fbpx

Det Grå Hus

Revitalisering af Brygger Jacobsens kontor og laboratorium

Se mere

Det Grå Hus

Revitalisering af Brygger Jacobsens kontor og laboratorium

Læs projektets egen beskrivelse

Det Grå Hus var en træt gammel dame indrettet til smagløse kontorer, korridorgange – alt udført i gips og dårlige materialer. Heldigvis var grundsupstansen og den oprindelig arkitektur af høj kvalitet. Det var denne kerne af gode materialer der i projektet blev bygget videre på. Bygningen består af to væsentlige perioder. Den første del var en villa som Brygge Jacobsen opkøbte for at etablere sit kontor og laboratorium. For at få plads til begge dele tegnede Hack Kampmann en ny bygning som blev koblet sammen med villaen. Hack Kampmans fantasifulde bygning er et studie i detaljer og finurligheder samtidig med at det er gedigent bygget. Taget var udtjent, vinduerne var hovedsageligt skiftet til nogle misklædende vinduer, udsmykning og murværk stod træt og modløst. I projektet blev der taget hånd om de ydre problemer ved etablering af nye skifertage, nyt kobber og en nænsom restaurering af udsmykningerne. Indvendig blev de oprindelige rummeligheder genskabt med en farvesætning udført med udspring i bygningens oprindelige markante og smukke farvesætning. I dag rummer bygningen flere kontorlejemåle til forskellige firmaer der har valgt at bosætte sig i denne markante bygning der ligger som en ø midt i alt det nye og fortæller om en tid hvor detaljen var vigtig for helheden.

Blik for brugerne

Bæredygtigheden består i at bygningen har afviklet sit co2 gæld samtidig med at alle elementer der kunne genbruges inden for de fredningsmæssige og æstetiske rammer er blevet genbrugt.

Inspirerende ressourcetiltag

Bygningen har fået et tiltrængt løft således at den indgår som en flot skulpturel bygning og tilskud til pladserne omkring Det Grå Hus.

Eksempelværdi

Renoveringen af Det Grå Hus er udført med stor respekt for de iboende kvaliteter. Det drejer sig om at fornemme hvad der er vigtigt for en sådan bygning og forstærke disse elementer så der opstår en arkitektonisk og materialemæssig helhed. Man skal tænke med bygningen og sanse de lag som tiden har bragt og finde ind til kernen og den gode kvalitet. En farvearkælogisk undersøgelse kan have stor værdi i forståelsen og kan hjælpe med at træffe nogle spændende valg som ikke er grebet ud af en øjeblikkelig trend.

Solidt samarbejde

Samarbejdet har i dette projekt været meget anderledes end de fleste andre projekter da bygherren har en lille familiedrevet virksomhed og derfor involveret i selv de mindste detaljer. Bygherren stod selv for byggestyringen gennem hele processen. Meget få arbejder blev udbudt i konkurrence, men udført i medgået tid. Dette forhold betød at arbejderne kunne udføres i høj kvalitet uden stor tidspres. Projektet blev udviklet løbende hvilket giver mulighed for at fornemme og tilpasse projektet løbende. Denne form for projektledelse fjernede den indbyrdes kamp der kan være mellem fagene da der ikke var en stram tidsplan at forholde sig til.

Levende bygningskultur

Det Grå Hus er blevet renset for alle dårligdomme i form af nedhængte lofter, gipsvægge, papdøre og forkerte vinduer og blevet løftet ind i en hel anden liga med gode og rigtige materialer i forhold til bygningens alder og udtryk. Alle fagene har her fået lov at udfolde deres håndværk på bedste vis lige fra mureren til blikkenslageren der har lagt et smukt nyt skifertag. Der er udelukkende valgt langtidsvarende løsninger som kan fungere i bygningen de næste generationer.

Parter bag projektet

Lars Fogh
Bag elefanterne aps
Vissebakkegård 11, 9210 Aalborg SØ
Rådgiver:
Leif Hansen Arkitekter Aps
Oxford Allé 60, 2300 København K

Sted

Bag Elefanterne 1
1799 København V

Fotos: Arkitema Architects har forestået registrering af eksisterende forhold

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000m2