fbpx

Energirenovering

Plug & Play

Læs projektets egen beskrivelse

AI a/s har til renoveringen af den almene boligbebyggelse Gadekæret (680 boliger), udviklet et nyt præfab indgangsparti, der rummer ventilationsanlæg med varmeveksler. Indgangspartiet er indpasset i den eksisterende arkitektur og tilfører værdi i form af lavere energiforbrug, bedre indeklima, nemmere drift, tryg indgang med lys og overdækning. Alt sammen integreret i et enkelt og intelligent design.

Anlægget optager ikke plads indendørs og kan serviceres af bebyggelsens funktionærer, uden at beboerne behøver at være hjemme. Ligeledes kan det installeres uden at beboerne forstyrres i større omfang.

Renoveringen har også omhandlet:
Udskiftning af vinduer til nye lavenergivinduer med større glasarealer for bedre udnyttelse af dagslys. Sokkelisolering for at undgå kuldebro ved fundament. Renovering af badeværelser med vandbesparende funktioner. Selvbygger udestuer til regnvandsopsamling. Samt en række nye identitetsskabende landskabsrum.

Se mere på: http://www.ai.dk/projekter/2009-209-gadekaeret/

Parter bag projektet

Arkitekt: AI a/s
Ingeniør: AI a/s
Bygherre: Bovest
Entreprenør: Pihl A/S

Sted

Gadekæret, Spindestræde m.fl.
2635 Ishøj

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000 m²