fbpx

EJERFORENINGEN ALDERSROGADE 37-39

Grøn renovering af boliger

Se mere

EJERFORENINGEN ALDERSROGADE 37-39

Grøn renovering af boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Ejerforeningen på Aldersrogade sparer betragteligt på energien og har fået et sundere indeklima ved at opgradere ejendommens tekniske installationer.

Ejerforeningen, der er fordelt på 16 opgange, har fået opgraderet fem ventilationsanlæg og udskiftet belysningen på fællesarealerne. I alt er 639 lamper erstattet med LED. Varmecentralen er derudover blevet optimeret med to nye cirkulationspumper og der er installeret ny varmestyring, som bl.a. justerer indeklimaet efter udetemperaturen.

Størrelsen på energibesparelsen kom bag på ejerforeningen, som kun havde forventet en mindre besparelse på belysningen.
SustainSolutions undersøgelse viste dog, at der også var et stort besparelsespotentiale på ventilationsanlæggene.

SustainSolutions kom også med finansieringen til projektet, som ejerforeningen betaler tilbage med udbyttet fra energibesparelserne. Projektet er en del af PKA’s investeringer i den grønne omstilling.

Blik for brugerne

De nye løsninger har skabt besparelser på 90.000 kWh årligt - det svarer til det årlige strømforbrug i 18 parcelhuse. CO2 besparelse er 30 tons årligt - det svarer til udledningen fra en bil, der kører mellem København og Aarhus 900 gange. I projektet har der også været fokus på genbrug. Det er eksempelvis ikke alle belysningsarmaturer der er blevet skiftet ud, men mange af dem er blevet genbrugt og ombygget til LED.

Brugskvalitet

Foreningen har fået bedre belysning på fællesarealerne og et sundere indeklima. Det sørger de nye ventilatorer for samt den nye varmestyring, som bl.a. justerer indeklimaet efter udetemperaturen.

Solidt samarbejde

Foreningen havde et ønske om at skifte de ældre installationer ud og i samarbejde med SustainSolutions fik foreningen sparring og rådgivning om, hvor der var energibesparelser at hente hjem. Samarbejdet gik godt og det gjorde at projektet udvidede sig og foreningen besluttede at gennemføre alle de rentable energibesparelser som de fik indsigt i der var. SustainSolutions har også stået for alle underopgaver såsom finansiering, håndværkere og planlægning, hvilket har gjort projektet nemt og overskueligt for foreningen. På den måde har foreningen kun skulle sparre og koordinere med en professionelt part, som er vant til at rådgive, investere i og være ansvarlig for udførelsen af energirenoveringer.

Økonomi og værdiforøgelse

SustainSolutions har finansieret udgifterne til projektet, som betales tilbage med energibesparelserne på 5 år. Herefter går alle besparelserne til foreningen.

Udførelseskvalitet

Da energibesparelserne betaler projektet tilbage, er udførselskvalitet og ikke mindst kvaliteten af de tekniske løsninger helt afgørende i alle de projekter SustainSolutions er involveret i. SustainSolutions har hånden på kogepladen og det betyder, at installationerne af nye energieffektive løsninger altid bliver udført af udførende med ekspertise inden for de forskellige teknikområder. Eksempelvis er udskiftningen og renoveringen af lyskilder og belysningsarmaturer blevet udført af Fischer Lightning, der er eksperter inden for det. Det har gjort at udførelseskvaliteten er i top på alle områder og energibesparelserne lever op til det forventede.

Parter bag projektet

Bygherre: EJERFORENINGEN ALDERSROGADE 37-39
Rådgiver: SustainSolutions
Udførende entreprenører: Fischer Lighting og JT3

Sted

Sigynsgade 36-66
2200 København

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2