fbpx

Dragør Museum

Klimaforbedring. Varmt og tørt museum

Se mere

Dragør Museum

Klimaforbedring. Varmt og tørt museum

Læs projektets egen beskrivelse

Bymiljøet i Dragør er unikt. Takket være en målrettet indsats siden 1930’erne er den gamle bydel og de historiske bygninger på havnen bevaret, og det gør det muligt at aflæse historien om en søfartsby med internationale relationer. Dragør gamle by er optaget på UNESCOs tentativliste over mulig verdensarv.
Dragør Museum har siden 1933 været indrettet i ”byens hus”. Bygningen er fra omkring 1682 og dermed den ældste konstruktion i den gamle havn. Formålet med istandsættelsen var at sikre bygningen som mange steder fremstod slidt og misligholdt. Som en fredet bygning måtte det arkitektoniske udtryk ikke ændres, og gamle materialer skulle for så vidt muligt genanvendes. Samtidigt skulle renoveringen sigte mod at skabe et unikt udstillingsrum, hvor bygningen understøttede den museale fortælling og gav gæsterne en totaloplevelse i tid og rum. Opgaven gik i al sin enkelhed ud på at skabe moderne udstillingsfaciliteter og bevare bygningens autenticitet.

Projektet omfattede en forbedring af bygningens klima og luftfugthed gennem et nyt omfangsdræn og stikdræn, isolering af gulve og tag samt fjernelse af gamle udstillingsdele. De oprindelige syldsten blev liggende som base for bygningens sokkel. Enkelte udskredne tavl blev nedtaget og ved genopmuring blev murstenene afrenset og genbrugt. Afslutningsvis blev fundament og sokkel tjæret og murværket kalket.
Tagværket var mangelfuldt isoleret. Derfor blev de gamle tagsten pakket ned til senere genbrug, hvorefter taget fik isolering med Kingspan samt nyt bræddeundertag. Afslutningsvis blev de oprindelige tagsten genoplagt med nye rygninger og grater. Den karakteristiske snoede skorstenspibe blev istandsat og kalket.
I de eksisterende gulve lå strøerne direkte i sand og var sammen med taget den væsentligste årsag til at bygningen var kold og med høj fugtighed til følge. Første del af gulvprojektet var optagning af gulvplanker og fjernelse af jord til en dybde af 40 cm. Ny isolering blev lagt samt etablering af et nystøbt armeret dæk. På det nye underlag blev der udlagt strøer og brædder til varmefordelingsplader og gulvvarme. Nye fyrretræsgulve blev monteret med forskellige bredde som det gamle. Blændgulvet på første sal blev ligeledes fjernet og et nyt fyrretræsgulv med gulvvarme blev monteret.

Efter den gennemgribende istandsættelse ligner bygningen sig selv med skævheder og klassiske byggematerialer. Det er godt, for et historisk hus skal ikke stråle nyistandsat og være ”anderledes”. Dragør Museum er til gengæld blevet varmt og tørt uden at udgifterne til varme er steget. Indeklimaet er væsentligt forbedret, og det er en forudsætning for at kunne udstille historiske genstande og opretholde permanente udstillinger. Museet er også blevet lyst og mere rummeligt, uden at der er gjort vold på bygningens autentisitet. Takket være moderne informationsteknologi kan museet fortælle søfartshistorie på en nutidig måde, der fanger gæsternes opmærksomhed. Personlige fortællinger udfoldes på informationsstandere og knyttes til de udstillede genstande. Udstillingen knytter sig til bygningen, bygningen knytter sig til byen, og havnen knytter Dragør til omverden. Dragør Museum er således et lille stykke globalhistorie.

Mange lokale håndværkere har været involveret i det gennemgribende renoveringsarbejde. Dette var en stor fordel, fordi de har et indgående kendskab til byens huse og byggeskik. Tilmed viste det sig, at flere af håndværkerne havde arkivmateriale liggende fra tidligere renoveringsarbejde på huset foretaget i deres fædres eller bedstefædres tid. Dragør Museum er således stadigvæk ”byens hus”. Museet fremstår som en moderne bygning i autentiske rammer og den nænsomme renovering vil tjene som inspiration til husejerne i den gamle bydel.

Inspirerende ressourcetiltag

Museet er blevet tørt og varmt. Det er godt for udstillede genstande. Det er også blevet lyst og rommeligt og det er godt vor museets gæster.

Eksempelværdi

Museet fremstår som en moderne bygning i autentiske rammer og den nænsomme renovering vil tjene som inspiration til husejerne i Dragørs gamle bydel.

Parter bag projektet

Bygherrer: Museum Amager. Dragør Kommune
Tilsyn: Søren Mentz, museumsleder. Camilla S. Petersen, Dragør Kommune
Rådgivere: Leif Hansen Arkitekter, Troelsgaard Ingeniører A/S, Hans Grønlund

Yderligere information om projektet

https://www.apmollerfonde.dk/projekter/dragoer-museum/

Sted

Strandlinien 4
2791 Dragør

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

1-500 m²