Frederiksvej 33-37

Facader mv

Realiseret

2012

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Facaderenoveringen er udført med hensyntagen til ejendommen oprindelige udseende.
Mursten er afrenset og hvor udskiftning var nødvendig, blev dette gjort med gamle sten, der havde samme farveudtryk som de eksisterende.
Alle fuger blev udskiftet og de oprindelige farver på portaler o.lign. blev fundet frem og genetableret, ligesom skiltene fra de tidligere butikker blev opmalet i de oprindelige farver.
Der blev etableret altaner på ca. 7,5 m2 til hver andel og vinduer (og altandøre) blev skiftet til lavenergiruder, hvor den grønne udvendige farve (Frederiksberggrøn) blev fastholdt uanset skiftet til træ/alu-vinduer.
Yderligere blev klaoksystemet sikret mod fremtidige oversvømmelser.

Sted

Frederiksvej 33-37
2000 Frederiksberg C