fbpx

Det lille baghus

Kunsten at bevare identitet, sjæl og historie i en bygning, som skifter anvendelse

Se mere

Det lille baghus

Kunsten at bevare identitet, sjæl og historie i en bygning, som skifter anvendelse

Læs projektets egen beskrivelse

Det lille baghus på Rosenvængets Allé på Østerbro i København har en lang og facetteret historie bag sig. Huset blev opført sidst i 1800-tallet og fungerede i begyndelsen som hestestald og vognport. Herefter blev der indrettet som smedje, som udviklede sig til maskinværksted. I en periode har essensmesteren fra sodavandsfabrikken Valash haft sit udviklingslaboratorie i bygningen. Senere igen blev bygningen, som nu var ejet af en oberst i hæren, indrettet til sadomasochistisk klinik – angiveligt med kendte og prominente gæster. De nuværende ejere købte huset i 90’erne og brugte stedet som vinimportfirma og lager.

De mange aktiviteter og den store belastning havde sat sine spor på det gamle hus, og huset trængte til en kærlig hånd. Gulve og bærende indervægge var presset ned, så gulvene på førstesalen havde niveauforskel på op til 80 cm. I dag er baghuset blevet transformeret om til beboelseslejlighed, hvor der er blevet kræset ekstra meget for detaljerne.

Facaderne er nænsomt restaureret, og de nye vinduer er udformet præcist som de oprindelige. De oprindelige vinduer var i så ringe forfatning, at de desværre ikke kunne genbruges. Kranbjælken fra det gamle maskinværksted er bevaret og giver en et indtryk af, hvordan det har været at arbejde som maskinmester i bygningen. Kun den særlige indretning fra den sadomasochistiske klinik er fravalgt i renoveringen af bygningen.

Blik for brugerne

Der blev i hele processen tænkt energibesparende foranstaltninger ind. Huset er blevet isoleret fra top til tå og belysningen er blevet udskiftet til tidssvarende energikrav. Det har utvivlsomt været billigere og lettere at rive hele bygningen ned og bygge en ny, men set i lyset af at det har været intentionen at bibeholde det oprindelige samt at bevare de arkitektoniske detaljer fra historien, har det været en drivkraft at prioritere bæredygtighed i renoveringsprocessen.

Brugskvalitet

Da vinfirmaet blev solgt for et par år siden, besluttede de nuværende ejere at ændre bygningen til deres egen bolig, hvilket indebar at etagedækket, terrændækket, taget, vinduer og døre måtte udskiftes. Herudover blev bygningen isoleret og der blev indrettet en bolig, hvor hver enkelt kvadratmeter er blevet udnyttet optimalt.

Eksempelværdi

Detaljegraden i renoveringen er høj og det har hele tiden været holdt for øje at bevare bygningens oprindelige karakter og materialer samt at udnytte det lysindfald, som giver huset et særligt udtryk.

Solidt samarbejde

Som totalrådgivere på projektet har det været en spændende proces at arbejde med at omdanne huset til en beboelse, hvor mange af detaljerne fra fortiden har skulle integreres i et ønske om både funktionalitet og æstetik. Samarbejdet med ejerne og entreprenørerne i forløbet har fungeret rigtig fint, og man er i fællesskab kommet frem til bæredygtige og smukke løsninger, som fremhæver husets detaljer fra opførelsestiden.

Udførelseskvalitet

Husets særlige historie har haft direkte indflydelse på den måde, renoveringen er blevet grebet an. Den belastning, som huset har været udsat for, har bl.a. betydet at der var opstået alvorlige sætningsskader i de indvendige bærende mure, som ikke var tilstrækkeligt funderede til den belastning, som de blev udsat for. Da vinlageret blev flyttet, og belastningen af konstruktionerne derved ændrede sig, løftede etagedækket sig med ca. 40 mm. Ydermurenes fundamenter er udført i kalksten, antageligvis fra Kastrup kalkværk, som gravede kalksten på Saltholm. Disse viste sig at være fuldstændig intakte og stabile, mens etagedækket var sunket med ca. 80 cm. på midten. Etagedækket, terrændækket, taget, vinduer og døre måtte udskiftes. Herudover blev bygningen isoleret og der blev indrettet en nutidig bolig i en gammel bygning, med bibeholdelse af den fortælling, som bygningen i kraft af sine mange sjove detaljer, selv fortæller.

Parter bag projektet

Totalrådgiver: Bang & Beenfeldt A/S
Entreprenør: CPH Renovators ApS
Bygherre: Lilli og Finn Klysner

Yderligere information om projektet

https://bangbeen.dk/fra-hestestald-til-luksuslejlighed/

Sted

Rosenvængets Allé 29
2100 København Ø

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500 m²