fbpx

Energirenovering og udvidelse af 1955 statslånhus

Modernisering af statslånhusets iboende kvaliteter

Se mere

Energirenovering og udvidelse af 1955 statslånhus

Modernisering af statslånhusets iboende kvaliteter

Læs projektets egen beskrivelse

Statslånhusene fra 1938-1958 havde til formål at inspirere byggebranchen til at benytte nye konstruktioner og materialer inden for en fast økonomisk ramme. I dag ser man flere steder nye store villaer skyde op i byens gamle villakvarterer. Der er godt gang i hjulene og mange har penge nok i mellem hænderne til at opføre drømmehuset fra bunden af. Det kan være svært at argumentere imod at bygge nyt, når muligheden foreligger, men i en tid hvor bæredygtighed og CO2 aftryk får større og større betydning, er der måske behov for at se tilbage på tidlige tiders boligkrav, hvor mindre var godt nok, og man i højere grad byggede kloge kvadratmeter frem for mange kvadratmeter. Måske trænger vi også til at se flere projekter, der kan inspirere os til at bevare og renovere contra at bygge nyt hver gang.

Projektet søger på denne baggrund at eksemplificere en god, gedigen modernisering og tillige energirenovering efter nutidens standarder med respekt for det eksisterende hus iboende kvaliteter.

Hovedidéen bag projektet har været at skabe nutidige og moderne rammer i høj arkitektonisk kvalitet og med en solid håndværksmæssig tilgang til rammerne for en familie på to voksne og tre børn – alt sammen med udgangspunkt i det eksisterende statslånhus enkle form og materialer. Materialevalget er begrænset til træ, beton og glas i et forsøg på at forenkle indtrykket af en tilbygning i respekt for det eksisterende hus.

Huset er energimæssigt opdateret med hulmursisolering, efterisolering af tag og sokkel. Vinduer er desuden udskiftet til lavenergivinduer med 3-lags glas.

Projektet er indstillet i samarbejde med Danske Boligarkitekter.
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Blik for brugerne

Projektet indeholder en kraftig energioptimering, da tilbygningen tilsvarer BR15 krav. Derudover er der isat 3 lags energivinduer overalt, efterisoleret tag og kælder samt indblæst hulmursisolering. Samtlige tekniske installationer i huset er desuden udskiftet med nye. Varmeforbruget er dermed reduceret fra et energiforbrug på ca. 29.000 for 73 m2 til ca. 15.400 kWh/år for 150 m2.

Brugskvalitet

Et væsentligt løft for huset har været tilførslen af dagslysmængden i alle husets rum. Især i opholdsrum er der arbejdet med dagslys i form fra facade såvel som ovenlysbånd, der trækker lys ind i overgangen, hvor det nye møder det gamle. Ved ankomst til huset ser man næsten ikke udvidelsen og forandringerne, men jo nærmere man kommer des mere viser arkitekturen sig for en.

Bidrag til omgivelser

Projektet bidrager positivt til kvarteret ved at løfte huset kvalitetsmæssigt og igen gøre huset aktuelt for en familie anno 2019 boligkrav. Via en respektfuld tilgang til det eksisterende hus og kvarteret er der udelukkende benyttet naturlige og gode materialer med gode egenskaber, samt er der skabt en god kontakt imellem ude og inde, således husets have og terrasser også er bearbejdet og indpasset arkitekturen.

Eksempelværdi

Jorden i og omkring kvarteret har før udstykningen til enfamiliehuse været udlagt til plantagedrift, og kendetegnende for husene i området er, at de bærer præg af efterkrigstidens boligbyggeri - bygget med begrænsede midler, med håndkraft, men også med kendskab til det gode håndværk. Husene har været små, og er derfor i mange tilfælde udvidet og renoveret i takt med tidernes skiftende boligbehov. Kvaliteterne er mange og stilarterne ligeså, men fælles er, at man har bygget videre på eksisterende rammer. I dag ser vi oftere og oftere eksisterende huse i nabolaget blive brudt ned. Tiderne har skiftet, og det kan i mange tilfælde bedre svare sig at starte forfra - hvis man da udelukkende kigger på det med økonomiske briller.

Solidt samarbejde

Der har været stor fokus på detaljerne i dette byggeri. Da det er et selvbyggerprojekt, hvor bygherre er arkitekt og tømrer, har det været muligt at “bygge” detaljerne på stedet, hvilket giver sig til udtryk dels i bygningsdetaljer men også i unikke interiørløsninger, der er skabt til huset.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har skabt en stor værdiforøgelse, som ligger udover det gennemsnitlige for området. Det vurderes at en væsentlig grund til dette er den arkitektoniske værdi og sammensmeltningen med landskabet samt valget af materialekvaliteter og sammensætningen af dem. Ombygningen og udvidelsen har i det hele taget gjort det muligt for ejerne at bo i huset med deres nu 3 børn. Ved overtagelsen i 2012 fremstod huset helt umoderniseret og originalt.

Udførelseskvalitet

Ombygning og tilbygning er udført i høj kvalitet, i de bedste materialer og med særlig fokus på det gode og traditionelle håndværk. Særligt beklædning på tilbygningen har krævet særlig omhu fra udvælgelse af knastfri cedertræslister til selve detaljering og udførelsen på facaderne. Selvom tilbygningen er rejst i træskelet er der benyttet særlige ingeniørmæssige kompetencer for at opnå det svævende udseende med det store vinduesparti i front, der trækker naturen ind i stuen.

Parter bag projektet

Bygherre: Fam. Pretzmann Olesen
Arkitekt: Kim Pretzmann Olesen
Udførende: Kim Pretzmann Olesen m.fl.

Yderligere information om projektet

https://www.danskeboligarkitekter.dk/find-arkitekt/arkitekt/vis/kim-pretzmann-olesen

Sted

Haslehøjvej 35
8210 Aarhus V

Realiseret

2014

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2