovering af skolen, har minimeret udgifterne til opvarmning, drift og vedligeholdelse. Socialt er der sket en stor værdiforøgelse, pga. NOVA5s fokus på sammenhæng og praktiske, bekvemme lokaler.

Udførelseskvalitet

Den oprindelige skole er udført i robuste og langtidsholdbare materialer - mursten og beton. Denne kvalitet er videreført i tilbygningen, der med sine sunde, modstandsdygtige materialer spiller flot op til de eksisterende bygninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter A/S
Ingeniør: Lemming & Eriksson rådgivende ingeniører
Landskab: Thing Brandt
Entreprenør: Anker Hansen

Sted

Kertemindegade 10
2100 København Ø

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000 m²