fbpx

Bæredygtig udvikling

På Vendsysselvej

Læs projektets egen beskrivelse

Facaderenovering med solceller mod syd og installation af regnvandsstyring har gjort boligerne på Vendsysselvej bæredygtige.

Der er tale om et renoveringsprojekt med udvendige solcellerpå 121.5 kWp på tagfladen,  12  x 10 KW indvendige invertere kabeltræk og nye el-skabe og 99 intelligente bimålere, med fjernaflæsning fra gaden. Dette dækker nu 90 % af el-forbruget og er totalt co2 neutralt.

Regnvandsanlæg blok 2 med opsamling af regnvand fra 720 m2 tagflade der genanvendes via 22 m3 regnvandstank i terræn, hvorfra regnvandet oppumpes til en maximatank og herfra til vaskemaskiner i fællesvaskeriet. Alt EL drives af solcelle energi.

Der er sket 100 % afkobling af regnvand fra alle 3 blokke ialt  2160 m2 tagflade. Der er monteret  1 x 22m3 faskine/ overløb fra regnvandstank ifm. skybrud og monteret 2 x 20 m3 faskiner på blok 1 og 3. Tagrender af zink er coated indvendigt, så zink ikke udskilles til grundvand.

Der er 89 boliger på 2 og 4 rum. Arbejdet er foretaget fra stilladser mod syd uden fraflytning.

Der er givet byggetilladelser og nedsiivningstilladelser fra Københavns Kommune og tilladelser fra Dong og Energinet – El.

Læs og se mere til projektet her:

Blik for brugerne

Se ovenstående beskrivelse.

Økonomi og værdiforøgelse

Se ovenstående beskrivelse.

Parter bag projektet

Bygherre og grundejer: Boligforeningen Vendsysselhus
Bestyrelsens Bygherre: Jakob Scholmark
Administrator: KAB
Arkitekt og Totalrådgiver: Solar Lightning Consultants ved Arkitekt & Byggeøkonom, projektleder Martin Dietz
Ingeniør: Okholm ApS
Totalentreprenør: Solar Lightning Entreprise ApS
Fagentreprenører: Farum El - Installation ApS, Green Energy ApS, RA Entreprise ApS
Leverandører: Solenergi af Solar Opti ApS, El målere af Kamstrup A/S, Klima og regnvandsanlæg af
Nyrup Plast A/S

Yderligere information om projektet

http://solarlightning.dk

Sted

Vendsysselvej 3-37
2720 Vanløse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2