fbpx

Copenhagen Distillery Venue

Bæredygtig omdannelse af renovationscentral til kulturhus

Se mere

Copenhagen Distillery Venue

Bæredygtig omdannelse af renovationscentral til kulturhus

Læs projektets egen beskrivelse

Med ”Venue” delen af Copenhagen Distillery, har vi ønsket at skabe et ægte multifunktionelt kulturhus, der skal blande oplevelser som musik og events, og arbejdspladser – de kreative erhverv i samhørighed med mere industriel produktion. Et relativt lille sted, som skal rumme og håndtere det hele, det meste af døgnet.
Trods det brede mix af funktioner og kulturer, skal det føles som en helstøbt oplevelse – uanset om du kommer for at arbejde, holde møde, høre musik, nyde en drink, eller deltage i et arrangement. Man skal kunne være til stede i dét, man kom for, men til enhver tid få en fornemmelse af at der sker noget mere.

Alt er tænkt modulært, fleksibelt og pladsbesparende, og samtidigt rumligt inkluderende på en uprætentiøs og ærlig måde. Materialer og metoder matcher i kvalitetsniveau med hinanden, med bygningen og brugen, og der er som udgangspunkt kun behandlet og ændret der, hvor det har været nødvendigt. Ligeledes er der kun brugt mere ædle materialer, hvor det også har givet mening for funktionen.

Den kreative proces har været en ekspedition i metoder og materialer. Alt sammen i en jagt på at løse det enkelt og naturligt, indenfor begrænset tid og budget. En interessant præmis har været at skulle opnå et samlet udtryk, der både har en simpel elegance i udformning, funktion og udførelse, men som også skal kunne holde til det hårde daglige brug fra mange mennesker. Et væsentligt parameter for designet er, at stedet i dagtimerne ikke må føles som et tomt spillested, men derimod skal være et inspirerende og behageligt arbejdsfællesskab for flere virksomheder, og omvendt heller ikke føles som en arbejdsplads under et arrangement.

Blik for brugerne

Hele omdrejningspunktet i Copenhagen Distillery er ansvarlighed. Respekt for hinanden og verden omkring os. Det inkluderer alt lige fra ansvarlighed overfor vores ansatte, kunder og samarbejdspartnere til økologi, genanvendelse af vand i produktionen, over alternativ energi til elektricitet og opvarmning – helt ned til plastfri emballage og serveringer i baren. Et godt eksempel er i whisky-produktionen, hvor det økologiske korn, efter det er fermenteret og destilleret, bliver sendt tilbage til landbruget, hvor det bruges til grisefoder. Når grisene har haft et liv i det fri, bliver de slagtet og vender tilbage som økologiske pølser, der serveres i destilleriet. Så ud fra tanken om at alt er forbundet, prøver vi i videst muligt omfang at mindske spild og tænke mere i kredsløb, således at vi samarbejder mest muligt, imens vi belaster vores omgivelser mindst muligt. Derfor har bæredygtighed også været en afgørende faktor i renoveringen. Den første del af projektet handlede om oprydning uden den store nedrivning. Eftersom lokalerne i årevis var blevet brugt til at rense affaldsspande og -containere, var de 1.000 m2 reelt bare et stort og beskidt lokale. Rummet skal facilitere produktion, venue, bar, butik, smagerum, køkken, lager, kontorer og mødelokaler, uden at miste fornemmelsen af storrum og samhørighed imellem alle de forskellige funktioner. Derfor blev løsningen i al sin enkelthed en væg, et stort vindue, og et indskudt dæk. Da stål og beton er miljøbelastende materialer, både i fremstilling og i forhold til genanvendelighed, blev der brugt tid på at finde en alternativ løsning. Valget faldt på Cross Laminated Timber (CLT). Ikke bare til konstruktion, men som finish-materiale, så det dagligt kan opleves for husets medarbejdere og gæster. Træet er gran og tilfører rummet en naturlighed i både udseende, duft og lyd, samtidig med at det brandmæssigt lever op til R60-kravene. De øvrige miljømæssige fordele ved CLT er, udover at være baseret på kontrolleret skovning, opbevaring af CO2 i de år, hvor det fungerer som byggemateriale. Monteringsprocessen har de fordele, at den hverken larmer, sviner eller medfører spild til affald, og helt væsentligt, kræves der heller ikke flere forskellige faggrupper og tilhørende speciel-værktøj. En kran til at løfte og 5 personer kunne lave 250 m2 indskudt dæk inklusiv en 6 m bred auditorium-trappe på kun 5 dage.

Inspirerende ressourcetiltag

Amager, er af de ældre og mest inkarnerede Københavnere, også kendt under den mindre flatterende titel, Lorteøen. Berettiget eller ej, er det faktum, at byens affald blev kørt over på den østlige side af volden gennem mange år. Højborgen for det affald lå i Kløvermarken, hvor RenoNorden senest har behandlet byens affald. Men i de senere årtier, har der været øget fokus på affald og hvordan det blev håndteret. Nu hedder det ikke længere affaldspladser, men genbrugsstationer – et tydeligt eksempel på den øgede fokus på genanvendelse. I dag er de sidste renovationsvirksomheder ved at være flyttet længere uden for byen, og stationen i Kløvermarken har fået nyt liv med et hav af nye spændende virksomheder, der er drevet af lysten og nysgerrigheden for at skabe nyt liv og lokalt engagement i området. Og netop den udvikling passede perfekt ind i visionen bag Copenhagen Distillery. Et lokalt håndværks-destilleri, der på bæredygtig vis producerer kvalitets-spiritus til et globalt marked. Men som udover at producere spiritus, også gerne vil være et samlingssted for vidensdeling og kulturelle oplevelser. Stedet har med sit fri udsyn til Kløvermarkens kolonihaver og boldbaner, og med strandparken i baghaven, også en herlighedsværdi i at føles som et frit åndehul med horisont lige midt i byen, og det fortjener at blive delt med flere mennesker.

Eksempelværdi

Der er generelt kommet større fokus på at passe på vores bevaringsværdige bygninger, og der bliver gjort et stort arbejde rundt om i Danmark for at restaurere historiske og fredede bygninger med nænsom hånd. Der er også meget fokus på repurpose-projekter med total-ombygninger, hvor noget der måske skulle være revet ned, bliver udgangspunkt for et nyt byggeri. Men hvad med de glemte bygninger? De utilpassede og dem der er skabt til et specifikt formål uden meget kærlighed? Dem, der hverken har stokroseidyl, klassikerstatus eller gemmer på håndværksmæssige eller historiske detaljer, som kan restaureres og vises frem med stolthed, men gemmer på en anden kvalitet eller er et billede på en anden tid? Den bygning, der i dag huser Copenhagen Distillery, er et fint eksempel på én af bygninger, der meget vel kunne være blevet revet ned og erstattet af noget andet, uden mange ville have tænkt videre over det. Ja, mange ville måske endda tænke, at det var en kærkommen mulighed for at forskønne den del af Amager. Så ud over at det er lykkedes at skabe et kulturelt samlingssted, for både lokale og turister, er renoveringen af Kløvermarksvej 70 D, endnu et bevis på at genanvendelse af bygninger betaler sig.

Solidt samarbejde

Den største udfordring har været myndighedsnavigering. Det er sin sag at etablere et destilleri i renovationscentral i et byområde. Da spiritus er en fødevare, hører det til under levnedsmiddelstyrelsen med de krav, der følger med det. Og når det selvfølgelig er 100% økologisk, gør det ikke kravene mindre. Rå spiritus er samtidig ekstremt brandfarligt, og de færdige produkter er værdifulde. Så der er derfor høje krav til både sikkerhed og beskyttelse. Det er, hvad det er, men når man så udover produktion og 50 faste kontorpladser, gerne vil samle 600 gæster omkring et par gode drinks og en koncertoplevelse, så er man ude i noget, de forskellige myndigheder ikke lige har taget stilling til før. Derfor har den samlede projektperiode reelt været 4 år. Det skal dog i samme forbindelse nævnes, at vi gennem hele processen har oplevet en utrolig velvilje og interesse i projektet fra de forskellige myndigheder. Den næststørste udfordring har ligget i, at stedet har været åbent og i fuld produktion i hele perioden. Altså, har vi total-renoveret, uden at det undervejs ikke måtte ligne en byggeplads. I udførelsen har der været tilknyttet arkitekt og ingeniør til tegning og projektering af det indskudte dæk, samt den udvendige terrasse. Begge elementer er monteret af et lokalt byggefirma med de helt rigtige værdier. Ellers har holdet bestået af et lille team af dygtige håndværkere, som destilleriet fast benytter til store og små opgaver i huset. Transformationen fra renovationscentral til destilleri, venue og kontorer, er selvsagt en større opgave. At gennemføre det uden at lægge det ud som en samlet entreprise, har kun kunne lade sig gøre, fordi der har været en relativ klar vision for stedet, og fordi holdet omkring det, har været dygtige og fleksible – og ikke mindst, meget interesserede i at se det ske. Måske for at have en drink og en god koncert til gode. Det fællesskab, som er en del af vores grundlæggende værdier, har således allerede været til stede i byggeprocessen, og har endnu engang vist sit værd både menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Levende bygningskultur

Tilgangen er ærlighed – what you see is what you get. Der ikke er noget, der foregiver at være noget andet, end dét det er. Det gør sig gældende lige fra den spiritus, der bliver produceret, til den type artister der bliver præsenteret. Og det har været vigtigt for os i forbindelse med valg af materialer og udformning. Det giver dog et sjovt paradoks, fordi der trods det samlede udtryk, skal være mulighed for på kort tid og med få ressourcer, at transformere stedet om til en helt anden begivenhed eller arrangement. I den forbindelse har lys, lyd og akustik været en afgørende faktor for at kunne lave forskellige stemninger i rummet. Dagslys fra ovenlysvinduerne, samt store vinduer ved kontorerne, skaber et behageligt lys i forhold til arbejdsmiljø. Efter solnedgang laves der forskellige stemninger fra de 16 bevægelige LED lamper, som er forprogrammeret til skabe spændende udtryk i forhold til temperatur, styrke, farve og retning. Ligeledes er er musik og lyd en væsentlig faktor i den forbindelse. Dels er der den store koncertlyd, som drives af et vintage-anlæg fra 90’erne, og så er der den mindre lyd til musik i hverdagen og til mindre arrangementer, som er opdelt i zoner, og mulig at styre helt individuelt, afhængigt om det man sidder i baren eller på et af kontorerne. Alt dette er muligt, rent akustisk, takket være rummets udformning og fordi der er taget højde for det i designet af samtlige elementer. Det har indtil nu ikke være nødvendigt med yderligere akustiske tiltag.

Parter bag projektet

Bygherre: Copenhagen Distillery, Anders M Frandsen
Design: THANK YOU Studio
Arkitekt: Einrum, Stefan Iwersen
Entrprenør: Logik. & Co.
Tømrer: K Montage, Brian Kampfenborg

Yderligere information om projektet

https://www.copenhagendistillery.com/

Sted

Kløvermarksvej 70 D
2300 København

Fotos: THANK YOU Studio

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2