fbpx

COWI HQ

Bæredygtig renovering af firmadomicil

Se mere

COWI HQ

Bæredygtig renovering af firmadomicil

Læs projektets egen beskrivelse

Selvom der måske ikke altid er en umiddelbar kobling mellem en virksomheds fysiske rammer og et positivt afkast på bundlinjen, spiller de fysiske rammer en essentiel rolle for en virksomheds succes. Rammerne bør være en refleksion af virksomhedens identitet og visioner. I 2012 besluttede den danske ingeniørgigant COWI sig derfor for at undersøge mulighederne for at skabe mere tidssvarende arbejdsforhold i deres faciliteter på Parallelvej i Kongens Lyngby.

COWI har skabt en innovativ og ambitiøs virksomhed, der bygger på den viden deres medarbejdere skaber, derfor er deres trivsel en vigtig prioritet. Det stod klart, at en transformation af firmaets faciliteter var nødvendig – både for at optimere forholdene for medarbejderne, men også for at reflektere COWIs format som en af Danmarks største og mest avancerede ingeniørvirksomheder

COWI ønskede desuden at reducere størrelsen på sit lejemål, der talte hele tre selvstændige bygninger i området ved Lyngby Station. Kunne dette ikke lade sig gøre, ville man fra COWIs side føle sig nødsaget til at fraflytte lejemålet til fordel for et nybygget domicil. Der var behov for en arealoptimering og et opgør med ufleksible cellekontorer og mørke gange, der ikke reflekterede firmaets nye arbejds- og indretningsprincipper.

Lejemålets ejer og udlejer, Nordea Ejendomme, henvendte sig derfor til arkitekterne bag to af de eksisterende bygninger, DISSING+WEITLING, som efterfølgende tegnede og projekterede en renovering, ombygning og indretning, der på gennemgribende måde redefinerede rumligheden i COWIs hovedkontor, optimerede pladsbrugen og forbedrede de logistiske forbindelser i det store kontorkompleks.

I 2014 var den omfattende transformation færdig. Næsten 10.000 kvm kontorlokaler i højhuset på Parallelvej var blevet omstruktureret og gennemrenoveret. En overdækket gangbro mellem højhuset og den lange bygning langs motorvejen, det såkaldte Lyngbyhus, skabte den ønskede sammenhæng mellem bygningerne. Den nye forbindelse gjorde samtidig kantinen til et centralt samlingspunkt for medarbejderne. Arealoptimeringen viste sig at være så effektiv, at COWI kunne fraflytte sit tredje lejemål, det såkaldte Lyngbyport.

Med transformationen har COWI formået at skabe velfungerende attraktive rammer, der kultiverer et optimalt arbejdsmiljø, hvor vidensdeling og medarbejdertrivsel kommer i første række.

Blik for brugerne

Efter transformationen var COWIs hovedsæde så bæredygtigt, at det som et af de første i Danmark blev anerkendt med certificeringen DGNB-guld for eksisterende bygninger. COWI, der selv rådgiver kunder omkring bæredygtighed, lagde stor vægt på at skabe en bæredygtig ”drift” i form af de bedste rammer for deres medarbejdere. COWI producerer viden, og derfor er deres medarbejderes fysiske forhold essentielle for virksomhedens succes. Derfor har man i forbindelse med renoveringen lagt ekstra fokus på indeklimaet, og det kommer til udtryk i forbedret luftkvalitet, belysning, akustik og temperatur, der alt sammen spiller en vigtig rolle i medarbejdernes trivsel. Byggeriets stærke bæredygtige profil er i overensstemmelse med COWIs identitet som en af Danmarks mest innovative rådgivningsvirksomheder.

Eksempelværdi

Renoveringen af COWIs hovedsæde er et godt eksempel på, hvordan man kan opgradere og gøre en bygning mere tidssvarende i stedet for at bygge nyt. I dette tilfælde stod valget mellem at fraflytte lejemålet i Kgs. Lyngby til fordel for et nybygget domicil eller at foretage en gennemgribende renovering, der passede til COWIs nye behov. Med renoveringen blev arealerne optimeret i en sådan grad, at det var muligt for COWI at fraflytte Lyngbyport og dermed samle sine medarbejdere i to bygninger i stedet for tre. Og der var tilmed skabt en bedre sammenhæng mellem de to bygninger via den nye overdækkede forbindelse.

Solidt samarbejde

COWIs firmadomicil er et godt eksempel på et positivt samarbejde mellem ingeniør og arkitekt. Lyngbyhus, COWIs lange bygning langs motorvejen, er tegnet af DISSING+WEITLING og stod færdigt i 2001. Da Nordea Ejendomme, ejerne og udlejerne af COWIs faciliteter, i 2012 ønskede at transformere og renovere højhuset på Parallelvej, var DISSING+WEITLING derfor det naturlige valg til at tegne og projektere ombygningen. Det transformerede hovedsæde er et udtryk for et langvarigt samarbejde, der bærer præg af fælles værdier, der bunder i kvalitet og innovation. Udover Lyngbyhus har DISSING+WEITLING og COWI igennem mange år været samarbejdspartnere på en række bygninger og broer i ind- og udland.

Parter bag projektet

Bygherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Yderligere information om projektet

http://www.cowi.dk/menu/nyhederogmedier/nyheder/byggeri/hovedkvarter-far-guldcertificering-i-baeredygtighed

Sted

Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2