fbpx

Bispehaven Tryghedsrenovering

1. delområde af Danmarks første tryghedsrenovering

Se mere

Bispehaven Tryghedsrenovering

1. delområde af Danmarks første tryghedsrenovering

Læs projektets egen beskrivelse

Afsondrede kælderrum og dybe overdækkede opgangs nicher er nu blevet til grønne, bakkede landskaber i Bispehaven. Bispehavens tryghedsrenovering er, som den første af sin slags, med til at sætte helt ny standard for renoveringen af et alment bolig¬område. Projektet har fokus på at skabe øget tryghed, mere attraktiv bydel, samt forbinde området til den øvrige by.

De eksisterende hævede parkeringsdæk er revet ned, og boligblokkenes tidligere lukkede kældre indgår i en samlet facaderenoverings-strategi, der er med til at nedbryde gårdrummenes store skala. Gårdrummene er åbnet op og skaber varierende og indbydende grønne haver.

De to nederste etager i bygningen er blevet renoveret og dermed drastisk ændret. Bygningerne stod før på søjler, så nederste etage var et mørkt og utrygt uderum med elevator og trappeskakte, som man ankom igennem. Hele måden at tænke ankomst både inde og ude er blevet ændret. Bygningens logistik er på denne måde ændret, og et mere venligt udtryk er udviklet i venlige materialer. Fra at man før ankom igennem kælder- og parkeringsniveau, er bygningen og udeanlægget ændret til, at man ankommer i flere niveauer og på terræn. Der er i opgangsniveau indtænkt fælleskaber både ude og inde.

Brugskvalitet

Visionen for Bispehaven er enkelt og tager udgangspunkt i, at højne kvaliteten af boligområdet og derved skabe en mere mangfoldig beboersammensætning. Den nye helhedsplan er robust og skaber trygge grønne kvarterer, der kan tilbygges og udvikles over tid.

Bidrag til omgivelser

Bispehaven er et belastet boligområde placeret i Hasle i det vestlige Aarhus, området består idag af 881 boliger. Bispehaven er med første delområdes opførelse midt i en omdannelse til en ny grøn bydel, hvor man forbinder Bispehaven med de omkringliggende grønne arealer og øvrige nærtliggende boligområder.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på hvordan en ghetto omdannes fra grå betonørken til frodigt levende boligområde, hvor både indgangszoner, gode naboskaber, materialitet, skala og kontakten mellem ude og inden er sat i højsæde.

Udførelseskvalitet

Tilgangen til udviklingen af Bispehaven, er at omdanne området med et fokus på bæredygtighed og cirkulær genanvendelse. Det er vigtig at Bispehavens historie er synlig i udviklingen af de nye bispeHAVER. Derfor er genbrug af eksisterende materialer og elementer i området en vigtig del af det nye projekt.

Parter bag projektet

Bygherre: Østjysk Bolig
Totalrådgiver: Enemærke & Petersen,
Underrådgivere: byMUNCH By og -Landskabsdesign, Niras, LINK Arkitektur

Yderligere information om projektet

https://bymunch.dk/projects/bispehaven-tryghedsrenovering/

Sted

Hasle Centervej
8210 Aarhus V

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

Over 20.000 m²