fbpx

Villa Copenhagen

Tranformation af centralpostbygning til luksuriøst hotel

Se mere

Villa Copenhagen

Tranformation af centralpostbygning til luksuriøst hotel

Læs projektets egen beskrivelse

I hjertet af København ligger det nyrenoverede luksushotel Villa Copenhagen med bl.a. hovedbanegården og Tivoli som de nærmeste naboer. Den bevaringsværdige bygning er mere præcist beliggende på Tietgensgade 35-39, og blev opført i 1912 i fransk inspireret nybarok stil som Københavns centralpostbygning. Bygningen blev tegnet af arkitekten Heinrick Wenck, som i sin tid også tegnede Hovedbanegården. Central-postbygningen blev dengang døbt ’toiletslottet’ af offentligheden, da den var ødslet med ekstravagance og tidens nyeste bekvemmeligheder, som udgør en del af den historie, Villa Copenhagen har bevaret i sit nye udtryk.

Bygningens funktion betød, at det var centralt at ligge tæt på en jernbanestation, så posten kunne transporteres ud med tog til andre posthuse, og derefter videredistribueres med bil eller cykel. Bygningen har gennem 100 år fungeret som hovedsæde for det danske postvæsen, indtil den i 2014 blev sat til salg.

I 2016 købte Strawberry Properties centralpostbygningen, og den har siden undergået en omfattende forvandling til et eksklusivt københavnerhotel. Formålet med transformationen har været at bevare bygningens ydre udtryk, og samtidig understrege alle de kvaliteter, som bygningen består af via sin historiske oprindelse, arkitektur, indretning og design.

Bygningen er cirka 25.400 m², og en af de største transformeringer i denne bygningskategori i nyere tid.

Blik for brugerne

Villa Copenhagen er opført med fokus på bæredygtig luksus, hvor luksus ikke nødvendigvis er lig med overflod. Det viser sig blandt andet på hotellets eneste flade tag, hvor poolen bliver opvarmet med overskudsvarme fra køle- fryserum. I hotellets drift er der generelt fokus på at undgå spild, hvilket betyder, at der fx ikke bruges engangsprodukter. Oplevelserne på hotellet skal være meningsfulde, varme og skabe bevidsthed om, at de besøgende giver lige så meget, som de får. Her er bæredygtighed ikke en pligt, men et bevidst valg. I forbindelse med transformeringen er mange af bygningens hovedgreb bevaret og udnyttet på en anden måde, så det passer ind i bygningens nye funktion. Det gælder eksempelvis de tidligere åbne gårdrum, der i dag rummer lobby og konferencesal. Derudover er udvalgte artefakter som fx alle hovedtrapperum nænsomt restaureret, og indgår som en naturlig del af bygningen. På den måde genbruges funktioner og materialer, og historien genfortælles i nye rammer.

Inspirerende ressourcetiltag

Gennem sit bevaringsværdige ydre og moderne indre er hotellet med til at binde det gamle København sammen med den moderne by i en inspirerende og legende atmosfære. Villa Copenhagen er beliggende på den store postgrund, der i disse år undergår en stor forvandling fra et lukket og utilgængeligt område tæt på banelegemet til et område, der nu åbner sig op og binder byen mere sammen. I den sammenhæng fremstår hotellet som porten til den nye postby, som anslås at huse 20.000 besøgende om dagen, når det i 2023-2024 forventes at være fuldt udbygget. Postbyen vil bringe centralpostbygningens unikke historie ind i nutidens København og derigennem udvikle et ellers næsten glemt kvarter af byen. Det betyder, at hotellet i sit udtryk fremstår åbent og tilgængeligt for alle – bl.a. via lobbyen. Hotellet indeholder ca. 390 værelser, flere forskellige restaurant- og barkoncepter, en konferencesal på 1.200 m², hævede gårdrum, grønne haver og pool på taget. Både gæster på hotellet og forbipasserende er velkomne inden for i hotellets restauranter eller barer, hvor de kan tage en pause fra det pulserende byliv udenfor. Hotellet bliver dermed ikke kun for de overnattende gæster, men i lige så høj grad et mødested for byens borgere og besøgende.

Eksempelværdi

Hotellet er et fint eksempel på, hvordan der kan bringes nyt liv i historiske byggerier, hvor det oprindelige arkitektoniske udtryk komplimenterer ønsket om modernitet. Gennem tæt dialog med de myndigheder, der er sat til at passe på vores kulturarv, lykkes projektet med at forene det bevaringsværdige byggeri med en ambition om at skabe et moderne hotel og dermed en vibrerende ny del af byen, der kan matche Nyhavn i den anden ende af det indre København. Villa Copenhagen kan dermed være et eksempel for fremtidens bygherrer og for offentligheden på, hvordan fortiden kan bringe værdi til moderne udvikling. Transformeringen af den gamle postbygning er også et godt eksempel på, hvordan et område, der oprindeligt har været lukket og utilgængeligt, kan blive en kulturarv til gavn for både byens borgere og besøgende. Det fremhæves bl.a. af bygningens lyssætning, der understreger den gedigne kvalitet og er med til at skabe tryghed i et område tæt på togbanen. Villa Copenhagen er allerede et prisvindende byggeri – bl.a. for den spektakulære tramformation men også i relation til de enkelte bar- og restaurantkoncepter, som hotellet rummer.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med bygherre Strawberry Properties, lejer Nordic Choice Hotels, den norske totalentreprenør HENT A/S, den svenske arkitektvirksomheden Krook & Tjäder AB, den danske arkitektvirksomhed Kullegaard samt en lang række ingeniører og designere, som alle har budt ind med deres viden og erfaringer inden for eksempelvis bevaringsværdigt byggeri og traditionelle hånd-værksmetoder. Opgaven har været omfattende, og præmissen har været en renovering under enorme logistiske udfordringer. Projektet har derfor kun været muligt i kraft af det gode samarbejde mellem alle parterne i renoveringen.

Levende bygningskultur

Bygningen er orienteret omkring to inde liggende gårdrum, der under transformationen er blevet aktiveret via overdækninger til nye funktioner. I den nordlige del med indgang fra Tietgensgade er den lyse gårdhave, der fungerer som lobby, og er dækket af et hvælvet glastag, der har givet et værdiløft for bygningen og for brugerne. Taget stiger mod midten af gården og interagerer med bygningens neo-barokke former. På denne måde er lobbyens rumvolumen udnyttet fuldt ud, mens hotellets besøgende på værelserne ovenfor har et harmonisk taglandskab at se ud over. Den sydlige gård ligger en etage nede og blev oprindeligt brugt til postens heste. Denne del er den mørke gård, som er dækket af et bølgende grønt tag. Det er opført, så det ligner et bakket landskab, og derfor naturligt skaber en række spændende former midt i den pulserende by. Under det bølgende tag er der en konferencesal på 1200 m² med egen indgang mod syd, som vender ud mod det nye distrikt Postbyen. Konstruktionen har reference til ældre hvælvede tagkonstruktioner, der ofte blev brugt til jernbanestationer, og er derfor med til at bevare bygningens historiske oprindelse. De græsbeklædte grønne gårdrum står i bevidst kontrast til de stramme murede facader. Udover udnyttelsen de centrale gårdrum er der gennemført en lang række andre tiltag for at øge bygningens kvalitet og funktion. Der er eksempelvis indlagt en ekstraetage i tagets mansardkonstruktion, så det i dag udgør to værelsesetager med talrige kobberbeklædte karnapper med en fantastisk udsigt over byen. I forbindelse med dette er tagkonstruktion, tårn og spir også totalrenoveret.

Parter bag projektet

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med bygherre Strawberry Properties, lejer Nordic Choice Hotels, den norske totalentreprenør HENT A/S, den svenske arkitektvirksomheden Krook & Tjäder AB, den danske arkitektvirksomhed Kullegaard samt en lang række ingeniører og designere

Sted

Tietgensgade 37
1704 København V

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2