fbpx

Sydbyen

i Slagelse

Læs projektets egen beskrivelse

Det samlede udbudte arbejde omfattede renovering af i alt 23 boligblokke i 3 etager samt kælder, heraf enkelte med parterreetage samt garager og skure som led i gennemførelsen af en helhedsplan. Sanering af asbest, bly og PCB.

462 lejligheder blev ved sammenlægning reduceret til 429. Heraf er 120 lejligheder ældre- og handicapegnede. Byggeriet er opført i 1970’erne som industrialiseret montagebyggeri. Byggeriet omfattede nye altaner, nye indvendige elevatorer, renovering af indgangspartier og overdækninger ved disse, nye gavlkarnapper, lejlighedssammenlægninger, renovering af badeværelser og køkkener, opgradering af tekniske installationer samt fornyelse af udearealerne.

Flere af lejlighederne var beboet i renoveringsperioden. BNS koordinerede og etablerede alt vedrørende sikker beboeradgang til lejligheder og almindelig sikker og tryg færdsel i området med videre for beboere med flere. Sagen blev afleveret tre måneder før tid.

Blik for brugerne

Sanering af asbest, bly og PCB. Opgradering af teknisk installationer.

Parter bag projektet

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening & Slagelse Boligselskab, afd. 12
Ingeniør: Skude & Jacobsen rådgivende ingeniører A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Sted

Fejøvej 1A
4200 Slagelse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017