fbpx

Bakkegården i Frederikshavn

Respektfuld renovering af boliger

Se mere

Bakkegården i Frederikshavn

Respektfuld renovering af boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Bakkegården er en 4 og 5 etagers bygning opført i 1954 og er en meget markant og smuk ejendom midt i Frederikshavn.

Renovering af bygningen var nødvendigt på grund af de mange byggeskader og svigt, vi fandt ved en gennemgang, og indretning var ikke optimal med små badeværelser og køkkener.

De beboere, der flyttede ind i deres unge år med børnene, er nu kommet i en alder, hvor mange har svært ved at forcere 4 og 5 etager. Så elevator stod højest på ønskelisten.

Naturligvis var bygningen ikke tidssvarende, og den var temmelig nedslidt trods de vedligeholdelser og udskiftninger, der er sket i tidens løb.

Og så var der det med indeklima og energiforbruget. Der blev konstateret fugt, der ofte skyldtes de faste murbindere i form af mursten på tværs. Ventilation var kun den naturlige, men dog med emhætter og udsugning i badeværelser.

Det er med stor ydmyghed og respekt, man starter en renovering af en så markant bygning.

Det er ikke mindst i forhold til beboerne, hvor mange har boet der i mange år og enkelte siden Bakkegården blev udlejet første gang i 1955.

Bygningen er ikke fredet, men for Frederikshavn Boligforening gjorde det ikke meget forskel.

Vi ønskede at bevare udtrykket og sikre at frederikshavnerne kan genkende Bakkegården efter renoveringen.

Sammen med de engagerede beboere i arbejdsgrupperne er projektet lykkedes. Især arbejdsgruppen for bedre gård og havearaler har været engagerede.

Vi kan stadig se gamle Bakkegården efter renovering trods de nye vinduer, der giver mere lys, de lettere altaner og elevatorerne, der har givet bygningen et charmerende udtryk med frontispicerne langs Vinkelvej.

Blik for brugerne

Beboernes velfærd har været i fokus, og en tæt og velisoleret klimaskærm giver mulighed for et optimalt indeklima og store energibesparelser. Især når det som her kombineres med solceller og genvinding af varme og et specielt udviklet styringssystem med en brugervenlig, tidstro forbrugsmåler baseret på smiley figurer. Varmebesparelsen efter renovering er på 50 % Besparelsen på fælles elforbrug er 65 % Vandbesparelsen er på 30 %, der skyldes individuelle målere. Smileypanelet, der ud over el, vand og varmeforbruget, også viser fugtigheden i boligen, har en positiv påvirkning på beboerne og har en stor andel i besparelsen, - mellem 10 og 15%. Det er besluttet, at afdelingen skal have ladestandere til el-biler og en el-delebil. De sættes op, når gård og havearealer er færdige.

Brugskvalitet

Renoveringen er opdelt i boliger med tilgængelighed og gennemgribende renovering, og boliger, der har fået en mere begrænset renovering indvendig. Alle boliger har ny klimaskærm og nye altaner. Renoveringen har givet meget tilfredse beboere med hensyn til indeklimaet, indretning, byg-ningen og elevatorer med mere, men har også givet et engagement og fællesskab i afdelingen. En renovering giver altid ”noget at snakke om”, og det sociale fællesskab er løftet under renoveringen. Det sidste viser sig især i arbejdet med at forbedre udearealet, der skal give mulighed for aktivitet eller blot ophold i haven og dermed muligheden for socialt fællesskab.

Bidrag til omgivelser

Beskrivelse af bidraget til omgivelserne vises bedst ved den offentlige interesse og en kvittering for en god renovering. Byfonden for Frederikshavn har givet Bakkegården et diplom og en plakette for den bedste renovering i 2019 med en meget flot omtale af resultatet. Udgangspunktet i projektet var, at der ikke skulle ske store ændringer i forhold til kvarteret og omgivelserne, men facaden med frontispicerne nødvendiggjort af elevatorerne og fjernelse af enkelte store træer, der giver mere lyse udearealer og fremhæver bygningen, bidrager til en modernisering af kvarteret og mere åbne arealer. Med afdelingsbestyrelsen i spidsen har beboerne under hele processen været aktive og har fulgt renoveringen nøje. Beboerne er meget engagerede i forbedringer i udearealerne, som vil give hele området et løft og gode muligheder for aktiviteter og ophold samt ”åbne” Bakkegården mod syd. Den eksisterende var ”god nok”, men ikke en have, man har lyst til at være i. Sammenholdet og hjælp til hinanden har været mærkbart, og informationer er naturligvis delt ud til alle beboere og efterfølgende diskuteret. Beboerne ønskede en have, der styrker det sociale i Bakkegården. Der kom lidt forurening frem, da området blev grundigt undersøg. Det er befriende, at beboerne ikke gik på kompromis: Det der skulle fjernes, og det blev det, på trods af ekstra omkostninger. Afdelingsbestyrelsens forslag til ny haveplan, har som mål, at det skal være en have til alle aldre og alle interesser. Med begrænset hjælp fra boligforeningen har afdelingsbestyrelsen skabt en god plan, som beboerne har godkendt uden indvendinger. Covid-19 og vintervejr med sne og frost har givet forsinkelser, men til foråret har Bakkegården en unik have.

Eksempelværdi

Der er mange ejendomme som Bakkegården med tilsvarende udfordringer. Bygget i samme tidsperiode efter den samme skabelon. Gode solide boliger i en god kvalitet og med en husleje, de fleste kan betale. Udfordringen er at bevare bygningens udtryk og samtidig modernisere og sikre et godt indeklima og lavt energiforbrug. Den er at isolere facaden, så den fremtræder som den originale, udskiftning af vinduer til nye tætte med bedre lysindfald, og at vænne beboerne til at bo energirigtig og bruge ventilation mm., som det skal bruges. Forandringen af boligerne til tidssvarende boliger med gode rum og tilgængelighed er en udfordring på grund af bygningernes konstruktion med f.eks. mange bærende vægge. Det er ikke mindst tilgængelighed, der er en udfordring. Beboerne er i stor grad ældre beboere, der ikke flytter, så længe de kan klare trapperne, så for at undgå beboere er nødt til at flytte fra deres kvarter, er tilgængelighed og elevatorer en nødvendighed. Huslejen vil også være et problem for nogle beboere, hvorfor renoveringen er opdelt i 2 med boliger, der også indvendig har fået en gennemgribende renovering med tilgængelighed, og boliger, der indvendig har fået en mindre renovering, og som derfor har en væsentlig lavere husleje.

Solidt samarbejde

Godt samarbejde med entreprenøren sikrer arbejdsklausuler og sociale klausuler, så der er et godt miljø på byggepladsen, og entreprenøren kender vores holdning til materialers bæredygtighed og gode sundhedsklasser, så boligforeningens teknikere var ofte på byggepladsen. Den kommunale sagsbehandling var hurtig og fleksibel. Der har været hurtig sagsbehandling lige fra starten af projektet, byggetilladelser og omdannelse af erhverv til boliger med mere. Samarbejdet med landsbyggefonden har som altid været meget positiv og fondens krav til arkitekturen og materialer har en stor indflydelse på resultatet. Der har været et godt samarbejde med Ålborg Universitet, Bygge- og Anlæg, hvor flere grupper har besøgt og ”regnet på” projektet og blandt andet har brugt ejendommen til et Bachelorprojekt. Bakkegården er også en del af Innovationsfondens Rebus projekt, hvor beskrivelser med mere er brugt af boligforeningens ansatte i forsøget på udvikling af byggeprocesser.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har gjort afdelingen væsentlig mere konkurrencedygtig og fremtidssikrer husleje og driftsøkonomi med attraktive, tidssvarende boliger og lave energiudgifter. Bakkegården er og bliver fortsat en eftertragtet afdeling, hvorfor ejendommens værdi for boligforeningen er øget væsentligt.

Udførelseskvalitet

På trods af de store udfordringer i renoveringen, ikke mindst økonomiske, er det lykkedes at få den kvalitet i bygningen, bygningsdele og installationer, vi har ønsket. Godt håndværk, flotte løsninger med montering af elevatorer med spændende frontispicer, lette altaner, nye vinduer og en indvendig renovering i god kvalitet, har givet et særlig godt resultat.

Parter bag projektet

Bygherre Frederikshavn Boligforening
Henrik Steen Sørensen, Kuben Management
Arkitekt Frank Svendsen, Arkinord
Ingeniør Poul Arendrup, Niras
Ingeniør Niels Barkholt, Brix og Kamp
Entreprenør Arne Andersen Vrå A/S

Sted

Vinkelvej, Kalkværksvej og Emilievej
9900 Frederikshavn

Fotos: Frederikshavn Boligforening

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²