fbpx

Ravnkildevej

Bæredygtig renovering af boliger

Se mere

Ravnkildevej

Bæredygtig renovering af boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Ravnkildevej er en del af den store bebyggelse Kildeparken i Aalborg Øst, som er opført i starten af 1970érne og planlagt i slutningen i 1960érne. Det er en af de store planbebyggelser med almene boliger, som prægede denne periode.

Kildeparken som helhed består af ca. 1050 boliger opdelt i 3 afdelinger med samme type bebyggelse, som er kombination af etageblokke i 2 etager og gårdhuse i eet plan. Ravnkildevej rummer ca. 250 boliger.

Hovedproblemet i Kildeparken og Ravnkildevej var fra starten, at den fremtræder som en stor og monoton bebyggelse med en helt ensartet boligsammensætning. Rummet mellem husene havde mange blinde vinkler, som skabt utryghed blandt beboerne. Med andre ord var det klassisk socialt udsat boligområde fra den periode. Generelt var energiforbruget meget højt pga. utilstrækkelig isolering, og i gårdhusene som var fuldmurede, var der store fugt- og skimmelproblemer.

Løsningen for Kildeparken som helhed har været at gennemføre 3 projektkonkurrencer, som har sikret at området fremstår som 3 områder hver med deres særpræg og arkitektur. I hele området er der etableret nye boligtyper hvor mange af oprindeligt store 4 eller 5 rums familieboliger er blevet opdelt til 2 eller 3 rums boliger til små husstande for også at skabe social diversitet. Dele af etageblokkene er ombygget til rækkehuse. Også dele af gårdhusbebyggelsen er ombygget fra enfamiliehuse til dobbelthuse.

Etageblokkene er renoveret dybt, således at kun det oprindelige råhus er genbrugt. Alle installationer og overflader er fornyet, samt de oprindelige sandwich-facader og udskiftet med nye lette facader, således at blokkene har fået den nødvendige isolering og bedre dagslysindfald. I gavle er der blevet etableret vindueshuller for at undgå blinde vinkler i bebyggelsen. De tidligere store og åbne parkeringspladser er blevet brudt op, således at området organiseret omkring et nyt gadenet med “shared spaces”.

I gårdhusene har det været nødvendigt også at forny råhuset pga. massive fugtproblemer – mens den oprindelige bebyggelsestruktur er bevaret.

Blik for brugerne

Hele bebyggelsen er energieffektiviseret, spåledes at varmeforbruget pr. m2 er reduceret med 50%. Varmesystemet er udført, således at hele området på sigt kan forsynes med lavtemperaturfjernvarme. I køkkenerne er der etableret affaldskværne til knusning af organisk affald, som transporteres via kloaksystemet til det nærliggende renseanlæg, som udnytter affaldet til produktion af biogas. I alle boliger er der installeret intelligente energimålere, som giver beboerne mulighed for læbende at følge deres energiforbrug. Al regnvand fra tage og hårde belægninger opsamles i grønne bassiner til nedsivning.

Eksempelværdi

I processen har der været afholdt samtaler med alle husstande omkring genhusning og deres ønsker til en bolig. Alle som har ønsket det er flyttet tilbage til Ravnkildevej - eller har fået tilbudt en anden bolig i lokalområdet. Processen har således givet mulighed for indflytning af nye beboere - unge familier og seniorer. Projektet er således et eksempel på, hvordan der i et udsat boligområde kan skabes social fornyelse uden nedrivning af den eksisterende bebyggelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Himmerland Boligforening
Totalrådgiver: Kærsgaard og Andersen
Arkitekt: EFFEKT Arkitekter
Landskab: By + Land
Hovedentreprenør: MT Højgaard

Sted

Ravnkildevej 1-141/2-76
9220 Aalborg Øst Aalborg

Fotos: Ajs Nielsen, fotograf, Aalborg

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2