fbpx

Ejerforeningen Rustenborg

Energirenovering af ejendom

Se mere

Ejerforeningen Rustenborg

Energirenovering af ejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Ejendommen Rustenborg på Boulevarden i det centrale Lyngby blev opført i 1965 og blev samme år præmieret af Lyngby-Taarbæk Kommune for sin arkitektur. Men årene satte sin spor på ejendommen, som efterhånden var så nedslidt, at den trængte til en kærlig hånd. Kuldebroer, begyndende fugt og tiltagende skimmelsvamp flere steder i ejendommen var blot nogle af de problematikker, som ejerforeningen stod over for.

Bestyrelsen i foreningen henvendte sig til Bang & Beenfeldt, som kunne konkludere, at ejendommens dårligt isoleret tag havde en stor del af skylden for de mange kuldeudslip. Taget er det sted i ejendommen, hvor man kan optimere mest ift. at holde varmen indendørs, men foreningens budget var sparsomt og det blev derfor besluttet, at ejendommens tag først og fremmest skulle isoleres og beklædes med nyt tagpap, så man kunne komme den værste kuldebro – taget – til livs.

Foreningen besluttede sig for at tage endnu et skridt i forhold til at gøre noget ved de fugt- og kuldeproblemer, som de stadig oplevede fra facaderne. Samtidig havde foreningen et ønske om, at deres gamle ejendom skulle fremstå mere moderne og tidssvarende. Dette blev begyndelsen til et stort renoverings- og energioptimeringsprojekt.

Det blev bestemt, at facadebeklædning skulle udskiftes og der skulle monteres en ny sund klimaskærm for at afhjælpe kuldebrosproblematikkerne, som opfyldte energikravene fra Bygningsreglementet (BR15). Vinduer og facader skulle udskiftes – det eneste der faktisk stod tilbage, var de oprindelige gamle 60’er altaner, som blev moderniseret.

I september 2019 blev der sat punktum på en omfattende energirenovering, der omfatter en ny facade, udskiftning af samtlige vinduer og altandøre samt efterisolering af taget.

Ejendommen omfatter, udover de 80 lejligheder, garager, kælderrum, erhvervslejemål og en vuggestue.

Blik for brugerne

Et af de væsentligste bæredygtighedstiltag i renoveringen, er anvendelsen af løsninger og materialer, der sikrer en lang levetid for ejendommen fremadrettet. Det værende både æstetisk, teknisk og funktionelt. Alle de bagvedliggende konstruktioner er f.eks. bygget i trækassetter og samtlige klimaskærmsrenoveringer overholder kravene i BR15.

Brugskvalitet

Udover at hele ejendommens klimaskærm er blevet energirenoveret, er alle lejlighederne ligeledes blevet renoveret indvendigt. I dag fremstår lejlighederne mere tidssvarende og moderne. Dette har forøget værdien af lejlighederne, men måske endnu vigtigere: Beboerne oplever i dag en større glæde ved at bo i lejlighederne og oven i det hele er lejlighederne blevet væsentligt sundere at bo i.

Solidt samarbejde

Dette projekt har været båret af et ønske om at løfte en bydel og skabe et bedre miljø for beboerne i ejendommen. Beboerne har spillet en stor rolle i projektet og der har været en omfattende og succesfuld inddragelsesproces, som har garanteret ejerskab og inklusion. Man er i fællesskab kommet frem til bæredygtige løsninger, som fremhæver ejendommens detaljer. Det særlige ved denne renoveringssag var, at en workshop var med til at danne grobund for det videre forløb. I workshoppen deltog arkitekter, en række beboere, bygherre og rådgiver. Her blev bl.a. udseendet på facadepladerne besluttet.

Økonomi og værdiforøgelse

Den omfattende energirenovering har ikke kun givet ejendommen et kæmpe løft rent arkitektonisk. Energirenoveringen har også medført, at ejendommen og lejlighederne er steget i værdi. Faktisk har alle ejere i beboelsesejendommen ’tjent penge’ på renoveringen. Uafhængige vurderingspersoner har været ude at prissætte lejlighederne og vurderingen er en gennemsnitlig stigning på en halv million kroner pr. lejlighed som direkte følge af renoveringen. Dertil kommer i hvert fald 25 % besparelser på varmeregningen. Efter renoveringen kan en 72 kvm. lejlighed varmes op til under 4000 kr. om året.

Udførelseskvalitet

Energirenoveringen har betydet, at beboerne har fået forbedret deres indeklima væsentligt. Frisk luft, mere dagslys, mindre træk og færre kolde overflader og fugt i hjørnerne. Efterisolering af taget, vægge, nye højisolerede facader, har reduceret kuldebroer og træk.

Parter bag projektet

Bygherre: E/F Rustenborg
Entreprenør: PNP-Byg
Rådgivende ingeniør: Bang & Beenfeldt A/S

Yderligere information om projektet

https://bangbeen.dk/bang-beenfeldt-stiller-skarpt-paa-renovering-ejerforening/

Sted

Boulevarden 2-14, Jernbanegade 8B-C og Sorgenfrivej 2
2800 Kongens Lyngby

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2