fbpx

Det Hvide Hus

Bæredygtig renovering af sommerhus, hvor omgivelserne har været en stor del af projektet.

Se mere

Det Hvide Hus

Bæredygtig renovering af sommerhus, hvor omgivelserne har været en stor del af projektet.

Læs projektets egen beskrivelse

Udfordringerne:
Sommerhuset ligger på en skrænt og er opført i 1931. Alle materialer er så vidt muligt genanvendt! Udseende af huset bibeholdt, da det ligger indenfor strandbeskyttelseslinien. Fundamentet var ikke alle steder udført korrekt, f.eks. jord under køkkenbordet uden betongulv. Der var fugt i huset, der medførte luftgener. Pudsmuren skallede af facaden, fordi der var brugt træbeton med hønsetråd, som ikke var galvaniseret. Huset var ikke isoleret. Kælderen støbt til og lukket p.g.a. vandindtrængning (kælderen var fyldt op med gamle byggematerialer). Lofthøjden i anneks for lille. Der var både en spisestue, pejsestue og et køkken. Virkede trangt og indelukket, med mindre lys til følge.

Processen:
Der blev gravet 25m3 af skrænten. Støbt op under husfundamentet, som blev asfalteret, påsat drænbatts, lagt et omfangsdræn, over dette drængrus. Derefter hugget gennem betongulvet ned til køkkenkælderen. Fjernede alle mursten i kælderen, som blev lagt ind i skrænten som dræn. Skræntjorden blev lagt tilbage og der blev plantet en vinrække. Kælderen blev indrettet som vinkælder (se billede). Der er ført udluftning fra kælderen til det fri. Hylderne er genbrug fra skillevæggen mellem de tidligere stuer. Der er muret drænrør ind i vægge, til opbevaring af vin. Siderne på de gamle vinkasser er lakkeret og opsat på væggene og loftet. Kælderen er den perfekte vinkælder, takket været omfangsdrænnet, som tager overflade vandet fra kælderen. Der er ingen sollys. Jeg har haft en termohydrograf kørende den viste: Nederste hylde 10grader og en fugtighed på 90%. Øverste hylde 17grader og en fugtighed på 70%. Fugtigheden og temperaturene er konstante året rundt. Jeg har ligeledes placeret en fryser i kælderen, som medfører mindre strømforbrug. Når man går op fra kælderen, kan man se vinrækken igennem køkkenvinduet.

Badeværelset er der lagt gulvvarme med isolering (170mm lecca (kohæsion) og 100mm mineraluld). Det gamle gulv fjernet og lagt ind i skrænten. Loftet er sænket i samme form som boblebadet (se billede). Der er indlagt højtaler og himmellys (kan justeres) ind i loftet (ved boblebadet, se billedet).  Ligeledes indbygget hylder og skab på hjul som gemmer vandrørene. Sæbeholder granitsten fra stenhuggers affaldsspand.

Stuegulv taget op, (muret søjler på jord, strøer, fyrretræs gulv). Der er lagt 170mm lecca, dampstandsende lag plastik og derefter 100mm mineraluld (se billede). Fundamentet repareret indefra og udefra. Ventilationskanaler til gulvet afblændet. Fyrretræsgulvet genbrugt, da træet er meget bedre end det man kan købe i dag. Gulvet pudset og lakkeret.

Skillevæg mellem stuerne fjernet og tilpasset, alt træet genanvendt! Det eksisterende flotte loft genanvendt, pudset og malet.

Køkken: Åbnet op fra stuen. Alle rustikbrædder pudset og genanvendt. Som rem til køkkenåbningen er anvendt drivtømmer fundet langs vandet. Væggen bestod af 1/4 sten. Skåret hul med en stor vinkelsliber. Eksisterende ovenlys erstattet med et nyt, som er tilpasset de eksisterende forhold (spær afstand). Ovenlysset er mekanisk.

Køkkenlyset er opdelt, således at der er arbejdslys og hyggebelysning. Der er tilpasset et nyt køkken med mange indvendige bygningsændringer.

Udvendige vægge: Træbetonvæggene væggene fjernet. Isoleret udvendig fra med 100mm mineraluld helt ind til rustikbrædderne. Der efter vandfastkrydsfinér, uden på det 100mm pudsbatts(i stedet for træbetonpladerne). Pudset 2 lag anvendt plastisknet og til sidst dekorationspuds. Cirka 32% af varmetabet fra et hus går ud gennem væggene.

Loft: Som det kan ses på billedet, er tagrejsningen valmtag, med meget lille loftshøjde. Det er lykkedes at isolerer loftet med 150mm. Der er skåret 15 mm luft i udhænget således at der er ventilation i tagrummet.

Tag: Der er lagt nyt tagpap på huset med ventilationshætter til bl.a. tagrummet.

Vinduer: Der er indsat energibesparende vinduer og døre.

Anneks: Lofthøjden gjort større, færdiggulv sænket 400mm. Der var tidligere et trægulv på strøer direkte på jord. Det havde stået alle årene med ventilation til det fri. Der måtte en lufthammer til hugge jorden i stykker. Jorden blev planeret med en sandpude. Der på 240mm polystyren plader, plastisk membran og flydende paketgulv. Gamle skabe samt køjesenge tilpasset. Væggene: Rustik brædder indvendig isolering, vindtæt pap, brædder en på to. Brædderne en på to genvendt fra hoved huset (genanvendt fra væggene i hovedhuset). Loftet ligeledes isoleret.

Blik for brugerne

Jeg syntes vi smider alt for meget væk! Vi dør i vores eget skidt! Det er en af grundene til jeg altid genbruger gamle materialer. I mit skur, har jeg liggende tømmer som jeg har fået i overskud, fået eller fundet. Skuret er indrettet i aflukkede rum med tag, således at jeg altid kan få brædder ud, uden at flytte alt andet. Hvis jeg skal have repareret min betonmur nede ved vandet (se billedet). Kan jeg altid hente forskallingsbrædder her. Der er en verden til forskel i komfort og energibesparelse før og efter renoveringen. Se procesbeskrivelsen

Inspirerende ressourcetiltag

I hele projektet indgår omgivelserne. Der er ikke mere fugt i bygningen, undtagen i vinkælderen hvor der skal være fugt! Der er bedre lysforholde, indeklima, lugtgenerne er borte, varme og brugskvalitet. Se procesbeskrivelsen! Jeg ved godt at de ydre omgivelserne, ikke tæller med. Men man kan jo ikke renovere et hus, uden at forbedre omgivelserne. Mine hegn består af espalierfrugttræer (15 stk.), hvor jeg ved nogle træer har podet 15 forskellige æbler på samme træ. Grunden er plantet til med frugttræer. En terrasse med stendysse og stenbedsplanter an vendt 10 tons natursten, en terrasse af træ samt en terrasse ved annekset. Grundstykket er blevet en oase for fugle- og dyrelivet. Der er opsat stenskulpturer. Jeg har mange andre eksemblemer.

Eksempelværdi

Jeg har brugt alt den viden, jeg har tilegnet mig igennem hele mit arbejdsliv. Der er anvendt naturlig cirkulation, således at det er ressource besparende i drift. Jeg har støttet mig til SBI- anvisninger. Jeg har arbejdet som rådgivende ingeniør, dog mest på store projekter. Det her er ikke et nyt sygehus eller andet prestige projekt. Men det kan noget andet, som et almindeligt menneske, kan bruge når han renoverer sit hus. Eksempel se procesbeskrivelsen!

Solidt samarbejde

Samarbejdet har selvfølgeligt været i orden. Jeg har selv håndplukket mine samarbejdspartnere. Noget har været i licitation. F.eks. tagpap entreprisen, jeg lavede mad til dem hver dag, samt gjorde klar på taget, med gangbro, el m.m.. Da de ville have en skotrende, lavede jeg den, sammen med udluftningen til tagrummet. Men det er for mig en selvfølgelighed at samarbejdet, skal være i orden. Det er jo alfa og omega ved et hvert byggeri.

Levende bygningskultur

Udførelsen har selvfølgelig været i orden. Da byggeriet er til mig selv, det er jo kun mig selv, der skal lave det om. Jeg har arbejdet med fra A til Z. Der er ingen steder der er sprunget over, hvor gærdet er lavest. Jeg har grebet ind, så snart arbejdet ikke var fagligt korrekt udført. Se procesbeskrivelsen!

Parter bag projektet

Bygherre: Jan Müller, tømrer, ingeniør M.I.D.A., Energikonsulent for mindre og større ejendomme og Beskikket Bygningssagkyndig.
Indendørsarkitekt: Lene Juhl
Håndværker: Fagfolk herunder Sønderborg Køkken samt bygherren.

Sted

Fiskervej 15, Mommark
6470 Sydals Mommark

Fotos: De 4 første billeder er færdig arbejde. De næste 4 er arbejdsprocessen. I kan få flere tilsendt! Billede 1: Viser huset fra vandsiden, færdig køkken, husets udsigt fra hussiden, færdig badeværelse. Billede 2: Viser huset fra vandsiden, husets udsigt fra pejsestuen ( med færdig gulv og vinduer), samt nedgangen til huset. Billede 3: Færdig vinkælder samt udsigten til vinstokke fra køkkenvindue, den blåvinreol er lavet på terrassen uden brug af høvlbænk. Billede 4: Viser færdig Anneks, genbrug af køjesenge. Billede 5: Viser køkkenet før renoveringen. Billede 6: Viser isolering af husets vægge, i de forskelige faser samt det allersidste af omfangs drænnet.m .

Realiseret

2018

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500m2