fbpx

Enebærhaven

i Humlebæk

Læs projektets egen beskrivelse

Enebærhaven i Humlebæk er en almen boligbebyggelse med 186 boliger, opført i 1973-75.

Bebyggelsen var i årenes løb blevet slidt og fremstod med udbredte skader på betonelementer, gulve og badeværelse, hvilket medførte problemer med at tiltrække nye ressourcestærke beboere. Der var derfor behov for en gennemgribende renovering, som samtidig kunne fremtidssikre bebyggelsen.

Der blev i 2007 udarbejdet en fremtidssikringsanalyse, som i 2008 blev fulgt op af en helhedsplan for de bygningsfysiske forhold. Parallelt hermed udvikledes en boligsocial helhedsplan, hvor Domea søgte støtte hos Landsbyggefonden til boligsociale tiltag. Enebærhaven blev på den måde en af de første Landsbyggefondssager, hvor der blev søgt midler til en kombination af boligsociale og bygningsfysiske tiltag.

Renoveringen blev udført som lavenergibyggeri med fokus på nedbringelse af energiforbrug og miljøbelastning. Facader og gavle blev efterisoleret udvendigt, vinduer skiftet til lavenergivinduer og tage efterisoleret. Ventilationsanlæg blev skiftet til nye med varmegenvinding, og der blev installeret solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand. Der blev desuden gennemført gennemgribende PCB-renovering.

Beboerne blev under renoveringen løbende genhuset i en pavillonby på bebyggelsens egen grund.

Helhedsplanen havde fokus på at skabe kvalitet og tryghed i bebyggelsen. De lukkede parterreetager med pulterrum og cykelparkering blev derfor ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse på terræn; og de mørke indgangspartier til opgangene blev ombygget med nye store glaspartier, som sikrer udsyn og dagslys i trapperummene. Samtidig blev friarealerne renoveret med ny belysning og belægning, og de oprindeligt flotte beplantninger blev retableret, hvorved friarealerne og trygheden i området har fået et markant løft.

I dag er der ingen udlejningsvanskeligheder – tværtimod er der venteliste, og der er opslag i opgangene hvor folk udefra forsøger at bytte sig til en lejlighed i Enebærhaven.

Blik for brugerne

Facader, gavle og tage blev efterisoleret udvendigt og vinduer skiftet til lavenergivinduer. Ventilationsanlæg med varmegenvinding og solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand, samt genanvendelse af regnvand i fællesvaskeri.

Brugskvalitet

Efter de lukkede parterreetager blev ombygget til nye store familieboliger med egen terrasse på terræn, har det tilført øget social interaktion og trygt liv i bebyggelsen.

Bidrag til omgivelser

Hvor bebyggelsen før var meget slidt og fremstod med udbredte skader både udvendigt og indvendigt, er stedet nu et attraktivt alment boligkvarter, hvor kvalitet og tryghed står i højsædet og som nu har lang venteliste.

Solidt samarbejde

Samarbejdet har været godt mellem alle parter, både rådgivere, bygherre og entreprenører. Bygherrens udtalelser har givet rådgiveren KHS karakteren 5 ud af 5 mulige og der har ikke været tidsfristforlængelse eller mangler på afleveringstidspunktet.

Udførelseskvalitet

Der har være fokus på gode tekniske og langtidsholdbare løsninger.

Parter bag projektet

Totalrådgiver og arkitekt: KHS arkitekter as
Ingeniør: Wissenberg
Landskabsarkitekt: BOGL ApS
For Humlebæk Boligselskab v/DOMEA.dk

Sted

Enebærhaven
2980 Kokkedal

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017