fbpx

Christianfeld Skole og Bibl.

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet består af en renovering og en tilbygning til den største af hidtil to skoler i Christiansfeld. Fremfor nybyggeri blev dette bl.a. valgt ud fra en totaløkonomisk beregning. Projektet samler alle byens skoleelever, SFO’en og det offentlige bibliotek på samme matrikel, og har givet elever, personale og byens borgere et nyt, moderne samlingssted, som i høj grad har bevaret den arkitektoniske tilknytning til Christiansfelds særprægede bykerne.

Den lokale tilknytning har været i fokus i hele planlægnings- og byggeprocessen, og det har været en ekstra udfordring at få renoveringen og den ny tilbygning til i sammenhæng at give merværdi. Brødremenigheden, som i slutningen af 1700-tallet opførte de første mange huse i byen, er bl.a. berømt for den stringente brug af gule mursten. På samme måde var Christiansfeld skole primært bygget i gul tegl. Den gamle murstensfacade, som nu flere steder er blevet til indervæg, er bevaret i sin oprindelige form, og på fineste vis har arkitekten tænkt bevaring af gamle vindues- og dørhuller ind i renoveringen. Nogle steder er de åbne huller blevet til lysskakter, andre steder til hvide flader i den gamle væg. En tilbygning fra 1980’erne havde føjet en facade af blå plader til skolen. Den blev i renoveringen revet ned, og en ny velisoleret væg i gul tegl bygget op.

Fra det første projektmøde har skolens og bibliotekets personale, samt skolebestyrelsen haft stor indflydelse på skolens nye og fremtidssikrede indretning. Gamle lokaler er slået sammen til større og gennemrenoverede faglokaler og klasselokalerne er blevet lyse og venlige med en god akustik og et godt indeklima. Hele bygningen har fået nye el, vand og varmeinstallationer, og et nyt ventilationsanlæg med høj genvindingsgrad er etableret.

Den totale renovering er gennemført mens skolen var i fuld drift, hvilket kun var muligt på grund af det tætte samarbejde mellem entreprenører og skolens ledelse.

http://www.byggeplads.dk/byggeri/skole/christiansfeld-skole

Parter bag projektet

Bygherre: Kolding Kommune
Totalentreprenør: Hoffmann A/S, Fredericia
Arkitekt: Kjaer & Richter A/S, Århus
Ingeniør: Alectia A/S, Kolding

Sted

Gl. Kongevej 3
6070 Christiansfeld

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2