fbpx

Børnehuset, Bank-Mikkelsens Vej

Samling af alle børnerelaterede institutioner for multiple handicappede børn

Se mere

Børnehuset, Bank-Mikkelsens Vej

Samling af alle børnerelaterede institutioner for multiple handicappede børn

Læs projektets egen beskrivelse

Som en vigtig del af det værdibaserede program for Bank-Mikkelsens Vej projektet og arkitektkonkurrencen, var det et klart ønske og krav at samle alle børnerelaterede institutioner for multiple handicappede børn på Bank-Mikkelsens Vej området sammen med de nye 120 boliger for multiple handicappede voksne. Børnenes alder ligger fra 2-20 år og de har alle varierende handicaps og funktionsnedsættelser med særlige behov.

Målet med samlingen af børnehaven Troldemosen, aflastningshjemmet Lundø og Børneterapien var at skabe fælles daglige synergier for børn i hjemlige og fleksible rammer, der understøtter en fuld tværgående daglig funktion for børn og unge med særlige udfordringer, hvor en stor del er kørestolsbårne.
Vinderforslaget fravalgte nedrivningsmuligheden, for i stedet at revitalisere de 2 bevaringsværdige bygninger Slottet og Sidebygningen fra hhv. 1892 og1926, som en del af det samlede bygningsanlæg på ca. 5000 m2. På denne måde blev ønsket fra lokalplanen, om dels at fastholde de miljømæssige kvaliteter og den historiske kontinuitet opfyldt set i sammenhæng med et moderne nybyggeri for institutioner med fokus på tilgængelighed og omsorg for svage børn og unge.

Det har været et bevidst arbejde at fastholde krav til gedigne materialer med gode overflader, der signalerer hjemlighed og kvalitet. Massive træløsninger i eg og fyr indgår både ind- som udvendigt.
Med nybyggeriets enkle hvidpudsede arkitektur og varierede facadespil er der sammen med de 2 eksisterende hvide bygninger skabt et dejligt 2 etagers bygningsanlæg omkring en skærmende gård, der danner base for leg og træning på ramper, i grus og med vand. Alle elementer, der understøtter universelt design, sansning og tilgængelighed. Hertil føjer der sig tilgængelige udendørs grønne legepladser og opholdsarealer under de store gamle trækroner.

Brugskvalitet

Med det bevidste valg og krav om at skabe fuld tilgængelighed overalt, ind- som udvendigt, er der skabt et stort løft for børn og unge kan færdes mere selvstændigt og frit, hvilket giver en smittende glæde. De store vindues- og dørpartier skaber på alle tider dels et dejligt lys og smukt kig og mulighed for direkte adgang til natur og legeplads. Med indbygning af loftslifte i både stuer, wc-bade og gangarealer er der skabt gode arbejdsmiljømæssige forhold for personalet 24/7.

Solidt samarbejde

Samarbejdet med de mange forskellige brugere og forståelsen af de komplekse behov for omsorg og tilgængelighed har hele vejen været forbilledligt. De 3 institutioner, deres børn og forældre er i dag alle meget tilfredse og glade med byggeriet og udnytter flittigt de mange forskellige dagtilbud, trænings-, møde- opholdsfunktioner på tværs.

Udførelseskvalitet

Facadebehandlingen af nybyggeriet mimer i et selvstændigt nutidigt sprog de eksisterende bygninger. Dette ses i det hvidpudsede murværk, massive trævinduer og døre, hvor der arkitektonisk, i forskellige vinduespartier, er arbejdet med knækvinduesdetaljer og dybe træforede sidde- og liggenicher til børnene. Eksisterende vinduer er nænsomt restaureret på stedet og krybekældre er isoleret og gamle gulve er udskiftet med nye massive trægulve, hvilket skaber et rart indeklima.

Parter bag projektet

Bygherre : Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme
Arkitekt : Tegnestuen Vandkunsten A/S
Ingeniør : Wissenberg A/S

Sted

Bank-Mikkelsens Vej 14 A,B og 16 A,B
2820 Gentofte

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2