fbpx

Brostræde, Kolding

Fra fabrik til foreningsliv

Se mere

Brostræde, Kolding

Fra fabrik til foreningsliv

Læs projektets egen beskrivelse

På Brostræde midt i Kolding ligger de gamle FDB Fabrikker, hvor man i sin tid producerede kaffe og chokolade. Den tidligere fabrik bestod dengang af to udtryksmæssigt meget forskellige bygninger; Chokoladefabrikken fra 1922 i form af en hvidpudset betonbygning med sorte støbejernsvinduespartier, og en tilbygning fra 1963 med rå betonflader og betonmursten med udkragende vinduespartier.

Produktionen i de gamle fabriksbygninger kørte frem til frem til 1976, hvor FDB flyttede aktiviteterne til et nyopført anlæg på Platinvej under navnet Nordchokolad. Bygningerne blev efterfølgende overtaget af Kolding Kommune.

I 2013 udførte Tegnestuen Mejeriet renoveringen af selve Chokoladefabrikken. Bygningens facader var i 1990’erne blevet efterisoleret og beklædt med stålplader samt givet et nyt vindueslayout, hvilket betød at den gamle jernbetonbygning forsvandt i den nye indpakning. Med renoveringen i 2013 blev den gamle Chokoladefabrik ført tilbage til dens oprindelige udtryk – og et væsentligt stykke dansk industrihistorie var igen synligt.

Som for Chokoladefabrikken, var den gamle tilbygning fra 1963 med tiden forfaldet. Vinduerne var utætte og de uisolerede betondæk, med de karakteristiske skråtstillede betonflader som trådte frem som vinger langs den ellers monotone facade, havde medført træk
og et dårligt indeklima.
I 2020 blev det derfor besluttet at tiden var kommet til at tilbygningen skulle gennemgå en omfattende facade- og tagrenovering, og dermed sikres mange års fortsat brug og tilstedeværelse i Kolding by. Ønsket var at skabe fornyet interesse og synlighed omkring bygningen, tilføje værdi til gaden og nærområdet samt tiltrække brugere til de foreninger og klubaktiviteter der holdt til på adressen.
Renoveringen foregik med respekt for bygningens historie og oprindelse, nemlig som en tilbygning skabt med sit eget formsprog. I modsætning til blot at være underlagt hovedbygningens, den gamle Chokoladefabriks, formsprog.

Da de gamle betonflader og mursten ikke stod til at kunne genanvendes, blev de i stedet erstattet af røde glaserede facadetegl. Den nye og mere fremtrædende facade gør, at tilbygningen den dag i dag fortsat står som sin egen bygning, med sit eget unikke udtryk.
Inspirationen til de nye facader er fundet i nærområdet, nærmere bestemt Det Gamle Borgerhus, beliggende på den anden side af Brostræde. Her ligger nogle af Koldings ældste bygninger omkring en lille gårdhave – et værdifuldt stykke kulturarv og et minde om fortiden og byens historie. Farvevariationerne i den nye facadebeklædning er inspireret i netop dette historiske bindingsværkshus, og danner dermed på en elegant måde en sammenhæng mellem gammelt og nyt.

Den nye facade med glaserede skærmtegl, er produceret i fire forskellige røde nuancer. Variationerne giver bygningen et levende udtryk og et spil i facaden, med de mørkeste skærmtegl nederst, og de lyseste øverst. Overgangene mellem farverne sker i en flydende overgang, hvor de forskellige nuancer nærmest flettes sammen. En blanding og forskellighed der ligeledes repræsenterer energien og aktiviteten i bygningen, samt diversiteten blandt brugerne.

For at sikre fleksibilitet i forhold til nuværende og eventuelle fremtidige tilpasninger, er der tilføjet vinduer i et stringent layout på alle facader. Dermed sikres gode dagslysforhold ved fremtidig ændring af det indvendige layout.

Blik for brugerne

Renoveringen er udført med maksimal bevaring af den eksisterende bygning og konstruktioner, og hvor kun de dårligste bygningsdele er renoveret. Grundet facadernes dårlige stand, og et ønske om fleksibilitet i fremtidig anvendelse, har renoveringen derfor udelukkende omhandlet udskiftning af facader samt renovering af tagfladerne. Derudover er alle de gamle trævinduer skiftet ud med træ-alu vinduer. Med facaderenoveringen, og de forbedrede isoleringsforhold, har bygningen nu et væsentligt lavere energiforbrug. De glaserede tegl er samtidig langtidsholdbare og kræver et minimum af vedligeholdelse, hvilket giver lave driftsomkostninger.

Inspirerende ressourcetiltag

Gamle fabriksbygninger kan være en udfordring at genbruge, da de ofte er placeret tæt på tung og larmende infrastruktur, f.eks. i form af tognetværk eller lignende. Samtidig er de typisk konstrueret til en specifik funktion og det kan dermed være svære at omdanne og tilpasse et nyt program. Glædeligvis blev det besluttet at investere tid, penge og arbejde i at bringe den gamle bygning tilbage, give de fornyet liv og arkitektonisk kvalitet, og dermed sikre at den forbliver en del af byens historie.

Eksempelværdi

Renoveringen af den gamle Brostræde bygning er et godt eksempel på de potentialer der ligger i forhenværende, og ofte relativt ydmyge, fabriksbygninger. Også bygninger der måske ved første øjekast ikke besidder den store arkitektoniske kvalitet. Ved at arbejde med bygningens egen masse og oprindelige opdeling, er der tilføjet et nyt udtryk og en ny fremtoning der gør, at bygningen genskaber sin oprindelige værdig og position i området samt i byen. Gennem renoveringen er historien om de gamle chokoladefabrikker, og et anlæg der skulle udvikle sig til at blive den mest betydende chokoladefabrik i Danmark, sikret sin fortsatte plads i Kolding by.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i tæt dialog med Kolding Kommune som bygherre samt med de nuværende brugere. Ved at præsentere idéskitser og tanker for både bygherre og brugere tidligt i processen, har begge partner haft mulighed for medindflydelse helt fra starten, og dermed også været med til at beslutte retningen hvori projektet udviklede sig. Det har været yderst vigtigt at begge parter har følt et medejerskab i beslutningerne, for dermed har kunnet videreformidle idéer og tanker bag projektet til deres bagland og medlemmer. Samtidig ved vi, at en bygning man holder af, også bliver passet bedre på. Ligeledes har der været et tæt samarbejde med producenten af de glaserede skærmtegl, både i udviklingen af farvepaletten samt overfladeudtrykket. En spændende proces hvor alle parter har arbejdet mod ét fælles mål; nemlig at skabe de rigtige røde toner til skærmteglen for at sikre forbindelsen og referencen til nærområdets historie og det historiske bindingsværkshus overfor Brostræde.

Levende bygningskultur

Udførelsesprocessen har været præget af dygtige håndværkere med stor faglig stolthed. På trods af at samtlige facader er udført med én type facade-skærmtegl samt et ophængningssystem der bygger på standardmål og rette vinkler, har arbejdet krævet fokus og præcision i udførelsen. Som del af projektet er der udført facadetegninger der præcist har indikeret hvor de enkelte farver af beklædningstegl skulle placeres, hvilket er gennemført på bygningen. Dette har været vigtigt for at bevare referencen til Det Gamle Borgerhus – med de. Skiftet mellem de mørkeste skærmtegl nederst og de lyseste øverst, der organisk flettes sammen op langs facaden, skaber et billede af liv og foranderlighed.

Parter bag projektet

Bygherre: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
Arkitekt og Totalrådgiver: Tegnestuen Mejeriet A/S
Entreprenør: Adsbøll Renovering
Ingeniør: Ingeniør’ne Århus
Leverandør af facadetegl: C2Elements

Yderligere information om projektet

www.mejeriet.dk

Sted

Brostræde 3-5
6000 Kolding

Fotos: Tina Liv

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2