fbpx

Sundhedscenter, Mostparken

Fra nedbrændt fabrik til byens sundhedscenter - Tølløses nye hjerterum

Se mere

Sundhedscenter, Mostparken

Fra nedbrændt fabrik til byens sundhedscenter - Tølløses nye hjerterum

Læs projektets egen beskrivelse

I det centrale Tølløse lå igennem 100 år en produktionsfabrik. Flødefabrikken / Unicade Food / Tølløse Most fabrik. Fabrikken havde i årenes løb flere forskellige formål, men i folkemunde hænger ”Most”- grunden ved. Fabrikken drejede nøglen om tilbage i 2007 og har stået tom, ubrugt og forladt lige siden. Bygningerne endte i en større brand i oktober 2018.

De sørgelige rester, ville ingen tage ansvaret for, – udbrændt og forladt med klaprende blikplader var området i midten af Tølløse omdannet til den perfekte scene i en spøgelsesfilm.

Heldigvis findes der lokale investorer, der ønsker at bringe liv tilbage til området. Lokale kræfter, der ser potentiale og har visioner for deres by. Sparekassen Sjælland/Fyn gik ind i projektet som aktiv partner og medejer sammen med 5 andre lokale ildsjæle og dannede konsortiet ”Mostparken” – Et visionsprojekt, der med Mostparken skaber Tølløses nye hjerterum i centrum af Tølløse.” En vision der med sin beliggenhed som knudepunkt i byen, skal skabe forbindelseslinjer igennem byen – åbne byen op og invitere til aktiviteter, fællesskab og oplevelser ved at skabe attraktive byrum og nytænke de eksisterende samt sikre trygge rammer for Mostparken, som et vigtigt midtpunkt for borgere på deres vej til og fra stationen, institutionen, skolen og hjemmet.

Miljøscreening og nedrivningsarbejdet blev fortaget i løbet af 2019, hvor flest mulige materialer blev genanvendt og resten bortskaffet med undtagelse af en 600 m2 stor hal, der efter branden, var i brugbar stand og kunne renoveres til brug i projektet – Denne bygning skulle blive til Tølløses nye Sundhedscenter samt en restaurant – en bygning der skulle blive byens omdrejningspunkt.

Projektet bestod i at renovere den gamle betonbygning. Der skulle etableres nyt etagedæk, ny ruminddeling ligesom tag og facader skulle isoleres. Dernæst skulle der installeres varmekilde, ventilation og velfærdsfaciliteter og omkring bygningen ny belægning.

Bygningen har nu fået en ny funktion hvor den anvendes som lægepraksis i stueetagens ene ende, restaurant med ny udendørs terrasse i den anden ende og på 1. salen findes nu administrationen for Holbæk Kommunes Hjemmepleje samt et 200 m2 stort lokale til udlejning.

Blik for brugerne

Entreprenøren har brugt leverandører, der har fokus på bæredygtighed i deres produktion og med deres produkter muliggøres optimeringen af bygningen på en bæredygtig måde. I den rå betonbygning er skåret huller til nye Hvidbjerg 3-lags vinduer og døre som sikrer et godt lysindfald. Bygningen er blevet isoleret både i facade og på taget med Rockwool isolering og facaden har fået en flot Cembrit facadebeklædning. Bygningen har fået implementeret luft til vand varmepumpeanlæg til opvarmning samt nyt ventilationssystem. Entreprenøren har dermed valgt produktionsvirksomheder og produkter, der har stort fokus på, at støtte op om bæredygtige byggerier, der balancerer god komfort og en optimeret økonomi i hele byggeriets levetid med minimal miljøbelastning. Læs mere om entreprenøren Vesti Olsen A/S: https://www.vesti-olsen.dk/

Inspirerende ressourcetiltag

Med den tidligere tomme og udtjente bygnings nye funktion som sundhedshus med lægepraksis i dagtimerne og restaurant i aftentimer og weekend, er området nu blevet et knudepunkt for byens borgere og første skridt på vejen imod, at give området nyt liv. Bygningen og dermed Sundhedscentret, som omdrejningspunkt for området, hvor boliger, grønne områder og stisystemer vil blive etableret ind over de kommende år, giver midtbyen optimale muligheder for at blomstre op og boligejere grund til, at vedligeholde egne boliger og dermed øge boligværdien i Tølløse.

Eksempelværdi

Bygningen er blot en lille del af den store vision for området, men er allerede nu blevet en vigtig del af det store puslespil i forhold til brugen af området. At få det 16.000 m2 store, forladte område ryddet op – genbrugt, sorteret og deponeret, gør i bund og grund hele projektet til et bæredygtigt ankerprojekt for byen. Muligheden for at kunne genbruge betonbygningen var en gylden mulighed, som bygherre og entreprenøren tog imod. Denne står nu skarpt, med sin nye facade og rummelige indhold.

Solidt samarbejde

I konsortiet, Mostparken findes stærke kræfter. Fra foreningslivet til banken og entreprenøren. Samarbejdets force har for alle været det stærke, lokale bånd til Tølløse og ikke mindst vilje til at skabe et bæredygtigt hjerterum for hele byen. Der er blevet værnet om fokus og kompetencedeling for at nå målet.

Levende bygningskultur

Projektets fokus har været at få den eksisterende bygningsmasse til at indgå i en ny funktion, anvende vedvarende energi til opvarmning, skabe et sundt indeklima og designe bygningen så den finder anvendelse i mange af døgnets timer.

Parter bag projektet

Bygherre: Mostparken
Entreprenør: Vesti Olsen A/S
Ingeniør: Ingeniørfirmaet J&P
Arkitekt: Lone Backs

Yderligere information om projektet

http://www.mostparken.dk/

Sted

Mostparken 1
4340 Tølløse

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

501-5.000m2