fbpx

Roof House

Totalombygning af 60'er villa

Se mere

Roof House

Totalombygning af 60'er villa

Læs projektets egen beskrivelse

Totalombygning af villa i smukke landskabelige omgivelser præget af store træer. Huset er bygget i 60’erne som et dobbelthus i én etage med et relativt lukket ydre og en mere åben facade imod et gårdrum. Husets indre var præget af små og forholdsvis mørke rum med højtsiddende vandrette vinduer. Bygherrens ønske var at omdanne huset til en tidssvarende bolig for familien, som har tre børn. Dette omfattede både en transformation af husets indre og ydre, samt en mindre udvidelse af husets areal. Særligt fokus har været på at skabe bedre lysforhold, sammenhæng imellem ude og inde og bedre rum til alle familiens medlemmer.

Huset ligger i landzone og udfordringen har derfor været at bygge til, uden at udvide husets fodaftryk på grunden. I stedet udvider boligen sig opadtil i en række taghuse, der rummer børneværelse, legehems, arbejdshems og ovenlys. Taghusene er bygget til det eksisterende tag og beklædt med tagpap. Tagfoden i overgangen fra facade til tag har fået en særlig bearbejdning, og huset er blevet tilføjet en overdækning, som binder husets to fløje sammen og danner en overdækket terrasseareal mod sydvest. Husets facade er efterisoleret udvendigt og de gule teglskaller er erstattet af en muret facade med vinduesåbninger fra gulv til loft i alle rum. Arbejdet med husets indre transformation pågår og omfatter bl.a. nyt køkken, nye trægulve i hele huset, trapper til hemse og tagværelse, nyt forældresoveværelse og badeværelse.

Projektet modtog Fredensborg Kommunes Arkitekturpris i 2015.

Fra bedømmelseskomiteens begrundelse:
Huset ved Grønholtvang er et meget fint eksempel på, hvordan et samspil mellem arkitektrådgiver og bygherre kan skabe endnu bedre arkitektur end udgangspunktet. Her har man med enkle og præcise indgreb forvandlet en gammel 60’er villa til ennutidig bolig. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og bearbejdning af tagfladerne er huset med til at højne arkitekturen ikke bare i nærområdet, men i hele Fredensborg Kommune.

Dette projekt er indstillet i samarbejde med Danske Boligarkitekter.

Blik for brugerne

Efterisolering af facade og nye vinduer samt tætning af boligen har skabt store forbedringer ift. energi, komfort og indeklima.

Brugskvalitet

Projektets fokus har været at maksimere bokvaliteten for hvert enkelt familiemedlem - både i kraft af mere rum, bedre dagslysforhold, bedre komfort og forøget fysisk og visuel kontakt med omgivelserne

Bidrag til omgivelser

Projektet er med til at højne arkitekturen i nærområdet og Fredensborg Kommune som helhed. [jf. bedømmelseskomiteen for Fredensborg Arkitekturpris 2015]

Eksempelværdi

Eksempelprojejekt ift. ombygning af 60'er villa. Eksempelprojekt ift. byggeri i landzone hvor udvidelsen af bygningen sker uden at forøge husets fodaftryk.

Solidt samarbejde

Unikt og tillidsfuldt samarbejde imellem bygherre og arkitekt.

Parter bag projektet

Arkitekt/ totalrådgiver: LETH & GORI - Bygherre: Familien Neesgaard - ingeniør: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører

Yderligere information om projektet

http://lethgori.dk/da/roof-house/

Sted

Privatadresse
3480 Fredensborg

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2