fbpx

Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene er blevet nænsomt renoveret i en proces, hvor hensynet til det historiske anlæg er nøje vægtet i forhold til behovet for at understøtte og rumme det liv og de aktiviteter, der præger anlægget i dag.

Se mere

Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene er blevet nænsomt renoveret i en proces, hvor hensynet til det historiske anlæg er nøje vægtet i forhold til behovet for at understøtte og rumme det liv og de aktiviteter, der præger anlægget i dag.

Læs projektets egen beskrivelse

Ud over planlagte, større og mindre arrangementer bruges anlægget i det daglige blandt andet også af den nærliggende Bellahøj Skole i forbindelse med undervisning og er ligeledes et yndet træningssted for løbere og andre motionister. Bellahøj Friluftsscene, der er tegnet af C.Th. Sørensen, blev indviet i 1954. Friluftsscenen er opbygget som et amfiteater med brug af overskudsjord fra byggeriet af Bellahøjhusene. Udformningen er klar og geometrisk med scenen i bunden af et cirkelslag og med siddepladserne lagt i 120 grader svarende til en tredjedel cirkel med centrum i scenen. Siddepladserne er udført som 120 cm brede siddetrin med forkant af teaterfliser i beton. Der er tre sektioner af siddetrin (nederste, mellemste og øverste) adskilt af lidt bredere plateauer. På skråningerne langs teaterets sider løber i alt fem brede trapper, der sikrer adgang til siddetrinene. De fire trapper ender ved de bredere plateauer, hvorfra folk kan fordele sig på siddetrinene. Den sidste, længste trappe ender ved teaterets krone. Øverst på teaterets krone afslutter en dobbelt trærække teateret. Træerne understreger friluftsscenens præcise form og forstærker fornemmelsen af et markant landskabeligt rum. Oprindeligt var der plantet popler, men de er senere blevet erstattet af de nuværende lindetræer. Bag scenen er Bellahøj Friluftsscene omgivet af blandet bevoksning, herunder en del store, gamle træer, der indrammer scenen og delvist forhindrer indblik fra den omgivende park.

Blik for brugerne

Der er i udførelsen indtænkt en stor grad af genbrug af materialer. Kun de allermest medtagne betonfliser blev udskiftet. Der blev ikke bortkørt jord og det mest af anlægsarbejdet blev udført med håndkraft.

Inspirerende ressourcetiltag

Friluftsscenen er ikonisk for området og bliver benyttet året rundt af borgere i alle aldre. Børnehaverne spiser deres frokost her, løberne laver trappe træning, de unge hænger ud og om sommeren slikker man sol på terrassernes græsflader. Foruden alle arrangementerne, der foregår på scenen.

Eksempelværdi

Det er et eksempel på en nænsom renovering af et af vores fineste landskabsværker med høj kulturarvsværdi. Og et eksempel på hvordan et anlæg umærkelig kan løftes fra forfald til brugbarhed på en tidssvarende måde.

Solidt samarbejde

Projekteringen foregik i tæt samarbejde med kommunens driftsfolk, som med stor veneration for anlægget kunne bidrage med vigtig viden for at sikre den nødvendige forbedring.

Levende bygningskultur

Området har fået et anlæg der kan holde yderlig 50 år i en moderniseret udgave, der tager hensyn til nye krav og ønsker til brugbarheden.

Parter bag projektet

Bygherre: Kbh. Kommune
Landskabsarkitekt: LYTT Architecture

Yderligere information om projektet

https://www.lytt.dk/projekter/bellahoej

Sted

Bellahøj
2700 Brønshøj

Fotos: LYTT

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2