fbpx

Gadekærvej

Læs projektets egen beskrivelse

Med tilgængelighed som løftestang for renoveringen er Gadekærvej blevet fremtidssikret. Målet er at skabe gode boliger med forbedret tilgængelighed, så afdelingen fremover kan tilbyde boliger til alle. Resultatet er forbedret bo-kvalitet. Samtidig har den før så monotome boligblok fået et nyt og mere varieret udtryk, et æstetisk løft, som beboerne, i det der tidligere blev kaldt Valbys grimmeste bygning, nu viser frem med stolthed.

Renoveringen er et eksempel på, hvordan man kan skabe et visuelt løft af en boligblok, som skaber værdi for både beboerne og det omkringliggende område – et visionært renoveringsprojekt, der har skabt et æstetisk løft af Gadekærvej i Valby.

Når man renoverer almene boliger, er det ofte tilgængelighed, der er i fokus, hvis renoveringen skal støttes med lån fra Landsbyggefonden. På Gadekærvej bliver forbedret tilgængelighed også brugt som anledning til at forbedre bo-kvaliteten. Gadekærvej består af en sammenhængende blok opdelt i to afsnit. Afsnit 1 er bygget i 1979, afsnit 2 er bygget i 81. Boligerne er elevatorbetjente, men lever ikke op til nutidens tilgængelighedskrav. I afsnit 2 er alle baderværelser nu om disponerede, der er skabt niveaufri adgang til altanen, og alle elevatorer er udskiftet. Samtidig er den indeliggende altan inddraget, så boligen er udvidet med 4 m2. Det betyder, at beboerne har fået et større (og lysere) køkken-alrum med langt bedre indretningsmuligheder. Der er endvidere tilføjet nye udvendige altaner på facaden.

I afsnit 1 er de eksisterende (indeliggende) altaner bevaret for at skabe et varieret udtryk i facaden. Der er etableret niveaufri adgang til den eksisterende altan, der har en god og rumlig størrelse. I denne blok er badeværelserne blevet moderniseret. I stueetagen er der etableret 5 nye familievenlige tilgængelighedsboliger. Boligerne har niveaufri adgang til nye terrasser på gårdsiden.

Blik for brugerne

Bedre varmeøkonomi, bedre indeklima. Domea har indledt et samarbejde med Københavns Kommune om, hvordan man kan lave individuelle varme/energi-regnskaber. Målet er at vise beboerne, hvordan de selv kan påvirke indeklima og energiforbrug i boligen.

Brugskvalitet

Med tilgængelighed som løftestang er der skabt markant bedre bo-kvalitet på Gadekærvej. Facader og vinduer er totalrenoveret. Badeværelser er moderniseret, og i afsnit 2 er boligen udvidet, så beboerne har fået plads og bedre indretningsmuligheder.

Bidrag til omgivelser

Det monotome udtryk på Gadekærvej er afløst af en facade, der bidrager til området. Forskønnelsen af Gadekærvej illustreres blandt andet af den præmierede Drømmegavl, som vender ud mod den ny-renoverede plads - Valby Gadekær.

Eksempelværdi

Renoveringen er et eksempel på, hvordan man kan skabe et visuelt løft af en boligblok, som skaber værdi for både beboerne og det omkringliggende område – et visionært renoveringsprojekt, der har skabt et æstetisk løft af Gadekærvej i Valby.

Solidt samarbejde

Gadekærvej er udviklet i tæt dialog mellem Rambøll (totalrådgiver), beboerne, domea og Enemærke & Petersen. Drømmegavlen og renoveringen som helhed illustrerer, hvad der sker, når rådgivere og brugere arbejder sammen om et fælles mål.

Økonomi og værdiforøgelse

Værdi for beboerne: Lejlighederne er bedre isolerede, og den forbedrede tilgængelighed vil være med til at fremtidssikre afdelingen økonomisk, da Gadekærvej fremover vil kunne tilbyde boliger til forskellige typer beboere.

Udførelseskvalitet

Arkitektonisk er Gadekærvej fremtidssikret med en gentænkning af facaderne. For at få en høj kvalitet i det færdige projekt har både arkitekter, ingeniører og entreprenøren arbejder tæt sammen for at skabe den bedst mulige langtidsholdbare løsning.

Parter bag projektet

Renoveringen: domea.dk, Rambøll, Enemærke & Petersen.

Kunstgavlen er et samarbejde mellem områdefornyelsen Gl. Valby, domea.dk, Rambøll, Statens Kunstfond og Litteraturudvalget samt Morten Søndergaard.

Sted

Gadekærvej 12 A-E og 14-32
Valby

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017