fbpx

Birkedommergården i Fredensborg

Udvendig istandsættelse og energioptimering af fredet bygning

Se mere

Birkedommergården i Fredensborg

Udvendig istandsættelse og energioptimering af fredet bygning

Læs projektets egen beskrivelse

Den fredet bygning er hovedbygning til den tidligere Birkedommergård opført 1858-59 som en herskabelig bolig for den første birkedommer i Fredensborg.

Efter at bygningen i en årrække ikke var blevet vedligeholdt var behovet for en gennemgribende udvendig istandsættelse meget påtrængende , og da bygningen er fredet blev renovering gennemført i samarbejde med Slots- og kulturstyrelsen.

Renoveringen fulgte de aktuelle renoveringprincipper ved istandsættelse af fredede bygninger. Feks. kan det omkring farvevalget nævnes, at en farvekonservator foretog de nødvendige undersøgelser for efterfølgende at forslå de oprindelige farver.

Renoveringsarbejdet omfattede i hovedtræk:
-Renovering af facader, gavle og sokler, herunder renovering af gesimser og liséner om vinduer og yderdøre.
-Renovering af kælderydervægge.
-Renovering af vinduer og yderdøre.
-Renovering af tag.

Renoveringsarbejdet omfatter hermed en gennemførelse af nye og mere tidssvarende løsninger. Dette kommer til udtryk gennem energibesparende forbedringer. Ved bl.a. at forsyne vinduer og yderdøre med tætningslister er trækgener blevet mindsket. Ligeledes er der gennemført forskellige fugtisoleringen foranstaltninger ved kælderydervæggene ligesom luft-indtag og –afkast i forbindelse med bygningens ventilationsanlæg er flyttet fra nogle store riste i bygningens nederste del af facaden, til nogle ”ventilationsbrønde” placeret nedgravet i terræn et stykke fra bygningen.

Eksempelværdi

Arbejdet nøje forfølgelse af i de bygnings kulturelle kredse kendte generelle renoveringsprincipper ved feks. fugtsikring af sokler og kælderydervægge + facadebehandling og behandling af vinduer og yderdøre + en totalrenovering af tagkonstruktionen med fast undertag og naturskifer, vil være en god inspirationskilde for andre.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns kommune
Totalrådgiver: ARCnordic A/S
Hovedentreprenør: Combi Byg A/S

Sted

Slotsgade 20
3480 Fredensborg

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2