fbpx

EGEDALSVÆNGE

Læs projektets egen beskrivelse

Egedalsvænge var et klassisk eksempel på et alment 70’er boligbyggeri – nedslidt og trist med utidssvarende boliger og med et for højt energiforbrug. Et tiltrængt løft af såvel bebyggelse, udearealer og strukturelle mekanismer blev derfor sat på dagsordenen i vinderforslaget fra 2012 med en helhedsorienteret indsats:
• Teknisk og økonomisk med en opgradering af bebyggelsens bygningsdele og energi- og ressourcebesparende foranstaltninger med en række bæredygtige tiltag – efterisolering, tag- og facadeudskiftning samt etablering af regnvandsanlæg og klimaskorstene.
• Arkitektonisk med nye varierede og identitetsskabende elementer, som understøtter en skalanedbrydning af facadeforløb og uderum samt rumlige forbedringer af lejlighederne.
• Beboerdemokratisk med en omfattende medskabende proces, faciliteret af rådgiverteamet, struktureret med delemner og prøverenoveringer, diskuteret og udviklet i temagrupper og opgangsudvalg ved valgmøder og åbent hus arrangementer med spørgeskemaer og med et skræddersyet tilvalgskatalog.
Udearealerne i og omkring bebyggelsen er disponeret med virkemidler i forskellige skalaer ud fra analyser om nærhedsprincipper og tilhørsforhold.
Facader og opgangene markeres med arkitektoniske elementer, som karnapper og ’klimaskorstene’ – et klimadesign, som både skaber et optimeret indeklima og et smukt rum med masser af dagslys, at bevæge sig igennem.
Også i den enkelte bolig fik beboerne mulighed for at diskutere løsninger, materialer og tilvalgselementer. Resultatet blev et rigt illustreret tilvalgskatalog, som tydeliggjorde alt fra boligkvalitet til huslejekonsekvenser for de individuelle løsninger. De forskellige tilvalg af fast inventar eller karnapløsninger højner oplevelsen og anvendelsen af den enkelte lejlighed og giver facaderne variation og et præg af individualitet – samt et enestående ejerskab til renoveringen og bebyggelsens nye fysiske udtryk.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen 3B
Totalrådgiver & arkitekt: RUBOW arkitekter A/S
Samarbejdspartnere: Adept, Henrik Larsen A/S , AFM Consult, Opland Landskabsarkitekter, Plan og Proces
Hovedentreprenør: MT Højgaard

Yderligere information om projektet

http://rubowarkitekter.dk/?projekter=ege

Sted


Kokkedal

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2