fbpx

Lundehusskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdig folkeskole

Se mere

Lundehusskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdig folkeskole

Læs projektets egen beskrivelse

Et gennemgående fokus i helhedsrenoveringen af den bevaringsværdige Lundehusskolen fra 1943 har været at fastholde og forstærke de arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter, som skolen er født med, samtidig med at luft-, lys- og akustikforholdene overalt er forbedret. Skolen er opgraderet til at matche nutidens læringsprincipper og den ændrede elevsammensætning på skolen – blandt andet med indretningen af et nyt autismeafsnit i den eksisterende gymnastiksalsfløj. Tidligere faglokaler og personalefaciliteter er blevet omdisponeret med nye funktioner. Det eksisterende gårdrum med gamle bevaringsværdige træer er blevet omdannet til en helhed med integreret inklusionsområde for det nye autismeafsnit. Gangarealerne er aktiveret med indbyggede sidde- og opholdsnicher, som kan bruges til både gruppearbejde og individuel fordybelse.

Basisområderne rummer touchdown-bord med oplademulighed for tablets og bærbare computere, aflåste rum til lærerens personlige ting, opbevaring til undervisningsmateriale samt tekøkken. Vinduesplader og vindueslysninger er udført i en dybde, så de kan benyttes som siddeplads.

Yderligere information om projektet:
https://www.nsark.dk/projekt/lundehusskolen
https://www.sweco.dk/showroom/lundehusskolen/

Inspirerende ressourcetiltag

Den overordnede vision har været at skabe en mere helstøbt skole, hvor der via indretning, nyt fast inventar og belægninger er fokus på at styrke orienteringen i skolen - stærkest i specialafsnittet. Løsningerne hjælper alle skolens børn til en bedre skoledag. Der er i helhedsrenoveringen stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima mht. luft, lys og akustik i undervisningsrummene. Lundehusskolen er efter renoveringen blevet et stimulerende læringsmiljø, som opmuntrer til både leg og fordybelse - også for børn med særlige udfordringer. Det nye specialafsnit er tænkt sammen med eksisterende specialområde på modsatte side af bygningen, så materialevalg går igen og er genkendeligt for børnene. Specialområdet indeholder elementer til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Eksempelværdi

Det særlige element i renoveringen er den bevidste og klare linje i både farvesætningen og i valget af materialer, der ny-fortolker og re-aktualiserer den oprindelige skolearkitektur og tydeliggør funktioner, kvaliteter og indbyrdes sammenhænge. Fra start har billedkunstner Malene Bach været tilknyttet projektet, og med afsæt i den farveholdning, som karakteriserede den periode skolen er opført i, er der udviklet en ny farvepalet, som komplementerer farverne i de originale og bevarede gulve. Den nye palet er brugt i arkitektur og inventar med sensibilitet og omtanke. Farverne er markant til stede ved ankomsten til skolen i foyer, trappe-og gangarealer, og i den store aula, som hele skolen er bygget op omkring. I andre områder af skolen, hvor man skal kunne fokusere og koncentrere sig - i fx klasselokaler og grupperum - er farverne mere nedtonede. Foyeren er det første sted, man mødes af den markante palet, der er udviklet til stedet. Den introduceres på både vægge, gulv og i de nye farvede glasvitriner, hvor eleverne kan fremvise deres projekter. Men paletten er til stede overalt, hvor den understøtter arkitekturen og slår en stemning an. Dette er meget tydeligt i aulaen, som, siden skolen blev bygget, har været et centralt samlingssted. De tidligere vægdekorationer er her erstattet med nye - dog i et enklere formsprog og med en mere intens farveholdning. Det oprindelige asfaltgulv er også sat i stand og poleret op, så det reflekterer de mange, farvesatte flader i rummet, herunder bl.a. lofterne med integrerede akustikpaneler og gardinerne. Herved skabes der et dialogisk samspil mellem de nye og de oprindelige elementer - mellem farver, form og funktion.

Solidt samarbejde

Projektet er udført i TRUST - det strategiske partnerskab med Københavns Kommune - hvor vi arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører har siddet side om side og arbejdet på renoveringsprojektet. Det tætte tværfaglige samarbejde har optimeret vores processer og har gjort, at vi alle tager ansvar for det samlede projekt, og at vi har fundet de gode løsninger sammen. Der har været et tæt samarbejde med både brugerne fra start, hvilket har gjort, at vi kunne skabe de rigtige løsninger til de forskellige områder på skolen og imødekomme de særlige behov og ønsker, der har været til specialafsnittet. Ydermere har det gode samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere og billedkunstner Malene Bach bevirket, at skolen er opdateret til de nutidige behov med respekt for den eksisterende arkitekturs karakter, hvor farverne og indretningen tydeliggør den rumlige organisering. I 2020 vandt Lundehusskolen Farveprisen for farvesætningen.

Parter bag projektet

Det strategiske partnerskab TRUST bestående af:

Bygherre: Københavns Kommune, ByK

Udførende arkitekt: Nøhr & Sigsgaard/Sweco Achitects (tidl. Kant)

Ingeniør: Dominia/Norconsult

Landskabsarkitekt: LYTT/Kragh & Berglund

Entreprenør: TRUST/Enemærke & Petersen A/S

Ekstern konsulent: Malene Bach

Sted

Lersø Parkallé 152
2100 København Ø

Fotos: @laura_stamer

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2