fbpx

Egedalsvænge

Læs projektets egen beskrivelse

Egedalsvænge der er en almen boligbebyggelse fra 1973 har, fra 2013 til 2015, været igennem et stort renoveringsprojekt, der foruden en ombygning to opgange til 16 tidssvarende boliger, omfattede klimaskærm, renovering af ventilationsanlæg, opgange og gårdrum, samt en række miljøvenlige tiltag som solceller og genbrug af regnvand til vaskeri. Det særlige ved dette projekt er, at beboerne i de 630 boliger, skulle kunne blive boende under hele renoveringsprocessen.

Denne udfordring er blevet løst ved, at der i lejlighederne blev opsat en støvvæg i boligen, hvorefter facadekassetterne blev udskiftet som ét helt element på en halv dag. Det har været af særlig prioritet, at facadekassetterne blev udviklet, så de kunne opsættes effektivt, hvorved boligerne var fuldt bebolige under hele processen. Derved var det faktisk muligt for beboerne, at blive i deres lejlighed og drikke kaffe i stuen – alt imens facaden blev udskiftet.

Vi har gennemført en ambitiøs proces for involvering af beboerne, hvor de er blevet inviteret til at deltage, i både udviklings- og valgprocessen, og som noget helt specielt har alle beboere skulle træffe et aktivt og individuelt valg om, hvordan de ønsker deres facadeelement udformet. Beboerne skulle vælge mellem forskellige typer af karnapper, vinduer og altaner, samt træffe valg om placering og størrelse af vinduer. Derved var facadekassetterne, foruden at være effektive i opsætningen, også yderst fleksible i deres individualitet.

Beboernes aktive og individuelle valg, har skabt en spændende både arkitektonisk og funktionsmæssig variation i boligerne, hvor beboerne selv har truffet valg for egen bolig, i overensstemmelse med deres behov og præferencer. Ved at beboerne selv sætter deres eget præg på renoveringen og udformningen af deres bolig, forventer vi at styrke beboernes tilknytning og ejerskab til både boligen, men også afdelingen som helhed.

Med fokus på livet mellem husene, har renoveringen også haft særligt fokus på udearealer, renovering af opgange, samt en række miljøvenlige tiltag, som solceller og genbrug af regnvand. De flotte renoverede facader og fine forhaver, er kendetegnede for det nye Egedalsvænge. Der er nu meget mere af det, som beboerne oprindeligt var – og stadig er glade for.

Blik for brugerne

Solceller, efterisolering, klimaskærm og genbrug af regnvand til fællesvaskerier.

Bidrag til omgivelser

Blandt andet er områdets dagsinstitutioner blevet aktive brugere af bebyggelsens nye gårdrum.

Eksempelværdi

Fokus på at styrke beboernes ejerskab gennem inddragelse i designprocessen, samt omfattende valgmuligheder i egne boliger og fælles arealer. Industriel produktion af facade elementer, der har muliggjort udskiftning på en halv dag pr. bolig.

Solidt samarbejde

Omfattende beboerproces, med workshops og valgmøder, hvor alle beboer har skulle træffe aktive valg omkring facade elementer til egen bolig.

Økonomi og værdiforøgelse

Der har været fokus på energibesparelser samt optimering af driftsomkostninger.

Parter bag projektet

Boligforeningen 3B, RUBOW arkitekter, ADEPT architects, Opland, AFM Consult, Henrik Larsen og Plan & Proces.

Yderligere information om projektet

http://egedalsvaenge.3b.dk/

Sted

Kokkedal

https://www.youtube.com/watch?v=i94LYgyQ3Nk

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal